แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วสาภัทร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 36 ปี
เริ่มวันที่ 12 ม.ค. 2563
หมดอายุวันที่ 11 ม.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 68
 
ที่อยู่ : 107/14 ซ.ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2171-9241
โทรสาร : 0-2171-9240
อีเมล : wsatech2012@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมพล บุญทานนท์
2. นางสาวสุชาวดี ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน คือ
1. นายอุทิศ ทิพย์สุวรรณ
2. นายณฐพร บุญทานนท์
3. เกตุวดี คำยันต์
4. นางสาวเกษร อินทะนิน
5. นางสาวจุฑามาศ พลชารี
6. นางสาวอาทิตยา มินะสิงห์
7. นางสาวรัตนกร คุ้มห้างสูง
8. นางสาวนฤมล สงวนทอง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 39 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ดิเอนโคนี่ 14412 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
14 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
2 โครงการ สุโขทัย รีสอร์ท พัทยา (เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 14099 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ แต้ย่งฮวด 13587 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 ก.ค. 2562
4 โครงการ ดิอิลิแก้น ลาดพร้าว 1 13666 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.ค. 2562
5 โครงการ S61 (เอส 61) 13321 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2562
6 โครงการ Citadines North Pattaya (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13217 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 เม.ย. 2562
7 โครงการ กุลพัฒน์ อพาร์ทเม้นท์ 12856 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
18 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 12925 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ TADA CONDO 12783 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ธ.ค. 2561 อื่นๆ
10 โครงการ อาคารชุด พาร์ควิลเลจ พัทยา 12794 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ Alba Place @ ทองพลับหวาน 12431 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
23 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ คิริน คอนโด ราชพฤกษ์ 11206 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
31 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
13 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 33 11097 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ เรือนต้นแก้ว ของ คุณสมควร นิลโพธิ์ทอง 11098 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ Acqua Ressidence 11171 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ส.ค. 2560 อื่นๆ
16 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 30 11093 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ เอ ไทม์ คอนโดมิเนียม 10945 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
27 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ PINEST @ Prachinburi 10787 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปราจีนบุรี
04 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ ณุศา ศรีราชา 10727 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 มี.ค. 2560 อยู่ระหว่างก่อสร้าง Monitor 2/2560
20 โครงการ STASIA RESIDENCE SRIRACHA 10605 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>