แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 13/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 21 ก.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 20 ก.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 88
 
ที่อยู่ : เลขที่ 57/1 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-551-4169-71
โทรสาร : 02-068-5558 ต่อ 102
อีเมล : mitr@mitrenvironment.com
เว็บไซต์ : http://mitrenvironment.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวมัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 22 คน คือ
1. นายสุวิทย์ เจริญวงศ์
2. นางสาวนิลุบล นุ่มสกุล
3. นางสาวนัยนา สุทธิรัตนศักดิ์
4. นางสาวปรางค์ทิพย์ ผางมา
5. นายธันยกร จินต์ประเสริฐ
6. นายฌานกร เมาเสม
7. นางสาวเมสินี ยานยิ่ง
8. นางสาวจุฑามาศ คุณพันธ์
9. นางสาวนิจวรรณ ปวุตินันท์
10. นางสาวสมหญิง เพชรงาม
11. นางสาวรวินดา จุ้ยสกุล
12. นางสาวชุติกาญจน์ กันทะอู
13. นางสาวสุธีรา จึงปภาวิชญ์
14. นางสาวกานต์มณี ทองศรี
15. นางสาวมลิวัลย์ ไชยพล
16. นายทิวัตถ์ ตรังวัชกุล
17. นางสาวพรรณปพร พวงทอง
18. นางสาวศศิธร วงศ์ทองดี
19. นายพชร คีรีวงศ์
20. นางสาวสุภัทรา เขตรกรณ์
21. นางสาวนัทฐยา คงประจักษ์
22. นางสาวญาตา แก้วชมชื่น
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 32 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ นิช โมโน เมกะ สเปช บางนา (Niche MoNO Mega Space Bangna) 12997 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
05 ก.พ. 2562
2 โครงการ เมโทรสกาย วุฒากาศ 12558 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
25 ต.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
3 โครงการ เมทริส พัฒนาการ (METRIS Pattanakarn) 12544 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ต.ค. 2561
4 โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34 12533 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561
5 โครงการ อาคารสำนักงานและการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12463 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
18 ก.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
6 โครงการ The FINE Bangkok THONGLOR-EKAMAI 12333 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ก.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
7 โครงการ อาคารเอ็มทาวเวอร์ ทู (M TOWER II) 12223 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
19 มิ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการ The Quarter at Ploenchit 11850 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 มี.ค. 2561
9 โครงการ BURIRAM HOTEL 11495 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
บุรีรัมย์
28 ธ.ค. 2560 ระยะดำเนินการ
10 โครงการ ก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ 11487 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
08 ธ.ค. 2560
11 โครงการ ไรส์ พระราม 9 (RISE RAMA 9) 11475 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ธ.ค. 2560
12 โครงการ STAR FASHION OFFICE 11040 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ส.ค. 2560
13 โครงการ MAESTRO 19 RESIDENCE 10973 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ค. 2560 ระยะดำเนินการ 2/2561
14 โครงการ โซลาเรีย นิชิเททซึ โฮเทลส์ สุขุมวิท 10970 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 ก.ค. 2560 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560
15 โครงการ NOVOTEL SRIRACHA MARINA BAY 10827 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
11 เม.ย. 2560 ระยะดำเนินการ monitor 2/2560
16 โครงการ Maestro 14 RESIDENCE 10581 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 ธ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
17 โครงการ MAESTRO 07 RESIDENCE 10585 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 ธ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 โครงการ ALTITUDE Samyan-Silom 10494 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 ต.ค. 2559 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560
19 โครงการ ชีวาทัย เพชรเกษม 27 10439 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 ก.ย. 2559
20 โครงการ I´m China Town 10315 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>