FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เลือกประเภทโครงการ
 • อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
 • เหมืองแร่
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  ประเภทรายงาน
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,375 ฉบับ จาก 9,375 ฉบับ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 8,435 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 8,435 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โรงแรม ยี.เอ็ม.อาร์. กะตะ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 มิ.ย. 2563 ทส 1010.5/5968
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14388
  2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครบงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรม 08 พ.ค. 2563 ทส 1010.3/6239
  ที่อยู่ 999/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน มิตรภาพ กม.231 ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30380
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14336
  3 โครงการ โรงแรม ตรีวนนดา (Tri Vanada) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5955
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14389
  4 โครงการ Scope Thonglor (สโคป ทองหล่อ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5973
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14399
  5 โครงการ โรงแรม อันดามัน เพิร์ล โฮเทล ป่าตอง (Andaman Pearl Hotel Patong) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5961
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14403
  6 โครงการ โรงแรม คลับเมดิแตร์ราเน่ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 30 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5964
  ที่อยู่ หมู่ที่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14404
  7 โครงการรถไฟฟ้าสายาสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี คมนาคม 30 เม.ย. 2563 ทส 1010.4/5971
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14407
  8 โครงการจัดสรรที่ดิน สมบูรณ์ทรัพย์การ์เด้นวิว อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5843
  ที่อยู่ หมู่ที่ 8 ซอย - ถนน - ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14390
  9 โครงการ แซฟไฟร์ ลักซูเรียส คอนโดมิเนียม (SAPPHIRE LUXURIOUS CONDOMINIUM) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 29 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5845
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 3 ตำบล บางโพงพาง อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14391
  10 โครงการ Tonson One Residence (ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5581
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยต้นสน ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14392
  11 โครงการ ไบร์ท ภูเก็ต คอนโดมิเนียม (ดัดแปลงและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5595
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14393
  12 โครงการ Chaweng Beach Club and Hotel Samui อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5572 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14394
  13 โครงการ อ่าวฉลองโฮเทล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 24 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5569
  ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83130
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14400
  14 โครงการ โรงแรมราทาน่า อพาร์ท โฮเต็ล (Ratana Apart Hotel) (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5549
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน ทางหลวงหมายเลข 4024 (ถนนวิเศษ) ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83100
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14395
  15 โครงการ โรงแรมนิทรา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 23 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5539 ยังไม่ได้ดำเนินการ 14396
  16 โครงการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องกล อุตสาหกรรม 21 เม.ย. 2563 ทส 1010.3/5297
  ที่อยู่ เลขที่ 261 หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ตำบล บ้านหว้า อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14375
  17 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรม 21 เม.ย. 2563 ทส 1010.3/5294
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล โนนสวรรค์ อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45190
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14377
  18 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส ไฮด์อเวย์ (dcondo campus hideaway) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 21 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5301
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน คลองหลวง-เชียงราก ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14386
  19 โครงการ The Nest Chula-Samyan (เดอะ เนสท์ จุฬา-สามย่าน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 16 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5129
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มหาพฤฒาราม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14382
  20 โครงการ ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแหลมฉบัง พลังงาน 15 เม.ย. 2563 ทส 1010.7/5108
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14378
  21 โครงการ The Aramis Sukhumvit 24 (ดิ อารามิส สุขุมวิท 24) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 15 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5111
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ซอยสุขุมวิท 24 ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14381
  22 โครงการ ดิเอนโคนี่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5073
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ส่วนบุคคล (ถนนสถาบันวิยสิริเมธี) ตำบล ป่ายุบใน อำเภอ วังจันทร์ จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21210
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14385
  23 โครงการ เดอะ ริคโค้ ลาซาล 51 (THE RICCO LASALLE 51) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 14 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/5077
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สุขุวิท 105 (ถนนซอยลาซาล) ตำบล บางนาใต้ อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14398
  24 โครงการ ลุมพินี เพลส เตาปูน อินเตอร์เซนจ์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/4764
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10800
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14383
  25 โครงการ Anantara Vacation Cllub อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 09 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/4772
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84140
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14384
  26 โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 08 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/4748
