แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 11 ก.พ. 2560
หมดอายุวันที่ 10 ก.พ. 2563
เลขทะเบียน นิติ 44
 
ที่อยู่ : 125/512 ซ.หมู่ที่ 5 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7654-0968
โทรสาร : 0-7654-0968
อีเมล : phuketenvi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://phuketenvi.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวจุฑารัตน์ บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นางสาวเพลินใจ แซ่ส้อ
2. นางสาวธนันพัชร์ เกิดแก้ว
3. นางสาวอรทัย อ้วนภักดี
4. นางสาวสุกัญญา ศรีดี
5. นางสาวเหมือนฝัน จันทร์แจ่มใส
6. นางสาววริษา ธงสอาด
7. นางสาวอังคณา ภมรชาติ
8. นายซอแล๊ะ หลังเกตุ
9. นายเอกพนธ์ ปิยะสมบูรณ์
10. นางสาววรรณวิภา ชุมแสง
11. ทัศวรรณ หานุภาพ
12. นางสาววราภรณ์ จักรแก้ว
13. นายณัฐดนัย ช่วยค้ำชู
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 286 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เดอะชอร์เขาหลัก 13522 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
พังงา
27 มิ.ย. 2562
2 โครงการ อาคารชุด โอเชียน่า สุรินทร์ 13511 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
21 มิ.ย. 2562
3 โครงการ อาคารชุด นิวนอร์ดิค ภูเก็ต วอเตอร์เวิล์ด 13452 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
13 มิ.ย. 2562
4 โครงการ โรงแรม เดอะราชา (ส่วนขยาย) 13327 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
5 โครงการ โรงแรม เดอะ โทแพ็ส เรสซิเดนซ์ (เปลี่ยนการใช้อาคาร) 13345 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
21 พ.ค. 2562
6 โครงการ โรงแรมฮิลตันภูเก็ตไม้ขาว รีสอร์ตแอนด์สปา 13252 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
25 เม.ย. 2562
7 โครงการ อาคารชุด โอเชี่ยน แซนด์ 13243 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
24 เม.ย. 2562
8 โครงการ โรงแรม โอเอซิส (OASIS) 13239 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
23 เม.ย. 2562
9 โครการ สเปซ คอนโดมิเนียม 13150 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2562
10 โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษาวิลล์ 116 เทพอนุสรณ์ 13180 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2562
11 โครงการ หลับดี เกาะพะงัน หาดริ้น บีช 13024 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สุราษฎร์ธานี
21 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการ Pullman Khao Lak Resort 13021 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
พังงา
18 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ 101 Hotel 13018 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ร้อยเอ็ด
11 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ Mercure Hotels Samui Chaweng Beach 12995 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สุราษฎร์ธานี
04 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ โรงแรมอินสปายร์ 12892 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครศรีธรรมราช
29 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี ทรี 12894 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
29 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ โรงแรม ฟูร่า เอ ไฟว์ 12896 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
29 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ โรงแรม ฟูร่า เอ โฟร์ 12897 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
29 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ โรงแรม จัสมิน บี ทู 12898 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
29 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ โรงแรม ฟูร่า เอ วัน 12850 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
25 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>