แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เทสโก้ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 17/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 23 ก.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 22 ก.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 7
 
ที่อยู่ : 21/11-14 ซ.สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตย อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2259-6575
โทรสาร : 0-2258-1313
อีเมล : tesco@tescoconsult.com
เว็บไซต์ : http://www.tescoconsult.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางดารณี ต.เจริญ
2. นางสาวระพีวรรณ อ่อนน้อม
3. นางสาวมณฑยา เซ่งศรี
4. นายพิเศษ เสนาวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน คือ
1. นางอรพินท์ คงเดชอดิศักดิ์
2. นายพงษ์พสิน รักใคร่
3. นายเผ่าพงศ์ นิติเกษตรสุนทร
4. นางสาวสมฤดี แจ้งประจักษ์
5. นายไพรัช มามีเกตุ
6. นางสาวนันจิรา จรเดช
7. นายภัทรพงศ์ สถิตบรรจง
8. นายภาคภูมิ ภิรมย์ภักดิ์
9. นางสาวชวลี ณรงค์
10. นางสาวพัชรี ชลาประเสริฐ
11. นายกนิษฐวุฒิ คงสกูล
12. นางสาวบุณิกา อินทนี
13. นางสาวสุนทรารัตน์ ศักดิ์ทอง
14. นางสาวไพลิน แหยมสด
15. นางสาวณิศาธร นำเจริญพินิจ
16. นางสาวอาจิณี คงแย้ม
17. นางสาวพิมพ์ผกา สุวรรณมาลี
18. นางสาวเครือรัตน์ หนูพุ่ม
19. นางสาวปนัดดา เรืองจันทร์
20. นายชาญณฤทธิ์ โฉมช่วย
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 150 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 13038 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ ทางพิเศษสายอุดรรัถยา - พระนครศรีอยุธยา 12923 คมนาคม
พระนครศรีอยุธยา
15 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ โรงแรมพิมาลัย ทับแขก กระบี่ 11874 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
27 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
4 โครงการนำวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 9439 อุตสาหกรรม
นครสวรรค์
23 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
5 โครงการ โรงพยาบาลบางปะกอก พระราม 3 9161 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ก.ค. 2558
6 โครงการ แกรนด์ เอส ดี อเวนิว โฮเทล 9701 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
7 โครงการศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ 7126 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
8 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 2 ขนาด 30 เมกะวัตถ์) 6894 พลังงาน
สระบุรี
01 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 1/2563
9 โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจากพลังงานหมุนเวียนประเภทเชื้อเพลิง พลังงานความร้อนจากขยะชุมชนและขยะอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (ส่วนที่ 1 ขนาด 60 เมกะวัตถ์) 6893 พลังงาน
สระบุรี
30 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
10 โครงการศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ 6838 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
02 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
11 โครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 6718 คมนาคม
ชลบุรี
18 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556
12 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซิตี้ โฮม แอท ศรีนครินทร์ 6654 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ธ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
13 โครงการอาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. 24 ชั้น พักอาศัย,พาณิชย์,จอดรถ 6599 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
21 พ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556
14 โครงการศุภาลัย เวลลิงตัน 6436 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
15 โครงการสตาร์วิว (StarView) 6747 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ก.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557
16 โครงการ อาคารชุด ค.ส.ล. 31 ชั้น พักอาศัย ที่จอดรถ พาณิชย์ (โครงการ B) 5998 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
29 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย ค.ส.ล. 28 ชั้น พักอาศัย ที่จอดรถ พาณิชย์ 5995 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
28 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย - ทองหล่อ 5971 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
19 โครงการอาคารชุดพักอาศัย คสส. 24 ชั้น 28 ชั้น พักอาศัย, จอดรถ (โครงการ A) 6371 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
14 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) และอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลชลประทาน 5211 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
29 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 >>