แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 28 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 4
 
ที่อยู่ : 5/235 ถ.ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2196-2140-3
โทรสาร : 0-2196-2144
อีเมล : thaithaiengineer@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญนัช ไวกาสี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นางนันทิยา งามสม
2. นางสาวสัณหรส เพชรทิม
3. นางสาวทิพย์พารัตน์ แย้มวงษ์
4. นางสาวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง
5. นางสาวรุ่งนภา ศรีสุดา
6. นางสาวนุชนา สกุลสถาพร
7. นางสาวจิราภรณ์ สินดำ
8. นางอดิศยา ไวกาสี
9. นางสาวล้อมดาว เวินซิว
10. นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย์
11. นางสาววรรณวลัย สันกลาง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 679 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 13830 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower) 13824 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ Ideo Q N7 (ไอดีโอ คิว เอ็นเซเว่น) 13510 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 มิ.ย. 2562
4 โครงการ ESCENT VILLE CHIANGMAI 2 (เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2) 13450 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
11 มิ.ย. 2562
5 โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR 13319 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ค. 2562
6 โครงการ Centre Point Terminal 21 Korat 13311 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
03 พ.ค. 2562
7 โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 13255 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2562
8 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 13224 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2562
9 โครงการ O-NES TOWER 13214 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
10 โครงการ สโคป หลังสวน 13106 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562
11 โครงการ MUNIQ LANGSUAN (มิวนีค หลังสวน) 13154 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
12 โครงการ Prempree @ Ladprao 48 (เปรมปรี แอท ลาดพร้าว 48) 12993 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ 140 Wireless 12922 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ ESCENT UBONRATCHATHANI 13601 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
28 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
15 โครงการ เทอร์มินอล 21 พระราม 3 12884 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
16 โครงการ Silom Square 13404 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
28 ธ.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
17 โครงการ 548 Ploenchit 12791 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
18 โครงการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 12673 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ Copacabana Beach Jomtien 12675 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
20 โครงการ อาคารสำนักงานถนนสุขุมวิท บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12667 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562

หน้าที่ 1 จาก 34 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>