แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 กันยายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 21/2559
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 17 ส.ค. 2559
หมดอายุวันที่ 16 ส.ค. 2562
เลขทะเบียน นิติ 41
 
ที่อยู่ : 123 ถ.ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2222
โทรสาร : 0-4320-3352
อีเมล : test@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
2. นายพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
2. นายชัชวาลย์ กีรติวรสกุล
3. นางสาวกาญนิถา ครองธรรมชาติ
4. นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
5. นายโพยม สราภิรมย์
6. นางสาวชุลีรัตน์ พรมเหลา
7. นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณาคม
8. นางสาวปัทมา พลโยธี
9. นางสาวบูรณา นวพิพัฒน์พงศ์
10. นายวิเชียร ปลื้มกมล
11. นางสาวจินตนา โสทับ
12. นางสาวจิตรลดา เลือดสกุล
13. นางสาวเพชราภรณ์ วันชม
14. นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ
15. นางสาวสุภาวดี ยอดทองดี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 48 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ดิ เอราวัณ บาย มายฮิป 13451 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
12 มิ.ย. 2562
2 โครงการ จรรยวรรณ@ชลบุรี 13324 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 พ.ค. 2562
3 โครงการ โรงแรมสยามแกรนด์ 12465 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
อุดรธานี
21 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ The Chambery Condominium 11581 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
08 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น) บริษัท วิวโขง จำกัด 11586 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นครพนม
08 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ เพ็ญศรีอพาร์ทเม้นท์ 11218 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
06 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ Estanan Butterfly Condo 2 10717 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
27 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ Pool Villa Najomtien Pattaya 10693 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
15 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ The sky 25 10688 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
10 โครงการ Castle 2 Condominium 10687 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
10 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด 10591 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2561
12 โครงการ Garjan 10579 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
24 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ Castle 1 Condominium 10501 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
31 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ A.D. Bangkok 10382 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
03 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ สุขเจริญ อพาร์ทเม้นท์ 10359 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
26 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
16 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเกาะขนุน ครั้งที่ 2 10019 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
28 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2561
17 โครงการ Estanan Butterfly Condo 1 10035 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ Dazzle 10031 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ โรงแรมโฮเทลฟ้อนท์ 9964 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ขอนแก่น
11 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
20 โครงการเทอเทิล ครีก คอนโดมิเนียม 9638 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
23 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>