แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มีนาคม 2562
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 8,646 รายการ จาก 8,646 รายการ (เป็นโครงการในประเภทนี้จำนวน 7,759 โครงการ) (จากโครงการทุกประเภทจำนวน 7,759 โครงการ) หมายเหตุ : จำนวนโครงการของแต่ละประเภทโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุง
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ โกลด์ อพาร์ทเม้นท์ อมตะ บริการชมชนและที่พักอาศัย 07 ก.พ. 2562 ทส 1010.5/1737
  ที่อยู่ - ซอย กม.58 ถนน - ตำบล คลองตำหรุ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12825
  2 โครงการ วัลลภ อพาร์ทเม้นต์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 07 ก.พ. 2562 ทส 1010.5/1772
  ที่อยู่ - ซอย เขาตาโล 1/2 ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12826
  3 โครงการ Notting Hill Saphanmai บริการชมชนและที่พักอาศัย 31 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1424
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัตนโกสินทร์สมโภช ตำบล คลองถนน อำเภอ สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12854
  4 โครงการ Chapter Thonglor 25 (แชปเตอร์ ทองหล่อ 25) บริการชมชนและที่พักอาศัย 31 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1440
  ที่อยู่ บริเวณซอยทองหล่อ 25 ซอย - ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12855
  5 โครงการ 140 Wireless บริการชมชนและที่พักอาศัย 31 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1418
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน วิทยุ ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12922
  6 โครงการ โรงแรมศรีสุชาติ โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการศรีสุชาติแกรนด์วิว 5
  บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1285
  ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ซอย - ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12857
  7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิโตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (เพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์) คมนาคม 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.4/1220
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12860
  8 โครงการ โรงแรมอินสปายร์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1291
  ที่อยู่ ทางหลวงแผ่นดินสายอ้อมค่ายวชิราวุธ (4012) ซอย - ถนน - ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  - 12892
  9 โครงการ พลัส อยุธยาพาร์ค บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1305
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ถนนทางหลวงหมายเลข 32 (บางปะอิน-นครสวรรค์) ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ -
  - 12893
  10 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี ทรี บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1320
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12894
  11 โครงการ Arise Condominium บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1331
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน มหิดลซอยเจ้าแม่กวนอิม ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 12895
  12 โครงการ โรงแรม ฟูร่า เอ ไฟว์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1335
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12896
  13 โครงการ โรงแรม ฟูร่า เอ โฟร์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1338
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12897
  14 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี ทู บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1345
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12898
  15 โครงการ โรงแรม ภูเก็ต เซ็นเตอร์ (Phuket Center Hotel) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชมชนและที่พักอาศัย 29 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1309
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัษฎา ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12903
  16 โครงการ โรงแรม ไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงแรม ไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก
  บริการชมชนและที่พักอาศัย 28 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1240
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน รัชดาภิเษก ตำบล ห้วยขวาง อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12890
  17 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 13/2557 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30391/15282 เหมืองแร่ 28 ม.ค. 2562 ทส 1010.2/1252
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล แม่ทะ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12905
  18 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 13/2558 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 14/2558 เหมืองแร่ 28 ม.ค. 2562 ทส 1010.2/1254
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12906
  19 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 9/2556 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 8 แปลง เหมืองแร่ 28 ม.ค. 2562 ทส 1010.2/1255
  ที่อยู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล มิตรภาพ อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ หมู่ 10 ซอย - ถนน - ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12943
  20 โครงการ โรงแรม ฟูร่า เอ วัน บริการชมชนและที่พักอาศัย 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/113
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12850
  21 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี วัน บริการชมชนและที่พักอาศัย 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1143
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12851
  22 โครงการ อาคารชุด ไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน (KNIGHTSBRIDGE SPACE RATCHAYOTHIN) บริการชมชนและที่พักอาศัย 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1156
  ที่อยู่ - ซอย พหลโยธิน 27 ถนน - ตำบล จตุจักร อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12852
  23 โครงการ อาคารชุด ไลฟ์ อโศก ไฮป์ (Life Asoke Hype) บริการชมชนและที่พักอาศัย 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1173
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน อโศก-ดินแดง ตำบล มักกะสัน อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12853
  24 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งอวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 (ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1
