แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วสาภัทร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 2/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 12 ม.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 11 ม.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 68
 
ที่อยู่ : 107/14 ซ.ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 48 (บ่อปลา) ถ.ลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2171-9241
โทรสาร : 0-2171-9240
อีเมล : wsatech2012@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสมพล บุญทานนท์
2. นางสาวสุชาวดี ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นายอุทิศ ทิพย์สุวรรณ
2. นายณฐพร บุญทานนท์
3. เกตุวดี คำยันต์
4. นางสาวศรีวิไล ทูลมาก
5. นางสาวเกษร อินทะนิน
6. นางสาวจุฑามาศ พลชารี
7. นายคณาธิป คงเพชร
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 33 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Citadines North Pattaya (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร) 13217 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
05 เม.ย. 2562
2 โครงการ กุลพัฒน์ อพาร์ทเม้นท์ 12856 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
18 ม.ค. 2562
3 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 32 12925 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
16 ม.ค. 2562
4 โครงการ TADA CONDO 12783 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
28 ธ.ค. 2561
5 โครงการ อาคารชุด พาร์ควิลเลจ พัทยา 12794 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561
6 โครงการ Alba Place @ ทองพลับหวาน 12431 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
23 ส.ค. 2561
7 โครงการ คิริน คอนโด ราชพฤกษ์ 11206 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
31 ต.ค. 2560 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560
8 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 33 11097 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560
9 โครงการ เรือนต้นแก้ว ของ คุณสมควร นิลโพธิ์ทอง 11098 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ส.ค. 2560
10 โครงการ Acqua Ressidence 11171 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
09 ส.ค. 2560
11 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 30 11093 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
02 ส.ค. 2560
12 โครงการ เอ ไทม์ คอนโดมิเนียม 10945 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สงขลา
27 มิ.ย. 2560
13 โครงการ PINEST @ Prachinburi 10787 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปราจีนบุรี
04 เม.ย. 2560
14 โครงการ ณุศา ศรีราชา 10727 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 มี.ค. 2560 ระยะก่อสร้าง Monitor 2/2560
15 โครงการ STASIA RESIDENCE SRIRACHA 10605 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
20 ธ.ค. 2559 monitor 1/2561
16 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 25 10584 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 พ.ย. 2559
17 โครงการ เซ็นจูรี่ อ่อนนุช (ส่วนขยาย) 10502 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ต.ค. 2559 ระยะก่อสร้าง Monitor 2/2560
18 โครงการ R-con Top of Hill 10493 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
25 ต.ค. 2559
19 โครงการ เดอะเคบิลแม่ริม 10423 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
05 ก.ย. 2559
20 โครงการ Rising Place อาคาร B 10420 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
31 ส.ค. 2559 Monitor 1/2560 0/0

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>