แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท มิตรสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 13/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 21 ก.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 20 ก.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 88
 
ที่อยู่ : เลขที่ 57/1 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-551-4169-71
โทรสาร : 02-068-5558 ต่อ 102
อีเมล : mitr@mitrenvironment.com
เว็บไซต์ : http://mitrenvironment.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวมัฑนาวดี สุทธิรัตนศักดิ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 22 คน คือ
1. นายสุวิทย์ เจริญวงศ์
2. นางสาวนิลุบล นุ่มสกุล
3. นางสาวนัยนา สุทธิรัตนศักดิ์
4. นางสาวปรางค์ทิพย์ ผางมา
5. นายธันยกร จินต์ประเสริฐ
6. นายฌานกร เมาเสม
7. นางสาวเมสินี ยานยิ่ง
8. นางสาวจุฑามาศ คุณพันธ์
9. นางสาวนิจวรรณ ปวุตินันท์
10. นางสาวสมหญิง เพชรงาม
11. นางสาวชุติกาญจน์ กันทะอู
12. นางสาวมลิวัลย์ ไชยพล
13. นางสาวพรรณปพร พวงทอง
14. นางสาวศศิธร วงศ์ทองดี
15. นายพชร คีรีวงศ์
16. นางสาวสุภัทรา เขตรกรณ์
17. นางสาวนัทฐยา คงประจักษ์
18. นางสาวญาตา แก้วชมชื่น
19. นางสาวตุลญา มะสีพันธ์
20. นางสาวสุพรรณี พูลสวัสดิ์
21. นางสาวสิริณัฎฐ์ แสนใหม่
22. นายทินภัทร ด่านแพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 40 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เดอะคิวบ์ ลอฟท์ ลาดพร้าว 107 13798 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
22 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ Four Points By Sheraton (ขยายกิจการ) 13756 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ส.ค. 2562
3 โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพอากาศ ท่าดินแดง 13730 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ก.ค. 2562
4 โครงการ ปีติ บางจาก 13670 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.ค. 2562
5 โครงการ ซิมมิส สุขุมวิท 61 (SYMYS Sukhumvit 61) 13662 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ก.ค. 2562
6 โครงการ เดอะคิทท์ พลัส รังสิต-ติวานนท์ 13325 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
17 พ.ค. 2562
7 โครงการ นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 2 13312 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
07 พ.ค. 2562
8 โครงการ นิช โมโน แจ้งวัฒนะ เฟส 1 13313 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
07 พ.ค. 2562
9 โครงการ นิช โมโน เมกะ สเปช บางนา (Niche MoNO Mega Space Bangna) 12997 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
05 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
10 โครงการ เมโทรสกาย วุฒากาศ 12558 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
11 โครงการ เมทริส พัฒนาการ (METRIS Pattanakarn) 12544 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
12 โครงการ เดอะคิวบ์ พรีเมียม รามอินทรา 34 12533 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
13 โครงการ อาคารสำนักงานและการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 12463 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
18 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2561
14 โครงการ The FINE Bangkok THONGLOR-EKAMAI 12333 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
15 โครงการ อาคารเอ็มทาวเวอร์ ทู (M TOWER II) 12223 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
19 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
16 โครงการ The Quarter at Ploenchit 11850 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ BURIRAM HOTEL 11495 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
บุรีรัมย์
28 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ ก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ 11487 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
08 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ ไรส์ พระราม 9 (RISE RAMA 9) 11475 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ STAR FASHION OFFICE 11040 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>