แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท แนชเชอรัล โซลูชั่น จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 5/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 มี.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 04 มี.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 50
 
ที่อยู่ : 111/54 ซ.ซอยรามอินทรา 40 ถ.ถนนรามอินทรา ต.นวลจันทร์ อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2187-1213
โทรสาร : 0-2187-1203
อีเมล : natural.solute@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายเรืองเดช วรศรี
2. นายอนุตร สินบูรณฉัตร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวทัศนีย์ จอดนอก
2. นางสาวอัจฉรา ค้าเจริญ
3. นางสาววรนุช กลางประพันธ์
4. นายเฉลิมลักษณ์ เรียนรอบรู้
5. นางสาวอังคณา ภู่ยอดยิ่ง
6. นางสาวรัศมี ค้าเจริญ
7. นางสาวอรยา วรศรี
8. นางสาวพัสตราภรณ์ โพธิแลกุ
9. นางสาวนุชนาฎ แก้ววารี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 112 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ดีคอนโด จรัญฯ-ปิ่นเกล้า 13852 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
05 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ โรงแรม กราวด์ ซอร์ (Ground Shore hotel) 13794 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ ลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-ศรีนครินทร์ 13454 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 มิ.ย. 2562
4 โครงการ THE PANORA PATTAYA (เดอะ พาโนร่า พัทยา) 13434 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
04 มิ.ย. 2562
5 โครงการ ไอคอนโด พัฒนาการ ศรีนครินทร์ 13225 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2562
6 โครงการ ดีคอนโด เชียงใหม่ 4 13152 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
07 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
7 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 1 13026 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
8 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 3 13028 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการ ดีคอนโด เมืองทอง เฟส 2 13029 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
22 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ พลัสคอนโด โคราช 13022 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
18 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ พลัส อยุธยาพาร์ค 12893 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พระนครศรีอยุธยา
29 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
12 โครงการ Arise Condominium 12895 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
29 ม.ค. 2562 อื่นๆ
13 โครงการ Wyndham Atlas Wongamat Pattaya 12644 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
02 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส โดม-รังสิต 12538 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
01 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
15 โครงการ โรงพยาบาลลานนา 3 12470 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
24 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
16 โครงการ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม 12466 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำพูน
21 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
17 โครงการ THE UPPER GROUNDS CHATUCHAK 12459 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
18 โครงการ แกรนด์ เอ็มไพร์ 12401 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ ไอคอนโด สุขุมวิท 77 12230 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3/2562
20 โครงการ พลัสหาดใหญ่ 30 เมตร 11595 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
23 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>