แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 6/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 06 มี.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 05 มี.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 57
 
ที่อยู่ : 4/524 หมู่ 4 ถ.เสรีไทย ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2001-8880-1
โทรสาร : 0-2001-8880-1 ต่อ 404,405
อีเมล : enviwork@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://enviwork.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์
2. นายพงศ์ภัทร ศรีขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวพจณีย์ ปานธรรม
2. นายรัตนพล อยู่เอี่ยม
3. นางสาวกตัญชลี ผดุงหัส
4. นางสาวสุภาพร พันเดช
5. นางสาวอาทิตยา สุทธิไชยา
6. นายอังศุธร โอษธีศ
7. นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมหนู
8. นางสาวสุดารัตน์ ใจสะอาด
9. นายอิสระพงศ์ ปานดำ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 34 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เดอะวัน พลัส แกรนด์ รามคำแหง (THE ONE PLUS GRAND RAMKHAMHAENG) 13226 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562
2 โครงการ The Belgravia @ Ratchada-Ladprao 15 13227 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562
3 โครงการ โรงแรมเวลา นครพนม 12207 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครพนม
12 มิ.ย. 2561
4 โครงการ โรงแรมเวลา อุดรธานี 11991 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
อุบลราชธานี
17 เม.ย. 2561
5 โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ 11966 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561
6 โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ 11967 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561
7 โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง 11898 อุตสาหกรรม
ระยอง
09 มี.ค. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ 11813 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
16 ก.พ. 2561 อื่นๆ
9 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 11228 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ต.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
10 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 11144 พลังงาน
ปราจีนบุรี
13 ก.ย. 2560
11 โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11149 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
07 ก.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
12 โครงการ ผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท ลพบุรี ไบโอเอทานอล จำกัด 11091 อุตสาหกรรม
นครสวรรค์
01 ส.ค. 2560
13 โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 10930 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 มิ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
14 โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย 10898 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
23 พ.ค. 2560
15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 1) 10813 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
16 โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 10673 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
25 ม.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
17 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 1) 10565 อุตสาหกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
29 พ.ย. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 โครงการ เดอะ วัน พลัส ดี คอนโดมิเนียม ของ บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10426 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
09 ก.ย. 2559
19 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 10948 อุตสาหกรรม
ระยอง
02 ก.พ. 2559
20 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน 10962 อุตสาหกรรม
ระยอง
02 ก.พ. 2559

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>