แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2560
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2563
เลขทะเบียน นิติ 44
 
ที่อยู่ : 125/512 ซ.หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7654-0968
โทรสาร : 0-7654-0968
อีเมล : phuketenvi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://phuketenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นางสาวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นางสาวอรทัย อ้วนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอแล๊ะ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. ทัศวรรณ หานุภาพ
12. นางสาววราภรณ์ จักรแก้ว
13. นายณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 298 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงแรม ไม้ขาว ดรีม (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13985
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 อื่นๆ
2 โครงการ โรงแรมจอมทอง เพลส 13987 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 อื่นๆ
3 โครงการโรงแรม เดอะ วิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13995 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ต.ค. 2562 อื่นๆ
4 โครงการ โรงแรม กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 13853 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
05 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เฟส 4 13851 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
04 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ โรงแรม La Rosa 13828 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
29 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ ดิ อริสโตเติ้ล คอนโด สุรินทร์ บีช 13821 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ อาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี 13727 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562
9 โรงแรม เทรเวลลอดจ์ ภูเก็ต ทาวน์ 13619 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562
10 โครงการ ดิ อริสโตเติ้ล โฮเทล สุรินทร์ บีช บริษัท เดอะ ยูนีค เรสซิเด้นซ์ จำกัด 13672 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ เดอะ เบส แม็คโคร-ภูเก็ต 13718 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562
12 โครงการ เดอะชอร์เขาหลัก 13522 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
27 มิ.ย. 2562
13 โครงการ อาคารชุด โอเชียน่า สุรินทร์ 13511 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 มิ.ย. 2562
14 โครงการ โรงแรม ภูเก็ต เอมเมอรัล รีสอร์ท แอนด์ สปา 13566 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มิ.ย. 2562
15 โครงการ อาคารชุด นิวนอร์ดิค ภูเก็ต วอเตอร์เวิล์ด 13452 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 มิ.ย. 2562
16 โครงการ โรงแรม เดอะราชา (ส่วนขยาย) 13327 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
17 โครงการ โรงแรม เดอะ โทแพ็ส เรสซิเดนซ์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13345 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
18 โครงการ โรงแรมฮิลตันภูเก็ตไม้ขาว รีสอร์ตแอนด์สปา 13252 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 เม.ย. 2562
19 โครงการ อาคารชุด โอเชี่ยน แซนด์ 13243 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 เม.ย. 2562
20 โครงการ โรงแรม โอเอซิส (OASIS) 13239 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
23 เม.ย. 2562

หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>