FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 28 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 4
 
ที่อยู่ : 5/235 ถ.ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2196-2140-3
โทรสาร : 0-2196-2144
อีเมล : thaithaiengineer@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญนัช ไวกาสี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นางนันทิยา งามสม
2. นางสาวทิพย์พารัตน์ แย้มวงษ์
3. นางสาวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง
4. นางสาวรุ่งนภา ศรีสุดา
5. นางสาวนุชนา สกุลสถาพร
6. นางสาวจิราภรณ์ สินดำ
7. นางอดิศยา ไวกาสี
8. นางสาวล้อมดาว เวินซิว
9. นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย์
10. นางสาววรรณวลัย สันกลาง
11. นางวิลาวัลณ์ จรเกตุ
12. นางสาวลักขณา ชารีนิวัฒน์
13. นางสาวศมนธร ประพฤติธรรม
14. นางสาวปัททินี อุ่มทอง
15. นางสาวน้ำทิพย์ เรืองอร่าม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 696 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Chiangmai One 14229 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
06 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
2 โครงการ Whizdom The Forestias 14074 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
18 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
3 โครงการ มัลเบอร์รี่โกรฟ คอนโดมิเนียม เดอะฟอเรสเทียส์ บางนา 14075 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
18 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ The Aspen Tree Residences 14076 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
18 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ โนเบิล อารีย์ คอนโดมิเนียม 14073 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 13830 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
30 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ อาคารสยามปทุมวัน (Siam Pathumwan Tower) 13824 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
8 โครงการ Ideo Q N7 (ไอดีโอ คิว เอ็นเซเว่น) 13510 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 มิ.ย. 2562
9 โครงการ ESCENT VILLE CHIANGMAI 2 (เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงใหม่ 2) 13450 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
11 มิ.ย. 2562
10 โครงการ PARK ORIGIN THONGLOR 13319 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
11 โครงการ Centre Point Terminal 21 Korat 13311 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
03 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
12 โครงการ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62 13255 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
26 เม.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
13 โครงการ THE ROOM SUKHUMVIT 59 13224 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 เม.ย. 2562
14 โครงการ O-NES TOWER 13214 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562
15 โครงการ Nana Office Building 14051 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 เม.ย. 2562 อื่นๆ
16 โครงการ สโคป หลังสวน 13106 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 มี.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
17 โครงการ MUNIQ LANGSUAN (มิวนีค หลังสวน) 13154 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
11 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2562
18 โครงการ Prempree @ Ladprao 48 (เปรมปรี แอท ลาดพร้าว 48) 12993 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ 140 Wireless 12922 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
20 โครงการ ESCENT UBONRATCHATHANI 13601 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุบลราชธานี
28 ม.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 3/2562

หน้าที่ 1 จาก 35 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>