แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่โครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 9,004 รายการ จาก 9,004 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 7,746 โครงการ)
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 โครงการ อาคารชุด ชายน์ สุขุวิท 50 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 06 ต.ค. 2560 ทส 1009.5/12805 - 11177
  2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28739/15646 เหมืองแร่ 29 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/12486
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11110
  3 โครงการ LCH Project 7 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 29 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/12510
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11135
  4 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่28381/15647และประทานบัตรที่ 28380/15742 เหมืองแร่ 29 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/12486
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล จรเข้สามพัน อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11143
  5 โครงการ Humble Living @ Fueang Fu บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/12300
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สามเสนนอก อำเภอ ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11134
  6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตยางสังเคราะห์เอสเอสบีอาร์ (Solution Styrene Butadiene Rubber) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 28 ก.ย. 2560 ทส 1009.8/12268
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11150
  7 โครงการ วางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) พลังงาน 27 ก.ย. 2560 ทส 1009.7/12257
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11145
  8 โครงการ KSS MIXED-USE DEVELOPMENT บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/12213
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11131
  9 โครงการ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/12216
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11132
  10 โครงการ RUNESU THONGLOR 5 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/12220
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11133
  11 ทดสอบ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 21 ก.ย. 2560
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ -
  ระยะก่อสร้าง
  11084
  12 โครงการ RAVEEVAN SPACE บริการชุมชนและที่พักอาศัย 19 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11901
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11129
  13 โรงแรม เดวา ภูเก็ต (DEWA PHUKET HOTEL) (ส่วนขยาย) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 19 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11908
  ที่อยู่ - ซอย ในยาง 2 ถนน - ตำบล สาคู อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11130
  14 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม ยามีน บริการชุมชนและที่พักอาศัย 19 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11904
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11159
  15 โครงการ โรงแรมศรีมุกดา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 19 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11911
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11160
  16 โครงการ ทำเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 11/2554 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เหมืองแร่ 18 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/11840
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นิคมสร้างตนเอง อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11141
  17 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ (แคลเซียมคาร์ไบด์) คำขอประทานบัตรที่ 9/2554 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด เหมืองแร่ 18 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/11842
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นิคมสร้างตนเอง อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11142
  18 โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น และเคลือบผิว (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด อุตสาหกรรม 18 ก.ย. 2560 ทส 1009.3/11848
  ที่อยู่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11147
  19 โครงการ โรงแรม เดอะคอร์ ป่าตอง บริการชุมชนและที่พักอาศัย 18 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11845
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11158
  20 โครงการ EK 10 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 15 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11795
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11128
  21 โครงการ เหมืองแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 7/2558 บริษัท เหมืองบ้านใหม่ จำกัด เหมืองแร่ 15 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/11792
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11140
  22 โครงการ G.M. Residence บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11666
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11127
  23 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซีเอชพี 1 พลังงาน 13 ก.ย. 2560 ทส 1009.7/11662
  ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11144
  24 โครงการ โรงแรม ทวินปาล์ม บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11660
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11156
  25 โครงการ โรงแรม พิมานบุรี รีสอร์ท (ส่วนขยาย 20 ห้องพัก) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 13 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11668
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล อ่าวนาง อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11157
  26 โครงการ ดีคอนโด กำแพงแสน บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11577
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ กำแพงแสน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ -
  - 11122
  27 โครงการ สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาภูเก็ต บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11578
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11123
  28 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ หลังสวนวิลเลจ
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ หลังสวนวิลเลจ
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11580
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11124
  29 โครงการ สมาร์ททัวริซึมภูเก็ตพาร์ค (ดัดแปลงและส่วนขยาย) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11583
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล กะทู้ อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11125
  30 โครงการ ibis Bangkok Impact (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ Ibis Bangkok IMPACT
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 12 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11604
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11126
  31 โครงการ โรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร บริษัท ยอง ก๊วน เฮฟวี่ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรม 12 ก.ย. 2560 ทส 1009.3/11572
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11146
  32 โครงการ รีเจ้นท์ โฮม สุขุมวิท 97/1 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11477
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางจาก อำเภอ พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11118
  33 โครงการ โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11480
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11119
  34 โครงการ La Citta Delre Thonglor 16 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11483
  ที่อยู่ - ซอย ซอยสุขุมวิท 24 ถนน - ตำบล คลองตันเหนือ อำเภอ วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11120
  35 โครงการ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11527
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11121
  36 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่เฟลด์สปาร์ และควอร์ตซ์ คำขอประทานบัตรที่ 4/2556 บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด เหมืองแร่ 08 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/11463
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นบพิตำ อำเภอ นบพิตำ จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -
  - 11137
  37 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 23/2557 บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูน จำกัด เหมืองแร่ 08 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/11465
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สองคอน อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11138
  38 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 21/2550 บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูน จำกัด เหมืองแร่ 08 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/11467
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สองคอน อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11139
  39 โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 07 ก.ย. 2560 ทส 1009.8/11431
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11149
  40 โครงการ บุญศิริ อพาร์ทเม้นต์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 07 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11428
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11155
  41 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม โอเชี่ยน โรเวอร์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 06 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11351
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ลิปะน้อย อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11152
  42 โครงการ THE TREE ของ นางสาวธีราพร ทองปาน บริการชุมชนและที่พักอาศัย 06 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11368
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บ่อผุด อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11153
  43 โครงการ ซี วิลล่า พัทยา (Cae Villa Pattaya) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 06 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11372
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11154
  44 โครงการ ชัยมงคล เพลส อาคารพักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11261
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล วัดชลอ อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11116
  45 โครงการ AERAS CONDOMINIUM (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ AERAS CONDOMINIUM
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 05 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11302
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หนองปรือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11117
  46 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรม 04 ก.ย. 2560 ทส 1009.3/11196
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11032
  47 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีซ พัทยา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 04 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11242
  ที่อยู่ - ซอย ซอยนาจอมเทียน 4 ถนน - ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11115
  48 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27157/15202 เหมืองแร่ 04 ก.ย. 2560 ทส 1009.2/11247
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เอราวัณ อำเภอ เอราวัณ จังหวัด เลย รหัสไปรษณีย์ -
  - 11136
  49 โครงการ น่าอยู่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 04 ก.ย. 2560 ทส 1009.5/11199
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มะเร็ต อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11151
  50 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถันน้อย พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม 31 ส.ค. 2560 ทส 1009.6/11149
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
  - 11108

  หน้าที่ 1 จาก 181 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>