แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 20/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 21 ก.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 20 ก.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 88
 
ที่อยู่ : เลขที่ 57/1 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02 551 4169-70
โทรสาร : 02 068 5558, 02 551 4171
อีเมล : mitr@mitrenvironment.com
เว็บไซต์ : http://mitrenvironment.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาวมัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์
2. นายธันยกร จินต์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 19 คน คือ
1. นางสาวนัยนา สุทธิรัตนศักดิ์
2. นางสาวเมสินี ยานยิ่ง
3. นางสาวจุฑามาศ คุณพันธ์
4. นางสาวนิจวรรณ ปวุตินันท์
5. นางสาวชุติกาญจน์ กันทะอู
6. นางสาวมลิวัลย์ ไชยพล
7. นางสาวสุภัทรา เขตรกรณ์
8. นางสาวนัทฐยา คงประจักษ์
9. นางสาวสุพรรณี พูลสวัสดิ์
10. นางสาวสิริณัฎฐ์ แสนใหม่
11. นางสาวจุฑารัตน์ ชาสังข์
12. นางสาวกตัญชลี ราญคำรัตน์
13. นางสาวชุตาภา มงคลอุปถัมภ์
14. นางสาวธนัชพร แสนสา
15. นางสาวศิริวณี สุภาจารุวงศ์
16. นางสาวกรรณิกา จันทะล่าม
17. นายพันธ์วรงค์ วงศ์ทรัพย์สกุล
18. นางเจมจิตร โขงคำ
19. นางสาวนาตยา บุญใหญ๋
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 56 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 2)) ของสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 14871 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ย. 2563 อื่นๆ
2 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่บางจาก (พื้นที่ 1)) ของสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 14844 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ย. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ ALIVE/Sukhumvit 76 ของบริษัท เอพีเอส บิซ ทาวน์ จำกัด 14793 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ต.ค. 2563 อื่นๆ
4 โครงการ Emerald Bay Convilla 1 14684 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ ASTRA-Sky River (ส่วนขยาย) 14638 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ Bang Chak Office Development 14708 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ ibis Styles Khon Kaen Lake View 14393 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ BTPK 14395 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการ Marriott Hotel Sukhumvit 101 (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14410 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ The Art Ramkhamhaeng Interchange 14381 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ เดอะ เจ้าพระยา แบงค็อก 14252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการ นิช โมโน รามคำแหง 14524 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ โรงแรม Grand Bangkok Rama 8 (อาคารส่วนขยาย) 14209 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1/2563
14 โครงการ The Privacy Sukhumvit 101 14172 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการ WAY HOTEL (ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 14077 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
22 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ พรีมา พัทยาเหนือ (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคารและขยายกิจการ) 14055 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการ เดอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 13798 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการ Four Points By Sheraton (ขยายกิจการ) 13756 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ส.ค. 2562
19 โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง 13730 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ก.ค. 2562
20 โครงการ ปีติ สุขุมวิท 101 13670 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.ค. 2562 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>