แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561
เลือกประเภทโครงการ
 • บริการชุมชนและที่พักอาศัย
 • เหมืองแร่
 • อุตสาหกรรม
 • สำรวจผลิตปิโตรเลียม
 • พลังงาน
 • คมนาคม
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โรงกลั่นน้ำมัน
 • พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงการรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบ

  เลขที่หนังสือเห็นชอบ

  เลขที่อ้างอิงโครงการ

  ส่วนหนึ่งของชื่อโครงการ
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
  จังหวัดที่ตั้งโครงการ
  กรุณาเลือกจังหวัด
  ประเภทโครงการ
  กรุณาเลือกประเภทโครงการ
  สถานภาพปัจจุบันของโครงการ
  หน่วยงานอนุญาต
  วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ
  เริ่ม
  ถึง
   
     
     
     
     
  ผลการค้นหาโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
  พบ 8,194 รายการ จาก 8,194 รายการ (เป็นโครงการจำนวน 7,165 โครงการ) หมายเหตุ : จำนวนโครงการของแต่ละประเภทโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุง
  ที่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่หนังสือเห็นชอบ พื้นที่ตั้งโครงการ สถานะโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน เลขที่อ้างอิงโครงการ
  1 การทบทวนและเพิ่มเติมตารางข้อมูลปล่องระบายอากาศ และการระบายสารมลพิษอากาศในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) โรงกลั่นน้ำมัน 31 พ.ค. 2561 ทส 1009.8/6701
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12054
  2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 1 (ครั้งที่ 5) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 31 พ.ค. 2561 ทส 1009.8/6742
  ที่อยู่ 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม. ที่ 124 ซอย - ถนน - ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12066
  3 โครงการ Koon Siam บริการชุมชนและที่พักอาศัย 28 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/6532
  ที่อยู่ - ซอย รองเมือง 5 ถนน - ตำบล รองเมือง อำเภอ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12050
  4 โครงการ MEDAL ลาดพร้าว 35 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/6454
  ที่อยู่ - ซอย ลาดพร้าว 35 ถนน - ตำบล จันทรเกษม อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12049
  5 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี อุตสาหกรรม 25 พ.ค. 2561 ทส 1009.3/6507
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12065
  6 โครงการ RS Apartment บริการชุมชนและที่พักอาศัย 24 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/6406
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12053
  7 โครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พลังงาน 23 พ.ค. 2561 ทส 1009.7/6399
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12063
  8 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม 22 พ.ค. 2561 ทส 1009.3/6362
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เลขที่ 150/68 หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12064
  9 โครงการ ก่อสร่างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หนองแฟบ ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด คมนาคม 21 พ.ค. 2561 ทส 1009.4/6307
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12056
  10 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 เหมืองแร่ 21 พ.ค. 2561 ทส 1009.2/6297
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล สวายจีก อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ -
  - 12060
  11 โครงการ อาคารชุด คาลิปโซ่ การ์เด้น เรสซิเดนซ์เซ็ส (Calypso Garden Residences) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 16 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/6091
  ที่อยู่ หมู่ 2 ซอย ทวีสมาน ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12048
  12 โครงการ อาคารชุด บาบิลอน สกาย การ์เด้น (BABILON SKY GRADEN) (เปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 16 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/6087
  ที่อยู่ - ซอย แหลมกาใหญ่ ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12051
  13 โครงการ จัดสรรที่ดิน ชนกานต์ ดีไลท์ ฉลอง บริการชุมชนและที่พักอาศัย 16 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/6132
  ที่อยู่ หมู่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล ฉลอง อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 12052
  14 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม และทับแรต แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม 16 พ.ค. 2561 ทส 1009.2/6106 - 12059
  15 โครงการ BRIX Pracha Uthit บริการชุมชนและที่พักอาศัย 15 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/6042
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เขตราษฎร์บูรณะ อำเภอ ราษฎร์บูรณะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12047
  16 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2558 เหมืองแร่ 15 พ.ค. 2561 ทส 1009.2/6027
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บริบูรณ์ อำเภอ สีชมพู จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ -
  - 12058
  17 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสยามวาสโก ชัยนาท บริษัท สยามวาสโก จำกัด พลังงาน 09 พ.ค. 2561 ทส 1009.7/5846
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ -
  - 12062
  18 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด พลังงาน 09 พ.ค. 2561 ทส 1009.7/5848
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล น้ำปลีก อำเภอ เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ -
  - 12084
  19 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่า สามพญา และวัดแม่ แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม 03 พ.ค. 2561 ทส 1009.2/5591
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ -
  - 12057
  20 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม จอมเทียน (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 02 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/5512
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน จอมเทียนสาย 1 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 12046
  21 โครงการ โรงแรมดาราเทวี (ส่วนขยาย) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 01 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/5474
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ -
  - 12044
  22 โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 01 พ.ค. 2561 ทส 1009.5/5480
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล แสมดำ อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 12045
  23 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ครั้งที่ 3 พลังงาน 01 พ.ค. 2561 ทส 1009.7/5475
  ที่อยู่ สวนอุตสาหกรรม เอส เอส พี ระยอง ซอย - ถนน - ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 12061
  24 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 เหมืองแร่ 30 เม.ย. 2561 ทส 1009.2/5372
