แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 26/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 11 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 10 พ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 98
 
ที่อยู่ : 300/27 ซ.ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้1) ถ.- ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-933-8833
โทรสาร : 02-933-8889
อีเมล : getthanya@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายสุรพงศ์ นนทประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นายสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา
2. ธัญญา ดวงทอง
3. ลฎาภา ภูมิฐานนท์
4. กริชกาฬ พลเตชา
5. ขนิษฐา แย้มวงษ์
6. พัชระ รัตนะเศรษฐี
7. วลัลนา วัฒนาเหมกร
8. อัญชลี ศรีหนองแสง
9. รสริน เขตสูงเนิน
10. พรสรวง ชดช้อย
11. ทรงพล จรรยาภรณ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ดี อีโค่ คอนโด พัทยา 3 (D Eco Condo Pattaya 3) 14641 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ รัชดา ฟอเรสต์ (เดิมชื่อรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ รัชดา ฟอเรสต์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร)) 14640 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจเป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ 18,672 ตารางเมตร โครงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง แบบเลขที่ 9906 14706 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ฉะเชิงเทรา
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง แบบเลขที่ 10725+ข.131/กย./62 (จำนวน 16 แผ่น) เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,908 ตร.ม. และอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย แบบเลขที่ 10482+ก.53/มิย./58 เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,012 ตร.ม. 14733 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ราชบุรี
14 ก.ค. 2563 อื่นๆ
5 โครงการ เดอะ เซนโทร คอนโด (The Centro Condo) 14726 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ค. 2563 อื่นๆ
6 โครงการ HALLMARK CHOKCHAI 4 (ฮอลล์มาร์ค ลาดพร้าว-โชคชัย 4) 14608 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563