แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เพียว แอคควา จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 03 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 02 พ.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 95
 
ที่อยู่ : เลขที่ 131/28 หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-526-041,089-872-3209
โทรสาร : 076-526-041
อีเมล : pure.aqua@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววาริศา ปานรัตน์
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญญู
5. นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
6. นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 34 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ 13746 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ส.ค. 2562
2 โครงการโรงแรมเอมิตา เรสซิเดนซ์ 13742 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ส.ค. 2562
3 โครงการ โรงแรม พี.เจ.โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13736 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562
4 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท นาบอน 2 13732 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562
5 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท เมืองถลาง 13524 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
12 มิ.ย. 2562
6 โครงการ โรงแรม ที เอส 13342 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
7 โครงการจัดสรรที่ดิน ซิตี้ ฮิลล์ แอร์พอร์ต สาคู 13182 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
8 โครงการโรงแรม เมธ์ฟ้า แมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13183 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
9 โครงการจัดสรรที่ดิน โบทานิก้า วิลล่า 5 บางเทา 13185 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
10 โครงการ โรงแรมโนวา เมอร์เบลล์ ในยางบีช ภูเก็ต 12795 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ จัดสรรที่ดินการ์เด้นท์ เพลสเมืองถลาง 5 12796 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ โรงแรมดาริษา (ดัดแปลงอาคาร) 12797 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ โรงแรมภัทรแมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 12578 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย เซ็นส์ 12480 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ โรงแรม โดม กะตะ รีสอร์ท 12481 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ จัดสรรที่ดิน ชนะสิทธิ์ สมาร์ทโฮม 12433 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ โรงแรม ภูเก็ต ลูเซียโน 12323 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ โรงแรมอาซ์ม๊า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ดัดแปลง และส่วนขยาย) 12217 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ จัดสรรที่ดิน ดวงกมล วิลเลจ 12252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ จัดสรรที่ดิน ชนกานต์ ดีไลท์ ฉลอง 12052 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
16 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>