แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 20 สิงหาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 13/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 เม.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 19 เม.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 37
 
ที่อยู่ : 19/1-2 ซ.อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7D ถ.ถนนวิภาวดีรังสิต ต.จอมพล อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2272-2727
โทรสาร : 0-2272-2728
อีเมล : admin@greener.co.th
เว็บไซต์ : http://www.greenerconsultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายคมกฤช ยิ้มเจริญ
2. นางสาววีณา แซ่ลี้
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน คือ
1. นายสรศักดิ์ ธรรมมาพิทักษ์พร
2. นางดรุณี กิตติธรกุล
3. นางสาวบุญฑริก ลีวงศ์ธนวิทย์
4. นายพงศ์สฤษดิ์ นกเกษม
5. นายคณิน ตุงคะเสน
6. นายนัฐพร เกียงมะโน
7. นางสาวพิมพรรณ ปัดไธสง
8. นางสาวสิรินดา ศรีสันต์
9. นางสาวลานนา ใจทาหลี
10. นางสาวกุลวดี ตรามะณี
11. นางสาวรุจยา ภาสสุวรรณ
12. นายชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์
13. กร เปรมรุ่งเจตน์
14. นายณัฐพล ขอสวยกลาง
15. นางสาวสุพัตรา ศรีสันต์
16. นางสาวณัฏฐ์วสินทร์ โสภา
17. นางสาววิภาวรรณ ทรัพย์สิน
18. นางสาวณัฐธิดา สองจันทึก
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 72 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 เฟส 5 13036 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
05 ก.พ. 2562
2 โครงการ ท่าเทียบเรือ เอ็น พี สงขลา 12442 คมนาคม
สงขลา
20 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น และเคลือบผิว (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 11147 อุตสาหกรรม
ระยอง
18 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค สถานีตลาดพลู 11038 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2562
5 โครงการ โรงแรม ไอบิส สไตล์ บางกอก รัชดาภิเษก 11039 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
04 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ในเขตจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) 11001 คมนาคม
ระยอง
24 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 2/2561
7 โครงการ หน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า จังหวัด ราชบุรี ของ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 10805 พลังงาน
ราชบุรี
12 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
8 โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) 10785 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
30 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ 1/2562
9 โครงการ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 25.9 เมกะวัตต์ 10755 พลังงาน
สุพรรณบุรี
29 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
10 โครงการ จัดสรรที่ดินเซอร์แมท หัวหิน 10658 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
19 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
11 โครงการโรงงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 46 เมกะวัตต์ 10665 พลังงาน
ปัตตานี
04 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
12 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาด 9.6 เมกะวัตต์ 10631 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
13 โครงการ เดอะ คริสตัล บลิส 10472 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
11 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ 10457 อุตสาหกรรม
ฉะเชิงเทรา
12 ก.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
15 โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตสุรามอลต์ จังหวัดกำแพงเพชร 10280 อุตสาหกรรม
กำแพงเพชร
27 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 4 10082 อุตสาหกรรม
ระยอง
10 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561
17 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 9951 อุตสาหกรรม
อุดรธานี
29 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
18 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก Bottle Grade PET Resins 10840 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
17 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
19 โครงการโรงแรมบีทูหัวหิน 9931 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
12 ก.พ. 2559 อื่นๆ
20 โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กตีเกลียวสำหรับเสริมยางรถยนต์ (ส่วนขยายครั้งที่ 2) 9759 อุตสาหกรรม
ระยอง
18 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>