แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 9/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 พ.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 28 พ.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 55
 
ที่อยู่ : 100 ถ.ถนนนางลิ้นจี่ ต.ช่องนนทรี อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2678-1813
โทรสาร : 0-2678-0622
อีเมล : test@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์
2. สีหวุฒิ ชุมสาย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางสาวเพชรรัตน์ ภูเชตวัน
2. นางสาวสาวิตรี เร่งพัฒนพิบูล
3. นางสาววิณี ธรรมรักษ์
4. นางสาวธนพร หีดจันทร์
5. นางสาวนรีรัตน์ อาลี
6. นางสาวจารุณี แก้วดำ
7. นางสาวกมลชนก กลับวงษ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 29 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท อุบลเพาเวอร์ จำกัด 13649 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
อุบลราชธานี
31 ก.ค. 2562
2 โครงการ อาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น เจริญนคร 22 เฟส 1 และโครงการอาคารพักอาศัยรวม 8 ชั้น เจริญนคร 22 เฟส 2 12648 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ อาคารสำนักงาน วี44 12455 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ DIVA LUX RESORT AND SPA 11960 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
04 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ผลิตบัวหลวง แปลงสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B8/38 11888 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 14 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ วิคตอเรีย 11842 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 อื่นๆ
7 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น. ปิโตรเลียม (1992) 11269 พลังงาน
นครราชสีมา
15 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
8 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. สีคิ้ว 11267 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมัน เชื้อเพลิงทางท่อ
นครราชสีมา
08 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
9 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เอ็นที เอนเนอจี ก๊าซ 11022 พลังงาน
ปราจีนบุรี
25 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
10 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. เลิศวรกมล การปิโตรเลียม 10925 พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
11 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ สามสามหนึ่ง เอ็นจีวี 10926 พลังงาน
ชลบุรี
26 มิ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
12 โครงการ THE EMERALD RESIDENCE PATTAYA 10731 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ โฮเทล อาทิตยา 10600 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครนายก
16 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ Delonix Garden 10387 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
15 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน 10086 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
31 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2561
16 โครงการ คอนโดมิเนียมขอนแก่น 10030 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
07 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
17 โครงการโรงงานผลิตเอทานอล บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 9447 อุตสาหกรรม
อุบลราชธานี
23 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
18 โครงการ โรงแรม Somerset Maison Asoke 9399 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ เอมเมอรัลด์ เรสซิเด้นท์ รัชดา 18 9642 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
20 โครงการเจริญสินธานี เกตเวย์ 9088 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ฉะเชิงเทรา
27 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>