แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1343/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 26 พ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 25 พ.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 90
 
ที่อยู่ : เลขที่ 19/323 หมู่ที่ 3 ซ.- ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 084-071-9478
โทรสาร : -
อีเมล : jadeconsultantphuket@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายเจนณรงค์ สันสน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวสุดารัตน์ คมขำ
2. นางสาวศิริณยา ไกรศรี
3. นางสาวปิยะรัตน์ คมขำ
4. นายสิทธิพงศ์ พรมเพ็ชร์
5. นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว
6. นางสาวสุจินดา คงคุณ
7. วรรษมล ฤทธิไพโรจน์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 41 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงแรม บาย เดอะ ซี (เปลี่ยนการใช้อาคาร) ของบริษัท ซีวิวเรสซิเดนท์ จำกัด 14880 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการจัดสรรที่ดิน คราวน์ เอสเตท ของบริษัท 33 โปร จำกัด 14800 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการจัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ลักซิโอ 14670 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการจัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นวิลล์ ป่าคลอก ของบริษัท แคปส์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 14757 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
01 ก.ค. 2563 อื่นๆ
5 โครงการอาคารชุด ภูเก็ต อังกอร์ (เพื่อการค้า) ของบริษัท เวโลเช่ กรุ๊ป จำกัด 14764 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
31 ต.ค. 2562 อื่นๆ
6 โครงการอยู่อาศัยรวมบ้านพักพนักงานนาคาใหญ่ โฮเท็ล 13121 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
7 โครงการโรงแรม นิภา รีสอร์ท (ดัดแปลง เปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) 13077 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
15 ต.ค. 2562 อื่นๆ
8 จัดสรรที่ดิน ดิ อเวนิว ป่าหล่าย 14015 การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อ ประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดสรรที่ดิน
ภูเก็ต
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการโรงแรม เดอะสปา การ์เด้น (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 12598 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
28 ส.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ โรงแรม ออมทอง (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13558 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562
11 โครงการ โรงแรม เดอะ พีค 13286 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
12 โครงการ โรงแรม เกตุม รีสอร์ท 13292 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
13 พ.ค. 2562
13 โรงแรม สุพิชฌาย์ อควา รีสอร์ท 13096 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ภูเก็ต
25 เม.ย. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
14 โครงการอาคารชุด อิมเพรสชั่น ภูเก็ต 13103 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
15 โครงการจัดสรรที่ดิน สุขภิรมย์ 2 13184 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
16 โครงการ โรงแรม ซาวด์ แกลลอรี่ เฮ้าส์ 13161 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
05 มี.ค. 2562
17 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย พาส พอร์ท 13031 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการ ท่าเรือเกาะรังน้อย (ส่วนขยาย) 12553 คมนาคม
ภูเก็ต
10 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการโรงแรม สุพิชฌาย์ รีทรีต 12098 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 โครงการ โรงแรม ที พี เพลส (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 12575 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
08 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>