แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 4/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2560
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2563
เลขทะเบียน นิติ 44
 
ที่อยู่ : 125/512 ซ.หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7654-0968
โทรสาร : 0-7654-0968
อีเมล : phuketenvi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://phuketenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นางสาวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นางสาวอรทัย อ้วนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอแล๊ะ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. ทัศวรรณ หานุภาพ
12. นางสาววราภรณ์ จักรแก้ว
13. นายณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 320 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงแรม ราชา ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท 14614 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
13 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลภูเก็ต 14387 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการโรงแรม แค๊ปโค 14386 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
18 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ โรงแรม ยี.เอ็ม.อาร์. กะตะ 14418 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
30 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ โรงแรม ตรีวนนดา (Tri Vanada) 14419 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
30 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ โรงแรม คลับเมดิแตร์ราเม่ (ส่วนขยาย) 14431 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
30 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ ไบร์ท ภูเก็ต คอนโดมิเนียม (ดัดแปลงและส่วนขยาย) 14423 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ อ่าวฉลองโฮเทล 14424 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
24 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการอาคารชุด เอ็มแกลเลอรี่ เรสซิเดนซ์ มอนท์เอซัวร์ เลคไซด์ 14312 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการอาคารชุด โมโน เรสซิเดนซ์ บางเทา บีช (อาคารชุดเพื่อการค้า) 14307 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ โรงแรม อาร์ พี เอ็ม แฟมิลี่ โฮเท็ล 14310 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการ อาคารอยู่อาศัยรวม เจริญสินธานี โตนไทร 14338 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
17 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ ดีคอนโด แซนด์ หาดใหญ่ 14179 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
17 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ ดีคอนโด แก้วนวรัฐ 14178 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
02 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการอาคารชุด ไทย-ไชนิส พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้งส์ 14082 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการโรงแรม โอ๊คส์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต 14086 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการโรงแรม เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ตบีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) 14088 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการโรงแรม บูทิค กมลา 1 14089 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการ ศรีพันวา ย่าหยา 14090 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ แพลนท์ โมนูเมนต์ 14098 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 16 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>