แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 เม.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 28 เม.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 4
 
ที่อยู่ : 5/235 ถ.ถนนเทศบาลสงเคราะห์ ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2196-2140-3
โทรสาร : 0-2196-2144
อีเมล : thaithaiengineer@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญนัช ไวกาสี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นางนันทิยา งามสม
2. นางสาวสัณหรส เพชรทิม
3. นางสาวทิพย์พารัตน์ แย้มวงษ์
4. นางสาวสุคลทิพย์ ติ่งรุ่งเรือง
5. นางสาวรุ่งนภา ศรีสุดา
6. นางสาวนุชนา สกุลสถาพร
7. นางสาวจิราภรณ์ สินดำ
8. นางอดิศยา ไวกาสี
9. นางสาวล้อมดาว เวินซิว
10. นางสาวจารุวรรณ แตงทรัพย์
11. นางสาววรรณวลัย สันกลาง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 658 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ 548 Ploenchit 12791 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
21 ธ.ค. 2561
2 โครงการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 12673 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
27 พ.ย. 2561
3 โครงการ Copacabana Beach Jomtien 12675 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
27 พ.ย. 2561
4 โครงการ อาคารสำนักงานถนนสุขุมวิท บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12667 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2561
5 โครงการ พัฒนาพื้นที่บล็อก H เขตพาณิชย์สยามสแควร์ 12668 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 พ.ย. 2561
6 โครงการ THE STRAND 12662 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
20 พ.ย. 2561
7 โครงการ 991 THONGLOR 12647 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
07 พ.ย. 2561
8 โครงการ อาศัย สาทร 12645 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 พ.ย. 2561
9 โครงการ Casalunar Paradiso (คาซาลูน่า พาราดิโซ่) 12551 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
09 ต.ค. 2561
10 โครงการ The Envi Saphan Khwai 12547 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
08 ต.ค. 2561
11 โครงการ ริชพาร์ค TERMINAL 12472 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2561
12 โครงการ Admiral Tower 12474 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
25 ก.ย. 2561
13 โครงการ แอสคอทท์ เอ็มบาสซี่ สาทร บางกอก 12456 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
18 ก.ย. 2561
14 โครงการ BANGNA LAND PROJECT 12411 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 ส.ค. 2561
15 โครงการ ไอดีโอ โมบิ 105 (IDEO MOBI 105) 12330 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ค. 2561
16 โครงการ The Room Sukhumvit 38 12206 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 มิ.ย. 2561
17 โครงการ Koon Siam 12050 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ค. 2561
18 โครงการ EASE พระราม 2 เฟส 2 และเฟส 3 12045 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ค. 2561
19 โครงการ เอ สเปซ เมกาซิตี้ บางนา 12334 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
03 เม.ย. 2561
20 โครงการ ONE BANGKOK 11841 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
06 มี.ค. 2561 ระยะดำเนินการ 1/2561

หน้าที่ 1 จาก 33 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>