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท ถนน - ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14402
  27 โครงการ วางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ เอ.ที ปิโตรเลียม พลังงาน 07 เม.ย. 2563 ทส 1010.7/4698
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองเสือช้าง อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14379
  28 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าอิสระ (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าอิสระ
  พลังงาน 07 เม.ย. 2563 ทส 1010.7/4688
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 ซอย - ถนน - ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14380
  29 โครงการ อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/4628
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชกาภิเษก ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14373
  30 โครงการ ริต้า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ (Rita Resort and Residence) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/4630
  ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ซอย - ถนน ทัพพระยา ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14387
  31 โครงการ The breeze beach side condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/4637
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บางเสร่ อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20250
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14397
  32 โครงการโรงแรมบ้านคุณนาย (เปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 03 เม.ย. 2563 ทส 1010.5/4652
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาเหนือ ซอย 2 เมืองพัทยา ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14401
  33 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2561 เหมืองแร่ 03 เม.ย. 2563 ทส 1010.2/4634
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล หนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14405
  34 โครงการท่าเทียบเรือบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง คมนาคม 03 เม.ย. 2563 ทส 1010.4/4600
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองสะแก อำเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13260
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14406
  35 โครงการ โรงแรม บีทู อ่าวนาง กระบี่ พรีเมียร์ (B2 Ao Nang Krabi Premeir Hotel) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 31 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/4486
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย อ่าวนาง 11 ถนน - ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14362
  36 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 1 (ครั้งที่ 7) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 31 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4514.1
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14294
  37 THE BASE SATHON-CHAROENRAT อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 27 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/1049
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ติดถนนเจริญราษฎร์ ตำบล บางโคล่ อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14363
  38 โครงการ เดอะ ควีน โฮเทล (THE QUEEN HOTEL) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/4132
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ศรีอยุธยา ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14350
  39 โครงการอาคารชุด เดอะ เครสท์ อโศก เรสซิเดนเซส (THE CREST ASOKE RESIDENCES) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/4145
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท 23 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14351
  40 โครงการ Chamonix Condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 26 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/4206
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เขาทุ่งวัว ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14352
  41 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตโพลิเอทิลีน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 26 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4119
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14292
  42 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์นิดพิเศษ (ครั้งที่ ๒) อุตสาหกรรม 25 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4091
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14288
  43 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ (ครั้งที่ ๒)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 25 มี.ค. 2563 ทส 1010.8/4093
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
  เปิดดำเนินการ 14293
  44 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน (ครั้งที่ ๑) พลังงาน 24 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3997
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130
  เปิดดำเนินการ 14291
  45 โครงการ ควินทารา รัชดา 12 (QUINTARA RATCHADA 12) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/3662
  ที่อยู่ - ซอย รัชดาภิเษก 12 ถนน รัชดาภิเษก ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14347
  46 โครงการ ลายา รีสอร์ท เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 18 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/3702
  ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน ทางหลวงชนบทหมายเลข 4018 (ภูเก็ต-ถลาง) ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14348
  47 โครงการ อาคารสำนักงานโครงการ SB DESIGN SQUARE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/3520
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน แจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 38 ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14345
  48 โครงการ The Matt Sukhumvit 101/1 (เดอะ แมทท์ สุขุมวิท 101/1) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/3522
  ที่อยู่ - ซอย ซอยสุขุมวิท 101/1 (ถนนวชิรธรรมสาธิต) ถนน - ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14346
  49 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโรงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2 (ครั้งที่ 2)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ดอนหัวฬ่อ 2
  พลังงาน 17 มี.ค. 2563 ทส 1010.7/3602
  ที่อยู่ เลขที่ 700/696 หมู่ที่ 7 ซอย - ถนน - ตำบล ดอนหัวฬ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
  เปิดดำเนินการ 14289
  50 โครงการ THE ORIGIN RAMINTRA 83 STATION (ดิ ออริจิ้น รามอินทรา 83 สเตชั่น) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 16 มี.ค. 2563 ทส 1010.5/3516
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รามอินทรา ตำบล รามอินทรา อำเภอ คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  ยังไม่ได้ดำเนินการ 14344

  หน้าที่ 1 จาก 188 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>