แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 เมษายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เพียว แอคควา จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 36 ปี
เริ่มวันที่ 03 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 02 พ.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 95
 
ที่อยู่ : เลขที่ 131/28 หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-526-041,089-872-3209
โทรสาร : 076-526-041
อีเมล : pure.aqua@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววาริศา ปานรัตน์
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญญู
5. นางสาวกัลยา คิรินทร์
6. นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 25 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงแรมโนวา เมอร์เบลล์ ในยางบีช ภูเก็ต 12795 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561
2 โครงการ จัดสรรที่ดินการ์เด้นท์ เพลสเมืองถลาง 5 12796 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561
3 โครงการ โรงแรมดาริษา (ดัดแปลงอาคาร) 12797 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561
4 โครงการ โรงแรมภัทรแมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 12578 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561
5 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย เซ็นส์ 12480 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561
6 โครงการ โรงแรม โดม กะตะ รีสอร์ท 12481 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561
7 โครงการ จัดสรรที่ดิน ชนะสิทธิ์ สมาร์ทโฮม 12433 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2561
8 โครงการ โรงแรม ภูเก็ต ลูเซียโน 12323 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
11 ก.ค. 2561
9 โครงการ โรงแรมอาซ์ม๊า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ดัดแปลง และส่วนขยาย) 12217 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2561
10 โครงการ จัดสรรที่ดิน ดวงกมล วิลเลจ 12252 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2561
11 โครงการ จัดสรรที่ดิน ชนกานต์ ดีไลท์ ฉลอง 12052 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
16 พ.ค. 2561
12 โครงการ จัดสรรที่ดินบ้านฉลองสุข ภูเก็ต รวยเพิ่มทรัพย์ 11977 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
27 เม.ย. 2561
13 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ เฟิร์ส 11974 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
26 เม.ย. 2561
14 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริชวิลล่า@นาใหญ่ 11913 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
02 มี.ค. 2561
15 โครงการ โรงแรม ดิ โอเชี่ยน คลับ ภูเก็ต 11720 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
01 ก.พ. 2561
16 โครงการจัดสรรที่ดิน โอเชี่ยน วิลเลจ 11622 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
08 ม.ค. 2561
17 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ปาล์มเมตโต้ 11511 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
06 ธ.ค. 2560
18 โครงการ โรงแรมตาลทะเล 11221 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2560
19 โครงการ จัดสรรที่ดิน คาซ่า ริเวียร่า 11226 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2560
20 โครงการ จัดสรรที่ดิน ภูเก็ตธานี อิลิแกนซ์ 11216 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
03 ต.ค. 2560

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>