แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 26/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 20 พ.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 19 พ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 90
 
ที่อยู่ : เลขที่ 19/323 หมู่ที่ 3 ซ.- ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 084-071-9478
โทรสาร : -
อีเมล : jadeconsultantphuket@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายเจนณรงค์ สันสน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวสุดารัตน์ คมขำ
2. นางสาวศิริณยา ไกรศรี
3. นางสาวปิยะรัตน์ คมขำ
4. นายสิทธิพงศ์ พรมเพ็ชร์
5. ทิพวรรณ สุขแก้ว
6. สุจินดา คงคุณ
7. วรรษมล ฤทธิไพโรจน์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 30 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงแรม เดอะ พีค 13286 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
2 โครงการ โรงแรม เกตุม รีสอร์ท 13292 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สุราษฎร์ธานี
13 พ.ค. 2562
3 โครงการอาคารชุด อิมเพรสชั่น ภูเก็ต 13103 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
4 โครงการจัดสรรที่ดิน สุขภิรมย์ 2 13184 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
07 มี.ค. 2562
5 โครงการ โรงแรม ซาวด์ แกลลอรี่ เฮ้าส์ 13161 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
05 มี.ค. 2562
6 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย พาส พอร์ท 13031 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
28 ก.พ. 2562
7 โครงการ ท่าเรือเกาะรังน้อย (ส่วนขยาย) 12553 คมนาคม
ภูเก็ต
10 ต.ค. 2561
8 โครงการโรงแรม สุพิชฌาย์ รีทรีต 12098 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ภูเก็ต
09 ต.ค. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
9 โครงการ โรงแรม ที พี เพลส (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 12575 บริการชุมชนและที่พักอาศัย 08 ต.ค. 2561
10 โครงการ อาคารชุด สกาย คอนโดมิเนียม (ดัดแปลง และขยายเพื่อการค้า) 12077 อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร
ภูเก็ต
08 ต.ค. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
11 โครงการ โรงแรม สามกองเพลส (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) 12482 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561
12 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม เย็น เย็น เรสซิเด้นท์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 12432 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2561
13 โครงการ โรงแรม หลับดี สมุย 12227 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สุราษฎร์ธานี
28 มิ.ย. 2561
14 โครงการโรงแรม ลิตเติ้ล ลอฟท์ 11613 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
15 มิ.ย. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
15 โครงการโรงแรม เดอะ เคซีเอ็น รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 12129 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
14 มิ.ย. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
16 โครงการ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง (ส่วนขยาย) 12243 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กระบี่
01 มิ.ย. 2561
17 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ วิช 3 แอท ป่าคลอก 11807 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
14 ก.พ. 2561
18 โครงการ โรงแรม หลิมมา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 11597 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 ม.ค. 2561
19 โครงการ จัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว 8 11215 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
03 ต.ค. 2560
20 โครงการ โรงแรม คริสตัล ไวล์ รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร) 11009 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
27 ก.ค. 2560

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>