FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 4/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2560
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2563
เลขทะเบียน นิติ 44
 
ที่อยู่ : 125/512 ซ.หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7654-0968
โทรสาร : 0-7654-0968
อีเมล : phuketenvi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://phuketenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นางสาวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นางสาวอรทัย อ้วนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอแล๊ะ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. ทัศวรรณ หานุภาพ
12. นางสาววราภรณ์ จักรแก้ว
13. นายณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 306 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ดีคอนโด แซนด์ หาดใหญ่ 14179 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
17 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ ดีคอนโด แก้วนวรัฐ 14178 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
02 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการอาคารชุด ไทย-ไชนิส พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้งส์ 14082 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการโรงแรม โอ๊คส์ ภูเก็ต แอร์พอร์ต 14086 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการโรงแรม เอ้าท์ริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ตบีช รีสอร์ท (ส่วนขยาย) 14088 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการโรงแรม บูทิค กมลา 1 14089 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ ศรีพันวา ย่าหยา 14090 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ แพลนท์ โมนูเมนต์ 14098 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการโรงแรม ไม้ขาว ดรีม (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13985
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 อื่นๆ
10 โครงการ โรงแรมจอมทอง เพลส 13987 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ต.ค. 2562 อื่นๆ
11 โครงการโรงแรม เดอะ วิลเลจ โคโคนัท ไอส์แลนด์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13995 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ต.ค. 2562 อื่นๆ
12 โครงการ โรงแรม กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง 13853 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
05 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต เฟส 4 13851 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
04 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ โรงแรม La Rosa 13828 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
29 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
15 โครงการ ดิ อริสโตเติ้ล คอนโด สุรินทร์ บีช 13821 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ อาคารชุด เด็อะ ไทเทิ้ล วี 13727 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
25 ก.ค. 2562
17 โรงแรม เทรเวลลอดจ์ ภูเก็ต ทาวน์ 13619 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562 ยื่น Monitor 3/2562
18 โครงการ ดิ อริสโตเติ้ล โฮเทล สุรินทร์ บีช บริษัท เดอะ ยูนีค เรสซิเด้นซ์ จำกัด 13672 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการ เดอะ เบส แม็คโคร-ภูเก็ต 13718 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 ก.ค. 2562
20 โครงการ เดอะชอร์เขาหลัก 13522 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
พังงา
27 มิ.ย. 2562

หน้าที่ 1 จาก 16 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>