แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท แอร์เซฟ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 25/2559
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 15 ก.ย. 2559
หมดอายุวันที่ 14 ก.ย. 2562
เลขทะเบียน นิติ 42
 
ที่อยู่ : 235/14 ถ.ถนนราษฎร์พัฒนา ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-540-0055
โทรสาร : 02-917-0020
อีเมล : airsave@airsave.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นางมีนา พิทยโสภณกิจ
2. นางสาวประพาภรณ์ ไชยศรี
3. นายแดน อินทร์มา
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นายฝ่า ลี้อบาย
2. นางจารุณี ลี้อบาย
3. นางสาวจิราพร สถิรถาวรกุล
4. นางสาววสุ พิทยโสภณกิจ
5. นางสาวดวงกมล วงษ์ศรี
6. นายวิภูษณะ ปานจิตต์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 106 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 13264 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
30 เม.ย. 2562
2 โครงการเจริญสินธานี บ่อวิน 12221 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
18 มิ.ย. 2561
3 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 11900 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
26 มี.ค. 2561
4 โครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด 11814 อุตสาหกรรม
ระยอง
13 ก.พ. 2561 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
5 โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ครั้งที่ 3) 10566 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
18 พ.ย. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
6 โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป 11465 อุตสาหกรรม
ระยอง
26 ม.ค. 2559 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
7 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 2 9208 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
02 มิ.ย. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
8 โครงการกาญจนบุรี ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี 9720 พลังงาน
กาญจนบุรี
22 พ.ค. 2558 ระยะดำเนินการ
9 โครงการโรงงานผลิตล้ออลูมิเนียมและชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 9553 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
27 ก.พ. 2558 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
10 โครงการโรงงานผลิตวงล้ออลูมิเนียม 9672 อุตสาหกรรม
พระนครศรีอยุธยา
07 ม.ค. 2558
11 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป 7955 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
23 ก.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
12 รายงานการขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 4 ครั้งที่ 4 11446 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
นครศรีธรรมราช
22 เม.ย. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
13 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ส่วนขยาย (ครั้งที่ 4) 9273 อุตสาหกรรม
ระยอง
18 มี.ค. 2557 ยื่น Monitor 1/2561
14 โครงการโรงงานน้ำตาล (จังหวัดกาญจนบุรี) 7443 อุตสาหกรรม
กาญจนบุรี
17 มี.ค. 2557 ระยะดำเนินการ
15 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน ส่วนขาย (ครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 7402 พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
13 มี.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
16 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงงานผลิตโพลิเอททีลีน ครั้งที่ 4 7374 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
05 มี.ค. 2557 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
17 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเมทิลเมตะคริเลต 7590 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ธ.ค. 2556
18 โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยางยนต์ ส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) 6798 อุตสาหกรรม
ระยอง
11 เม.ย. 2556 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
19 โครงการโรงงานผลิตโพลีสไตรีน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 6639 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
06 พ.ย. 2555 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
20 โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้น 6541 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 ส.ค. 2555 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2556

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>