แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มกราคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เพียว แอคควา จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 20/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 03 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 02 พ.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 95
 
ที่อยู่ : เลขที่ 131/28 หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-526-041,089-872-3209
โทรสาร : 076-526-041
อีเมล : pure.aqua@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววาริศา ปานรัตน์
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญญู
5. นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
6. นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 39 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการจัดสรรที่ดิน ไอลีฟ ไพร์ม 2 ถลาง 13981 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 อื่นๆ
2 โครงการโรงแรม ชูจิตร โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายอนุวัฒน์ นวลศรี 13992 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2562 อื่นๆ
3 โครงการโรงแรม โกลเด้นพาราไดส์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) 13993 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2562 อื่นๆ
4 โครงการอาคารชุดพักอาศัย เกรท ฮิล คอนโด แอร์พอร์ต 13984 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ต.ค. 2562 อื่นๆ
5 โครงการจัดสรรที่ดิน ไฮด์เวย์ โปรแจค เอฟ 14009 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2562 อื่นๆ
6 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ 13746 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ส.ค. 2562
7 โครงการโรงแรมเอมิตา เรสซิเดนซ์ 13742 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ส.ค. 2562
8 โครงการ โรงแรม พี.เจ.โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13736 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562
9 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท นาบอน 2 13732 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562
10 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท เมืองถลาง 13524 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
12 มิ.ย. 2562
11 โครงการ โรงแรม ที เอส 13342 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
12 โครงการจัดสรรที่ดิน ซิตี้ ฮิลล์ แอร์พอร์ต สาคู 13182 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
13 โครงการโรงแรม เมธ์ฟ้า แมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13183 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
14 โครงการจัดสรรที่ดิน โบทานิก้า วิลล่า 5 บางเทา 13185 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
15 โครงการ โรงแรมโนวา เมอร์เบลล์ ในยางบีช ภูเก็ต 12795 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ จัดสรรที่ดินการ์เด้นท์ เพลสเมืองถลาง 5 12796 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ โรงแรมดาริษา (ดัดแปลงอาคาร) 12797 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ โรงแรมภัทรแมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 12578 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย เซ็นส์ 12480 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ โรงแรม โดม กะตะ รีสอร์ท 12481 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>