แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เพียว แอคควา จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 20/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 03 พ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 02 พ.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 95
 
ที่อยู่ : เลขที่ 131/28 หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-526-041,089-872-3209
โทรสาร : 076-526-041
อีเมล : pure.aqua@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววรเกศ เลี่ยวตระกูล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววาริศา ปานรัตน์
2. นายนฤนาถ พยัคฆา
3. นายเอกรัตน พรหมเพ็ญ
4. นางสาวอรอุษา วทัญญู
5. นางสาวมลฑิยา เจียรนัย
6. นางสาวอมรรัตน์ ฟองเกิด
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 44 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์วิว (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) 14388 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ โรงแรม ครอสทู ไวบ์ ภูเก็ต ป่าตอง เซ็นเตอร์ โฮเต็ล 14377 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการจัดสรรที่ดิน สมบูรณ์ทรัพย์การ์เด้นวิว 14420 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
29 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการอาคารชุด เดอะพราวด์ เรสซิเดนซ์ 14314 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการอาคารชุด ซีเฮฟเว่น บีชฟรอนต์ (เพื่อการค้า) 14201 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการจัดสรรที่ดิน ไอลีฟ ไพร์ม 2 ถลาง 13981 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 อื่นๆ
7 โครงการโรงแรม ชูจิตร โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ของนายอนุวัฒน์ นวลศรี 13992 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2562 อื่นๆ
8 โครงการโรงแรม โกลเด้นพาราไดส์ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร) 13993 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 ต.ค. 2562 อื่นๆ
9 โครงการอาคารชุดพักอาศัย เกรท ฮิล คอนโด แอร์พอร์ต 13984 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
11 ต.ค. 2562 อื่นๆ
10 โครงการจัดสรรที่ดิน ไฮด์เวย์ โปรแจค เอฟ 14009 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2562 อื่นๆ
11 โครงการจัดสรรที่ดิน คาซ่า ซิกเนเจอร์ 13746 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ส.ค. 2562
12 โครงการโรงแรมเอมิตา เรสซิเดนซ์ 13742 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ส.ค. 2562
13 โครงการ โรงแรม พี.เจ.โฮเทล (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13736 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562
14 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท นาบอน 2 13732 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562
15 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะริช วิลล่า แอท เมืองถลาง 13524 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
12 มิ.ย. 2562
16 โครงการ โรงแรม ที เอส 13342 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
17 โครงการจัดสรรที่ดิน ซิตี้ ฮิลล์ แอร์พอร์ต สาคู 13182 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการโรงแรม เมธ์ฟ้า แมนชั่น (ดัดแปลงและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13183 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
19 โครงการจัดสรรที่ดิน โบทานิก้า วิลล่า 5 บางเทา 13185 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
20 โครงการ โรงแรมโนวา เมอร์เบลล์ ในยางบีช ภูเก็ต 12795 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
26 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>