แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 มกราคม 2561
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,102 รายการ จาก 9,102 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 7,850 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 บริษัท สหศิลาแก้ว จำกัด เหมืองแร่ 30 พ.ย. 2560 ทส 1009.2/15345
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทับไทร อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11266
  2 โครงการ ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 พลังงาน 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.7/15177
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11271
  3 โครงการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี 2 อุตสาหกรรม 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.3/15157
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล โคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11278
  4 โครงการ Tiffanys World Entertainment Complex บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/15150
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11281
  5 โครงการ IDEO Q สุขุมวิท 36 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/15152
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11282
  6 โครงการ Centre Point Express Pattaya บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/15155
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11283
  7 โครงการ LC Place บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/15175
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สำโรงใต้ อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11284
  8 โครงการ เซ็นทารา โฮเทล คีรีนครศรีธรรมราช บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/15186
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปากนคร อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  - 11285
  9 โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/15183
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11255
  10 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 17/2557 เหมืองแร่ 27 พ.ย. 2560 ทส 1009.2/15076
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กรูด อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11264
  11 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 12/2551 บริษัท ศิลารวมโชค จำกัด เหมืองแร่ 27 พ.ย. 2560 ทส 1009.2/15079
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ แม่เมาะ จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11265
  12 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) พลังงาน 23 พ.ย. 2560 ทส 1009.7/14972
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองแจง อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11270
  13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ครั้งที่ 4)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 23 พ.ย. 2560 ทส 1009.8/14968
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11273
  14 โครงการ โรงแรม เมอริท โฮเทล (MERIT HOTEL) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 23 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14915
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11280
  15 โครงการ แอชตัน อโศก - พระราม 9 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 21 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14826
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11253
  16 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน นวมินทร์-ศรีบูรพา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 21 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14859
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองกุ่ม อำเภอ บึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11254
  17 โครงการ กำจัดกากอุตสาหกรรมและหน่วยผลิตไฟฟ้า บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด อุตสาหกรรม 20 พ.ย. 2560 ทส 1009.3/14813
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11277
  18 โครงการ เดอะ พีค เรสซิเดนซ์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 20 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14807
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11251
  19 โครงการ The Niche ID Chaengwatthana-Tiwanon (เดอะนิช ไอดี แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 20 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14816
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ปากเกร็ด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11252
  20 โครงการ โรงงานแอลแอลดีพีอี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 17 พ.ย. 2560 ทส 1009.8/14732
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11272
  21 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 บริษัท อรพินก่อสร้าง จำกัด เหมืองแร่ 17 พ.ย. 2560 ทส 1009.2/14724
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ผานกเค้า อำเภอ ภูกระดึง จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
  - 11263
  22 โครงการ Prompan Homeland บริการชุมชนและที่พักอาศัย 16 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14655
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ดินแดง อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11279
  23 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น. ปิโตรเลียม (1992) พลังงาน 15 พ.ย. 2560 ทส 1009.7/14528
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  - 11269
  24 โครงการ RAMA 9 CONDO บริการชุมชนและที่พักอาศัย 15 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14622
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11400
  25 โครงการ โรงงานผลิตเหล็ก ของ บริษัท ซิง ต๋า สตีล คอร์ด (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรม 14 พ.ย. 2560 ทส 1009.3/14410
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11276
  26 โครงการ อาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กรมช่างอากาศ บางซื่อ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 14 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14509
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ถนนนครไชยศรี อำเภอ ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11250
  27 โครงการ The Nest Shumvit 64 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14249
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11249
  28 โครงการ อาคารชุด 888 Thonglor บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14280
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11259
  29 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เหมืองแร่ 09 พ.ย. 2560 ทส 1009.2/14212
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11262
  30 โครงการ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน (เดิมชื่อโครงการ โรงไฟฟ้าจะนะกรีน) พลังงาน 08 พ.ย. 2560 ทส 1009.7/14182
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
  - 11268
  31 โครงการ โรงแรม บีไฮฟ์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 08 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14156
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วิชิต อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11399
  32 โครงการ โรงแรม เดอะ กรีก บริการชุมชนและที่พักอาศัย 08 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14125
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11258
  33 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อุตสาหกรรม 07 พ.ย. 2560 ทส 1009.3/14056
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองระเวียง อำเภอ พิมาย จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ -
  - 11274
  34 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) อุตสาหกรรม 07 พ.ย. 2560 ทส 1009.3/14097
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล อุ่มจาน อำเภอ กุสุมาลย์ จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11275
  35 โครงการ ESCENT CHIANGRAI บริการชุมชนและที่พักอาศัย 07 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14053
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ -
  - 11247
  36 โครงการ ARIZE SRIRACHA (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Arize Sriracha
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 07 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/14104
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11248
  37 โครงการ ไอดีโอ คิว บริการชุมชนและที่พักอาศัย 06 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13992
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ถนนพญาไท อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11246
  38 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 ร่วมโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29373/16009 เหมืองแร่ 06 พ.ย. 2560 ทส 1009.2/14042
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วังท่าช้าง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11261
  39 โครงการ Pattaya Bay Hotel Renovation บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13933
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11398
  40 โครงการ เอสเซ็นท์ ชาร์ม เชียงใหม่ (ESCENT CHARM CHIANGMAL) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13973
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11244
  41 โครงการ BOUTIQUE CHIANG MAI HOTEL บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13976
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11245
  42 โครงการ D MARK condo@sutthisan บริการชุมชนและที่พักอาศัย 03 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13970
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สามเสนนอก อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11257
  43 โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รัชดา 32 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 02 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13920
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล จันทรเกษม อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11256
  44 โครงการ ไอดีโอ พระรามเก้าตัดใหม่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 01 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13872
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11242
  45 โครงการ QUINN CONDOMINIUM SUKHUMVIT 101 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 01 พ.ย. 2560 ทส 1009.5/13882
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11243
  46 โครงการ The Lofts Silom บริการชุมชนและที่พักอาศัย 31 ต.ค. 2560 ทส 1009.5/13744
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11183
  47 โครงการ คิริน คอนโด ราชพฤกษ์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 31 ต.ค. 2560 ทส 1009.5/13818
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางขนุน อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11206
  48 โครงการ CELES บริการชุมชนและที่พักอาศัย 31 ต.ค. 2560 ทส 1009.5/13741
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเตยเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11211
  49 โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 31 ต.ค. 2560 ทส 1009.5/13807
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11212
  50 โครงการ วินน์ ธานี บริการชุมชนและที่พักอาศัย 31 ต.ค. 2560 ทส 1009.5/13832
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11213

  หน้าที่ 1 จาก 183 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>