แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีนแคร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 25/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 23 พ.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 22 พ.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 60
 
ที่อยู่ : 104/278 ถ.เลียบคลองสอง ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 025480191
โทรสาร : 025480191
อีเมล : greencareconsultant@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางณัฐนรี ยมะสมิต
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวศิริรัตน์ สุวรรณโคตร
2. นางสาวธารารัตน์ เหล่าภักดี
3. นางสาวศิริมาศ ธราพรสกุลวงศ์
4. นางสาวจิดารัตน์ จิตตารมย์
5. นางสาวศรัณย์พร บุญรัตน์
6. นางสาววิสุดา ไชยคุณ
7. นางสาวกัญญารัตน์ ทองปะนะ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 32 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ พอร์ช (Porch) 13333 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ค. 2562
2 โครงการ ไอดีโอ โมบิ พระรามสี่ 12787 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
3 โครงการ ศุภาลัย เวอเรนด้า สถานีภาษีเจริญ 12471 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
24 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1/2562
4 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย 12216 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1/2562
5 โครงการ KNIGHTSBRIDGE PRIME ONNUT 11880 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
6 โครงการ METRIS LADPRAO 8 11725 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
7 โครงการ ศุภาลัย ริวา แกรนด์ 11735 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
8 โครงการ IDEO Q สุขุมวิท 36 11282 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
9 โครงการ Notting Hill Grand Sukhumvit 105 13175 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 10869 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
11 โครงการ ไอดีโอ พหลโยธิน - จตุจักร 10847 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ ไอดีโอ S93 10526 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2561
13 โครงการ Unio เสรีไทย 10434 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
14 โครงการ ยูนิโอ สุขุมวิท 72 10270 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
21 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2561
15 โครงการ ศุภาลัย ไพรด์ บางนา - ลาดกระบัง 9955 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
02 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ ศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท ชลบุรี 9901 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
04 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
17 โครงการ ศุภาลัย ไลท์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร 9598 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 โครงการ ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีตลาดพลู 9678 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
19 โครงการ ไอดีโอ บางนา (IDEO BANGNA) 9392 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค รัตนาธิเบศร์ 9749 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
25 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>