แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 20/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 26 ส.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 25 ส.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 51
 
ที่อยู่ : 683 ซ.หมู่ที่ 11 ถ.ถนนสุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 0-3848-1197 ต่อ 510, 512
โทรสาร : 0-3848-2095
อีเมล : nittiya@etech.co.th
เว็บไซต์ : http://www.etech.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายเอนก แก้วกระจ่าง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวธิติรัตน์ อุดมพันธ์
2. นางสาวนิตยา กุดแก้ว
3. นางสาวทิวาวรรณ โพธิ์คำ
4. นางสาวทับทิม สมานทอง
5. นางสาวสุกัญญา ลามคำ
6. นางสาววารุณี บัวงาม
7. นางสาวกนกกาญจน์ ไม้มีแก่น
8. นางสาวพัชราภรณ์ ดีรักษา
9. นางสาวแพรววิภา บุญลีประสิทธิ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 66 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ BLUE 89 (บูล 89) 14673 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ BLUE 35 (บลู 35) 14444 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ KLEIN THONG LO (ไคลน์ ทองหล่อ) 14398 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ The Nest Chula-Samyan (เดอะ เนสท์ จุฬา-สามย่าน) 14407 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
5 โครงการ ไอดีโอ คิว ทองหล่อ สเตชั่น (IDEO THONGLO STATION) 14273 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563
6 โครงการศุภาลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย 14256 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
7 โครงการ เดอะคิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ 14515 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ IDEO RAMKHAMHAENG - LAM SALI (ไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี) 13667 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 ก.ค. 2562
9 โครงการโรงแรม ACE CHAENGWATTANA 13105 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562
10 โครงการ เดอะ คิวบ์ เออร์เบิน สาทร-จันทน์ 13149 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
11 โครงการ โพลิส คอนโด สุขสวัสดิ์ 64 (Polis Condo Suksawat 64) 13146 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 มี.ค. 2562 ยื่น Monitor 3/2562
12 โครงการ UNITY 24 (ยูนิตี้ 24) 12991 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
13 โครงการ อาคารพักอาศัยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุง 12886 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ THE NEST SUKHUMVIT 71 12766 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
15 โครงการ KNIGHTSBRIDGE SUKHUMVIT-THEPHARAK 12771 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
04 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา 12655 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
13 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ 1/2563
17 โครงการ ดีคอนโด ศรีราชา 12646 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2563
18 โครงการ แกรนด์ ยูนิตี้ สาทร 12 12564 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
19 โครงการ KNIGHTSBRIDGE SPACE RAMA 9 12543 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
20 โครงการ ไลฟ์ สุขุมวิท 8 บางกอก 12532 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>