แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 6/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 06 มี.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 05 มี.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 57
 
ที่อยู่ : 4/524 หมู่ 4 ถ.เสรีไทย ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2001-8880-1
โทรสาร : 0-2001-8880-1 ต่อ 404,405
อีเมล : enviwork@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://enviwork.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายปรีชาวิทย์ รอดรัตน์
2. นายพงศ์ภัทร ศรีขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวพจณีย์ ปานธรรม
2. นายรัตนพล อยู่เอี่ยม
3. นางสาวกตัญชลี ผดุงหัส
4. นางสาวสุภาพร พันเดช
5. นางสาวอาทิตยา สุทธิไชยา
6. นายอังศุธร โอษธีศ
7. นางสาวเบญจมาศ เอี่ยมหนู
8. นางสาวสุดารัตน์ ใจสะอาด
9. นายอิสระพงศ์ ปานดำ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 37 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตโพลิเอทิลีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 13350 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 พ.ค. 2562
2 โครงการ เดอะวัน พลัส แกรนด์ รามคำแหง (THE ONE PLUS GRAND RAMKHAMHAENG) 13226 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562
3 โครงการ The Belgravia @ Ratchada-Ladprao 15 13227 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562
4 โครงการ โรงแรมเวลา นครพนม 12207 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครพนม
12 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ โรงแรมเวลา อุดรธานี 11991 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
อุบลราชธานี
17 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ โรงงานผลิตไอโซพรีนอลและอนุพันธ์ 11966 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 อื่นๆ ยื่น Monitor 3/2562
7 โครงการโรงงานผลิตยางเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอไมด์ชนิดพิเศษ 11967 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 เม.ย. 2561 อื่นๆ ยื่น Monitor 3/2562
8 โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง 11898 อุตสาหกรรม
ระยอง
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
9 โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 11816 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
23 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
10 โครงการโรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนและเหล็กรูปพรรณ 11813 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
16 ก.พ. 2561 อื่นๆ
11 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า 11228 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
12 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
12 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 11144 พลังงาน
ปราจีนบุรี
13 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
13 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ซีเอชพี 1 13460 พลังงาน
ปราจีนบุรี
13 ก.ย. 2560 อื่นๆ
14 โครงการ ภายในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11149 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
07 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
15 โครงการ ผลิตเอทานอลและผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัท ลพบุรี ไบโอเอทานอล จำกัด 11091 อุตสาหกรรม
นครสวรรค์
01 ส.ค. 2560 อื่นๆ
16 โครงการโรงงานผลิตสารโพรพิลีนออกไซด์ และสารโพรพิลีนไกลคอล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 10930 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
17 โครงการสวนอุตสาหกรรมชัยโย 10898 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
23 พ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรด์ (ครั้งที่ 1) 10813 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
19 โครงการโรงงานผลิตสารโพลีออล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 10673 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
25 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (ครั้งที่ 1) 10565 อุตสาหกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
29 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>