แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,060 ฉบับ จาก 9,060 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,188 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,188 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการบ้านคุ้มครอง ของบริษัท บ้านคุ้มครอง จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/15027
  ที่อยู่ - ซอย เขามะกอก 6 ถนน - ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 13909
  2 โครงการ เอกธารา 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 ต.ค. 2562 ทส 1010.5/14056
  ที่อยู่ - ซอย บุญสัมพันธ์ 14 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13841
  3 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.6/13589
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สถาน อำเภอ ปัว จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13848
  4 โครงการ ORIGIN SMART DISTRICT RAYONG (ออริจิ้น สมาร์ท ดิสทริค ระยอง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13524
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13865
  5 โครงการ บ้านพฤกษา พัทยา-ทุ่งกลม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13448
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทุ่งกลม-ตาลหมัน ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13845
  6 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 บริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด อุตสาหกรรม 25 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/13418
  ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ซอย - ถนน - ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13887
  7 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ไดซิน จำกัด (สำนักงานใหญ่นวนคร) อุตสาหกรรม 24 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/13278
  ที่อยู่ เลขที่ 101/59/3 หมู่ที่ 20 เขตอุตสาหกรรมนวนคร ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13886
  8 โครงการ Innside Bangkok Sukhumvit (โรงแรม อินน์ไซด์ กรุงเทพ สุขุมวิท) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13188
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13863
  9 โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13193
  ที่อยู่ หมู่ 6 ซอย - ถนน - ตำบล แสงภา อำเภอ นาแห้ว จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13864
  10 โครงการ NITI Apartment อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13165
  ที่อยู่ - ซอย หนองใหญ่ 8 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13844
  11 โครงการ Dusit Central Park (ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13143
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 4 ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13861
  12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13183.1
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 54 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13862
  13 โครงการ สลีพ อินน์ (Sleep Inn) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 20 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13135
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13765
  14 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ครั้งที่ 2 พลังงาน 19 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/13109
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองไผ่แก้ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13889
  15 โครงการ เอส เรสซิเด้นซ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ศรีราชา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13860
  16 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12947
  ที่อยู่ ตำบลหาดขาม ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี ตำบลอ่าวน้อย ตำบลเกาะหลัก ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13846
  17 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12950
  ที่อยู่ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอหลังสวน จังหวัดช ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13847
  18 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพลีโพรพิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 4) บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโพลีโพรพิลีน
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 16 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12927
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13867
  19 โครงการ จัดสรรที่ดิน ดิ อเวนิว ป่าหล่าย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/13133
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13843
  20 โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12858
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13858
  21 โครงการ โรงแรม และอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) เอส 68 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12862
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 68 ถนน สุขุมวิท ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13859
  22 โครงการ โรงงานแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.8/12762
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13866
  23 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 23287/15110) เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  13 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12756
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13881
  24 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 เหมืองแร่ 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12842
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขานิพันธ์ อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13882
  25 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด เหมืองแร่ 13 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12856
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พรุพี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13883
  26 โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม.62+886 (ต่อเขตแขวงฯ สุรินทร์) - เข้าแยกอุทุมพรพิสัย ที่ กม.75+971 จังหวัดศรีสะเกษ คมนาคม 12 ก.ย. 2562 ทส 1010.4/12699
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ อุทุมพรพิสัย จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13884
  27 โครงการอาคารชุด เดอะ มาริน ภูเก็ต (THE MARIN PHUKET) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12498
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13856
  28 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 ของ บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด เหมืองแร่ 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12496
  ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล นาขุนไกร อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13880
  29 โครงการ โรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อุตสาหกรรม 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.3/12489
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13885
  30 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12527
  ที่อยู่ - ซอย วิภาวดีรังสิต 3 ถนน - ตำบล จอมพล อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13709
  31 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 10 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12546
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สมเด็จเจ้าพระยา ตำบล คลองสาน อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 13710
  32 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เหมืองแร่ 09 ก.ย. 2562 ทส 1010.2/12322
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13879
  33 โครงการ Stay Condo Huaikwang
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Stay Condo Huaikwang
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 07 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12230
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนซอยราษฎร์บำเพ็ญ 6 แยก 9 ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13878
  34 โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12210
  ที่อยู่ - ซอย เอราวัณ ถนน ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน ตำบล บางขุนศรี อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13852
  35 โครงการ โรงแรม กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 05 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12228
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กมลา อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13853
  36 โครงการ โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เฟส 4 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 04 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12149
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13851
  37 โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา ภูเก็ต
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12099
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระภูเก็ตแก้ว (กระทู้-สามกอง) ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13849
  38 โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.5/12102
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสายสอง ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13850
  39 โครงการโรงงานผลิตไวน์และเบียร์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตไวน์
  อุตสาหกรรม 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.3/12093
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13868
  40 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid พิจิตร พลังงาน 03 ก.ย. 2562 ทส 1010.7/12096
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งโพธิ์ อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13888
  41 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11867
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เทพรัตน ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13830
  42 โครงการ เซล รัชดา-วงศ์สว่าง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11870
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำบล วงศ์สว่าง อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13831
  43 โครงการ เจ ดับบลิว แมริออท เขาหลัก แฟมิลี่ รีสอร์ท (JW Marriott Khao Lak Family Resort) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/12003
  ที่อยู่ บริเวณหมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13780
  44 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ MODIZ SUKHUMVIT 50 (โมดิซ สุขุมวิท 50)
  อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11795
  ที่อยู่ - ซอย หัวมุมถนนซอยสุขุมวิท 50 ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13827
  45 โครงการ โรงแรม La Rosa อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11798
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13828
  46 โครงการ Altitude Symphony Charoen Krung (อัลติจูด ซิมโฟนี เจริญกรุง) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11833
  ที่อยู่ - ซอย จันทร์ 44 ถนน - ตำบล วัดพระยาไกร อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13829
  47 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  29 ส.ค. 2562 ทส 1010.2/11802
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13832
  48 โครงการ โรงแรม แคสซัวรีนา ซอร์ส (Casuarina Shores) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11765
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย เชิงทะเล 14 ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 13826
  49 โครงการโรงแรม เดอะสปา การ์เด้น (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11708
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ทวีราษฎร์ภักดี ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 13744
  50 โครงการอาคารชุด อัครา คอลเลคชัน ลายัน บูติค พูล วิลลาส์ (Akra Collection Layan Boutique Pool Villas) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 28 ส.ค. 2562 ทส 1010.5/11698
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย ลายัน 9 ถนน ถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านลายัน-บ้านในทอน) ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 13745

  หน้าที่ 1 จาก 182 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>