แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00030/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 1 ปี
เริ่มวันที่ 11 พ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 10 พ.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 65
 
ที่อยู่ : 49/81 ซ.หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถ.ถนนติวานนท์ ตำ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2156-9397,089-774-7682,094-337-8282
โทรสาร : 0-2156-9319
อีเมล : envimove@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.envimove-thai.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายพงศกร สง่าผล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวปาณิสรา วัฒนรัตน์
2. นางสาวกัลยา เสนอกลาง
3. นางสาวสุภาวดี พรมพรสวรรค์
4. นางสาวนัฏพรรณ สุขศรี
5. นางสาวนิฐิดา กุลจิตติโสภา
6. นางสาวนิธิรินทร์ นิติพจน์
7. นางสาวสรัญญา ชัยแสง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 112 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ CENTARA Q RESORT RAYONG ของบริษัท สัปปาย่า รีสอร์ท จำกัด 14876 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
24 พ.ย. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ ฟีล คอนโด ลาดพร้าว 126 ของบริษัท ไลฟ์ อิมเมจ คอนโดมิเนียม จำกัด 14802 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ต.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง แบบเลขที่ 10725+ข 464/ต.ค./59 ของสถาบันบำราศนราดูร 14655 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
24 ก.ย. 2563 อื่นๆ
4 โครงการ มาโชรัช อ่าวนาง รีสอร์ท (ส่วนขยาย) 14675 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
14 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ ก่อสร้างอาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและพักผู้ป่วย (อาคาร 9 ชั้น) 14685 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
08 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง แบบเลขที่ 10725 และอาคารพักพยาบาล (อาคารพักแพทย์) 5 ชั้น 32 ห้อง แบบเลขที่ 10482 โรงพยาบาลพิจิตร 14677 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พิจิตร
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 14632 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
28 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง แบบเลขที่ 10725+ข 464/ต.ค./59 ของโรงพยาบาลบางพลี 14643 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
21 ส.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการ ONEDER (วันเดอร์) 14446 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ THE BEST id condo (เดอะเบสท์ ไอดี คอนโด) 14373 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ แซฟไฟร์ ลักซูเรียส คอนโดมิเนียม (SAPPHIRE LUXURIOUS CONDOMINIUM) 14421 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการ Chaweng Beach Club and Hotel Samui (ดัดแปลงอาคาร) 14425 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
24 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องกล 14401 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
21 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดภูเก็ต (กะทู้) ของการเคหะแห่งชาติ 14779 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 เม.ย. 2563 อื่นๆ
15 โครงการ Anantara Vacation Club 14411 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สุราษฎร์ธานี
09 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ WELLNESS (เวลเนส) 14311 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการ A LAND CONDO ไทรน้อย-เวสเกต (เอแลนด์ คอนโด ไทรน้อย-เวสเกต) 14245 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
20 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการ ARTi Sukhumvit 71 (อาทิ สุขุมวิท 71) 14246 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า (Chewathai Pinklao) 14251 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการ TAKKA SRIWARA (ตรรกะ ศรีวรา) 14195 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>