แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2559
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 17 ส.ค. 2559
หมดอายุวันที่ 16 ส.ค. 2562
เลขทะเบียน นิติ 41
 
ที่อยู่ : 123 ถ.ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2222
โทรสาร : 0-4320-3352
อีเมล : test@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
2. นายพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
2. นายชัชวาลย์ กีรติวรสกุล
3. นางสาวกาญนิถา ครองธรรมชาติ
4. นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
5. นายโพยม สราภิรมย์
6. นางสาวชุลีรัตน์ พรมเหลา
7. นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณาคม
8. นางสาวปัทมา พลโยธี
9. นางสาวบูรณา นวพิพัฒน์พงศ์
10. นายวิเชียร ปลื้มกมล
11. นางสาวจินตนา โสทับ
12. นางสาวจิตรลดา เลือดสกุล
13. นางสาวเพชราภรณ์ วันชม
14. นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ
15. นางสาวสุภาวดี ยอดทองดี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 46 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ จรรยวรรณ@ชลบุรี 13324 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 พ.ค. 2562
2 โครงการ โรงแรมสยามแกรนด์ 12465 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
อุดรธานี
21 ก.ย. 2561
3 โครงการ The Chambery Condominium 11581 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
08 ม.ค. 2561
4 โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น) บริษัท วิวโขง จำกัด 11586 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครพนม
08 ม.ค. 2561
5 โครงการ เพ็ญศรีอพาร์ทเม้นท์ 11218 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
06 ต.ค. 2560
6 โครงการ Estanan Butterfly Condo 2 10717 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
27 ก.พ. 2560
7 โครงการ Pool Villa Najomtien Pattaya 10693 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
15 ก.พ. 2560
8 โครงการ The sky 25 10688 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2560 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2560
9 โครงการ Castle 2 Condominium 10687 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
10 ก.พ. 2560
10 โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด 10591 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
06 ธ.ค. 2559 ระยะดำเนินการ Monitor 1/2561
11 โครงการ Garjan 10579 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
24 พ.ย. 2559
12 โครงการ Castle 1 Condominium 10501 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
31 ต.ค. 2559
13 โครงการ A.D. Bangkok 10382 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
03 ส.ค. 2559
14 โครงการ สุขเจริญ อพาร์ทเม้นท์ 10359 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
26 ก.ค. 2559
15 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน ครั้งที่ 2 10019 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
28 เม.ย. 2559 ระยะดำเนินการ 1/2561
16 โครงการ Estanan Butterfly Condo 1 10035 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
12 เม.ย. 2559
17 โครงการ Dazzle 10031 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 เม.ย. 2559
18 โครงการ โรงแรมโฮเทลฟ้อนท์ 9964 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ขอนแก่น
11 มี.ค. 2559
19 โครงการเทอเทิล ครีก คอนโดมิเนียม 9638 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
23 ธ.ค. 2558
20 โครงการโรงงานเขตอุตสาหกรรม ซีเคบี ขอนแก่น 9616 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
08 ธ.ค. 2558

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>