แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 28 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 4
 
ที่อยู่ : 5/235 ถ.ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2196-2140-3
โทรสาร : 0-2196-2144
อีเมล : thaithaiengineer@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญนัช ไวกาสี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นางนันทิยา งามสม
2. นางสาวทิพย์พารัตน์ แย้มวงษ์
3. นางสาวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง
4. นางสาวรุ่งนภา ศรีสุดา
5. นางสาวนุชนา สกุลสถาพร
6. นางสาวจิราภรณ์ สินดำ
7. นางอดิศยา ไวกาสี
8. นางสาวล้อมดาว เวินซิว
9. นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย์
10. นางสาววรรณวลัย สันกลาง
11. นางวิลาวัลณ์ จรเกตุ
12. นางสาวลักขณา ชารีนิวัฒน์
13. นางสาวศมนธร ประพฤติธรรม
14. นางสาวปัททินี อุ่มทอง
15. นางสาวน้ำทิพย์ เรืองอร่าม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 712 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ KHON KAEN INNOVATION CENTER 14396 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
26 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ Aquarius Hotel&Resort-Koh Chang (อะควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท-เกาะช้าง) 14384 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ตราด
14 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ Tonson One Residence (ต้นสน วัน เรสซิเดนซ์) 14422 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ The Amamis Sukhumvit 24 (ดิ อารามิส สุขุมวิท 24) 14406 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ เดอะ ริคโค้ ลาซาล 51 (THE RICCO LASALLE 51) 14408 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ Chiangmai One 14229 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
06 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
7 โครงการ Whizdom The Forestias 14074 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
18 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
8 โครงการ มัลเบอร์รี่โกรฟ คอนโดมิเนียม เดอะฟอเรสเทียส์ บางนา 14075 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
18 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการ The Aspen Tree Residences 14076 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
18 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ โนเบิล อารีย์ คอนโดมิเนียม 14073 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 13830 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
12 โครงการ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower) 13824 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
13 โครงการ Ideo Q N7 (ไอดีโอ คิว เอ็นเซเว่น) 13510 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 มิ.ย. 2562
14 โครงการ ESCENT VILLE CHIANGMAI 2 (เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2) 13450 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
11 มิ.ย. 2562
15 โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR 13319 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
16 โครงการ Centre Point Terminal 21 Korat 13311 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
03 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
17 โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 13255 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
18 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 13224 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2562
19 โครงการ O-NES TOWER 13214 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
20 โครงการ สโคป หลังสวน 13106 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2562

หน้าที่ 1 จาก 36 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>