แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 เมษายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วสาภัทร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 2/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 12 ม.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 11 ม.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 68
 
ที่อยู่ : 107/14 ซ.ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2171-9241
โทรสาร : 0-2171-9240
อีเมล : wsatech2012@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมพล บุญทานนท์
2. นางสาวสุชาวดี ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน คือ
1. นายอุทิศ ทิพย์สุวรรณ
2. นายณฐพร บุญทานนท์
3. นางสาวกัญญาวีร์ สำเภาผล
4. เกตุวดี คำยันต์
5. นางสาวศรีวิไล ทูลมาก
6. นางสาวเกษร อินทะนิน
7. นางสาวจุฑามาศ พลชารี
8. นายคณาธิป คงเพชร
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 32 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ กุลพัฒน์ อพาร์ทเม้นท์ 12856 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
18 ม.ค. 2562
2 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 12925 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
16 ม.ค. 2562
3 โครงการ TADA CONDO 12783 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
28 ธ.ค. 2561
4 โครงการ อาคารชุด พาร์ควิลเลจ พัทยา 12794 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561
5 โครงการ Alba Place @ ทองพลับหวาน 12431 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
23 ส.ค. 2561
6 โครงการ คิริน คอนโด ราชพฤกษ์ 11206 บริการชมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
31 ต.ค. 2560 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560
7 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 33 11097 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560
8 โครงการ เรือนต้นแก้ว ของ คุณสมควร นิลโพธิ์ทอง 11098 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560
9 โครงการ Acqua Ressidence 11171 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
09 ส.ค. 2560
10 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 30 11093 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
02 ส.ค. 2560
11 โครงการ เอ ไทม์ คอนโดมิเนียม 10945 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สงขลา
27 มิ.ย. 2560
12 โครงการ PINEST @ Prachinburi 10787 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ปราจีนบุรี
04 เม.ย. 2560
13 โครงการ ณุศา ศรีราชา 10727 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 มี.ค. 2560 ระยะก่อสร้าง Monitor 2/2560
14 โครงการ STASIA RESIDENCE SRIRACHA 10605 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
20 ธ.ค. 2559 monitor 1/2561
15 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 25 10584 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 พ.ย. 2559
16 โครงการ เซ็นจูรี่ อ่อนนุช (ส่วนขยาย) 10502 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ต.ค. 2559 ระยะก่อสร้าง Monitor 2/2560
17 โครงการ R-con Top of Hill 10493 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
25 ต.ค. 2559
18 โครงการ เดอะเคบิลแม่ริม 10423 บริการชมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
05 ก.ย. 2559
19 โครงการ Rising Place อาคาร B 10420 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
31 ส.ค. 2559 Monitor 1/2560 0/0
20 โครงการเคียงคลื่นทะเล รีสอร์ท 10349 บริการชมชนและที่พักอาศัย
เพชรบุรี
27 ก.ค. 2559

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>