แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 24/2559
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 12 ก.ย. 2559
หมดอายุวันที่ 11 ก.ย. 2562
เลขทะเบียน นิติ 74
 
ที่อยู่ : 100/81 หมู่ที่ 2 ซ.- ถ.สุขาภิบาล 5 ต.สายไหม อ.เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-115-6314
โทรสาร : 02-115-6314
อีเมล : infothammachart@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.thammachart.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายนคร ศรีธิวงค์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ดำน้อย
2. นางพัฒนายุ กิตติยานุภาพ
3. นางสาวจริยา ม่วงงาม
4. นางสาวธิดารัตน์ พงษ์คุณ
5. นางสาวหยาดพิรุณ ปลอดกระโทก
6. รับขวัญ คำหมาย
7. นางสาวฝนนรินทร์ กริ่มใจ
8. นายดรณ์ เอี่ยมผา
9. นางสาวอลิสา คำละออ
10. นางสาวจารุมาศ ริ้วทอง
11. นางสาวจีรพร หายทุกข์
12. นางสาวสุนทรี ดุริยประทีป
13. นายบรรจง เล็กเจริญกุล
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 5 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Crystal Suites 13023 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 ก.พ. 2562
2 โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ของ กรมทางหลวง 10927 คมนาคม
สระแก้ว
30 มิ.ย. 2560
3 โครงการ โรงแรม แซนด์ดูนส์ บีช 10139 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เพชรบุรี
25 พ.ค. 2559
4 โครงการ ศูนย์การแพทย์เพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 10053 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2559
5 โครงการ The Blue Lagoon Condominium 9707 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
20 พ.ค. 2558