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ประทัดบุ อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ -
  - 11962
  25 โครงการ โรงแรมฮ็อปอินน์ แจ้งวัฒนะ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 30 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5308
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คลองเกลือ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11995
  26 โครงการ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ ๒ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 27 เม.ย. 2561 ทส 1009.8/5264
  ที่อยู่ 42/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท กม. ที่ 124 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ศรีราชา ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11970
  27 โครงการ อาคารชุด คาริสา พลู วิลล่า (เปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 27 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5259
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11975
  28 โครงการ โคโค บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา บริการชุมชนและที่พักอาศัย 27 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5262
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11976
  29 โครงการ จัดสรรที่ดินบ้านฉลองสุข ภูเก็ต รวยเพิ่มทรัพย์ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 27 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5267
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11977
  30 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ เฟิร์ส บริการชุมชนและที่พักอาศัย 26 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5213
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล รัษฎา อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11974
  31 โครงการ โรงแรมอิมเพรส รีสอร์ท (Impress Resort) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5175
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เทพกระษัตรี อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11973
  32 โครงการ อาคารชุดยูโทเปีย ลอฟท์ (UTOPIA LOFT) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5169
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11993
  33 โครงการ โรงแรม อนันตรา เวเคชชั่น คลับ (ส่วนขยาย)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงแรม อนันตรา เวเคชั่น คลับ
  บริการชุมชนและที่พักอาศัย 25 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/5172
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ไม้ขาว อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ -
  - 11994
  34 โครงการ เดอะ เบส สะพานใหม่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 20 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4953
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล อนุสาวรีย์ อำเภอ บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11992
  35 โครงการ โรงแรมเวลา อุดรธานี บริการชุมชนและที่พักอาศัย 17 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4810
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11991
  36 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตคลอร์-แอลคาไล (ครั้งที่ 6) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 11 เม.ย. 2561 ทส 1009.8/4727
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11969
  37 โครงการ ดีคอนโด หาดใหญ่ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4700
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
  - 11972
  38 โครงการ SKV 50 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 11 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4747
  ที่อยู่ - ซอย ซอยสุขุมวิท 50 (ซอยเริ่มเจริญ) ถนน - ตำบล พระโขนง อำเภอ คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11990
  39 โครงการ ลุมพินี เพลส รัชดา-สาธุ บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4647
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ช่องนนทรี อำเภอ ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11981
  40 โครงการ โรงแรม อวานี สมุย บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4650
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11982
  41 โครงการ โรงแรม AA VILLA บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4672
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล นาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11983
  42 โครงการ Horizon samui beach resort and spa บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4679
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ลิปะน้อย อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ -
  - 11984
  43 โครงการ QUINTO บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4682
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เสนานิคม อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11985
  44 โครงการ นิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ (NICHE PRIDE TAOPOON-INTERCHANGE) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 10 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4696
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล บางซื่อ อำเภอ บางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11986
  45 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 20836/16090 เหมืองแร่
  ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต พิกัดภูมิศาสตร์ของสถานประกอบการ
  09 เม.ย. 2561 ทส 1009.2/4589
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล พรานกระต่าย อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอ พรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11961
  46 โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09 เม.ย. 2561 ทส 1009.8/4596
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11966
  47 โครงการ โรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09 เม.ย. 2561 ทส 1009.8/4598
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11967
  48 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 7)
  เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ โครงการโรงงานโอเลฟินส์
  อุตสาหกรรมปิโตรเคมี 09 เม.ย. 2561 ทส 1009.8/4599
  ที่อยู่ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล ซอย - ถนน - ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ -
  - 11968
  49 โครงการ เซ็นทริค รัชโยธิน (CENTRIC RATCHAYOTHIN) บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4577
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล จันทรเกษม อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11978
  50 โครงการ มิติ เกษตร บริการชุมชนและที่พักอาศัย 09 เม.ย. 2561 ทส 1009.5/4580
  ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล เสนานิคม อำเภอ จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -
  - 11979

  หน้าที่ 1 จาก 164 หน้า
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>