แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 เมษายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เจต คอนซัลแต้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 26/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 20 พ.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 19 พ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 90
 
ที่อยู่ : เลขที่ 19/323 หมู่ที่ 3 ซ.- ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 084-071-9478
โทรสาร : -
อีเมล : jadeconsultantphuket@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายเจนณรงค์ สันสน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวสุดารัตน์ คมขำ
2. นางสาวศิริณยา ไกรศรี
3. นางสาวปิยะรัตน์ คมขำ
4. นายสิทธิพงศ์ พรมเพ็ชร์
5. ทิพวรรณ สุขแก้ว
6. สุจินดา คงคุณ
7. วรรษมล ฤทธิไพโรจน์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 25 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย พาส พอร์ท 13031 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
28 ก.พ. 2562
2 โครงการ ท่าเรือเกาะรังน้อย (ส่วนขยาย) 12553 คมนาคม
ภูเก็ต
10 ต.ค. 2561
3 โครงการ โรงแรม ที พี เพลส (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 12575 บริการชมชนและที่พักอาศัย 08 ต.ค. 2561
4 โครงการ อาคารชุด สกาย คอนโดมิเนียม (ดัดแปลง และขยายเพื่อการค้า) 12077 อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร
ภูเก็ต
08 ต.ค. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
5 โครงการ โรงแรม สามกองเพลส (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคารและขยาย) 12482 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2561
6 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม เย็น เย็น เรสซิเด้นท์ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 12432 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 ส.ค. 2561
7 โครงการโรงแรม สุพิชฌาย์ รีทรีต 12098 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ภูเก็ต
13 ก.ค. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
8 โครงการ โรงแรม หลับดี สมุย 12227 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สุราษฎร์ธานี
28 มิ.ย. 2561
9 โครงการโรงแรม ลิตเติ้ล ลอฟท์ 11613 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
15 มิ.ย. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
10 โครงการโรงแรม เดอะ เคซีเอ็น รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด 12129 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
14 มิ.ย. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
11 โครงการ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง (ส่วนขยาย) 12243 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กระบี่
01 มิ.ย. 2561
12 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ วิช 3 แอท ป่าคลอก 11807 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
14 ก.พ. 2561
13 โครงการ โรงแรม หลิมมา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 11597 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 ม.ค. 2561
14 โครงการ จัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว 8 11215 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
03 ต.ค. 2560
15 โครงการ โรงแรม คริสตัล ไวล์ รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร) 11009 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
27 ก.ค. 2560
16 โครงการจัดสรรที่ดิน สุพิชฌาย์ ชิโน เกาะแก้ว 10660 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
14 ก.ค. 2560
17 โครงการ จัดสรรที่ดิน ภูเก็ต โกลเด้นท์ วิลล์ ถลาง 10709 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
22 มิ.ย. 2560
18 โครงการ โรงแรม ลีฟ แอท ลอฟท์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 10880 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
31 พ.ค. 2560
19 โครงการ โรงแรม ดิ เอลิเซียม เรสซิเดนซ์ (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคาร) 10712 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
06 ก.พ. 2560
20 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 4 ชั้น 24 ห้องพัก นางสาวสิริมาลย์ ชีพเรืองรอง 10618 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
20 ธ.ค. 2559

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>