  พลังงาน 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.7/1134
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  - 12859
  25 โครงการ โรงแรม แฟร์มอนท์ ภูเก็ต บริการชมชนและที่พักอาศัย 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1192
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12889
  26 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 1)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ โรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2
  พลังงาน 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.7/1130
  ที่อยู่ เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  - 12908
  27 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 25 ม.ค. 2562 ทส 1010.7/1148
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองหญ้าขาว อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  - 12909
  28 โครงการ อาคารสำนักงาน พาณิชยกรรมและสถานศึกษา Kronos Tower บริการชมชนและที่พักอาศัย 24 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1026
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน สาทรเหนือ ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12849
  29 โครงการ อาคารชุดยูโทเปีย เซ็นทรัล (UTOPIA CENTRAL) (เพื่อการค้า) บริการชมชนและที่พักอาศัย 23 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/993
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12848
  30 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม พหลโยธิน 52 บริการชมชนและที่พักอาศัย 23 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/996
  ที่อยู่ - ซอย พหลโยธิน 52 ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองถนน อำเภอ สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12887
  31 โครงการ ไอบิส สไตล์ แอท กะรน (Ibis Style @ Karon) บริการชมชนและที่พักอาศัย 23 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/1002
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน ปฏัก ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12888
  32 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี โฟร์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 23 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/987
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12902
  33 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมบางปะกง ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23 ม.ค. 2562 ทส 1010.7/970
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ -
  - 12907
  34 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี ไฟว์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 22 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/914
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12901
  35 โครงการ โรงแรมดุสิต วิลล่า แอนด์ โฮเท็ล เฟส 2 (Dusit Villas and Hotel Phase 2) บริการชมชนและที่พักอาศัย 22 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/922
  ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล เชิงทะเล อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12921
  36 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี ซิกส์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 21 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/834
  ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12900
  37 โครงการ EDGE Central Pattaya (เอดจ์ พัทยากลาง) บริการชมชนและที่พักอาศัย 21 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/831
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พัทยาสายสอง ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12920
  38 โครงการ กุลพัฒน์ อพาร์ทเม้นท์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 18 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/785
  ที่อยู่ บริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยา 50 ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12856
  39 โครงการ THE TRES PATTAYA บริการชมชนและที่พักอาศัย 17 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/706
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน เพนียดช้าง ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12847
  40 โครงการ อาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง บริการชมชนและที่พักอาศัย 17 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/711
  ที่อยู่ - ซอย สุขุมวิท-พัทยา 31 ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12886
  41 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2557 ของ บริษัท 5 ดาวสยาม จำกัด เหมืองแร่ 17 ม.ค. 2562 ทส 1010.2/698 - 12904
  42 โครงการ โรงแรม เดอะ นาคารา (The Nakara Hotel) บริการชมชนและที่พักอาศัย 17 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/767
  ที่อยู่ - ซอย หัวหิน 53 ถนน - ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ -
  - 12919
  43 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 บริการชมชนและที่พักอาศัย 16 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/674
  ที่อยู่ บริเวณถนนสาธารณประโยชน์เชื่อมต่อถนนมาบยายเลีย 24 ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12925
  44 โครงการ ทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา คมนาคม 15 ม.ค. 2562 ทส 1010.4/608 - 12923
  45 โครงการ ขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลังงาน 08 ม.ค. 2562 ทส 1010.7/226 - 12858
  46 โครงการ ดุสิต แกรนด์ พาร์ค 2 บริการชมชนและที่พักอาศัย 08 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/269
  ที่อยู่ - ซอย 17 ถนน ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12885
  47 โครงการ เทอร์มินอล 21 พระราม 3 บริการชมชนและที่พักอาศัย 07 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/207
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน พระรามที่ 3 ตำบล บางโคล่ อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12884
  48 โครงการ โรงแรม ไดมอนด์ อันดา แกรนด์ บริการชมชนและที่พักอาศัย 07 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/197
  ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล หนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 12899
  49 โครงการ Asher ratchada-huaikhwang บริการชมชนและที่พักอาศัย 03 ม.ค. 2562 ทส 1010.5/53
  ที่อยู่ - ซอย ซอย 20 มิถุนา แยก 4 ถนน - ตำบล สามเสนนอก อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12883
  50 โครงการ ผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด พลังงาน 02 ม.ค. 2562 ทส 1010.7/18
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12924

  หน้าที่ 1 จาก 173 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>