แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 32/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ธ.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 10 ธ.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 46
 
ที่อยู่ : อาคารเดอะปัณณ์ ชั้นที่ 5 เลขที่ 125 ซ.- ถ.ถนนคลองลำเจียก ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2943-9619-20
โทรสาร : 0-2943-9621
อีเมล : Phisut@phisut.co.th
เว็บไซต์ : http://www.phisut.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายวรจักษุ์ คำภูแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นายทรงกริช สรรพกิจ
2. นายสราวุธ สธนพานิชย์
3. นางสาวตีรนา ภิญญะพันธ์
4. นางสาวรัชฏา รัตนบุญฤทธิกร
5. นางสาวกรรณนิกา ฉวีจันทร์
6. นางสาววาธุกา อินทรประสงค์
7. นายจิรวุฒิ พรกรัณยานันท์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบบนทางหลวงหมายเลข 3 กม.112+875 14723 คมนาคม 30 ก.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง 12865 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
24 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
3 โครงการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองลำปาง 10017 คมนาคม 28 เม.ย. 2559 อื่นๆ