แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 สิงหาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 17/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 09 เม.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 08 เม.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 36
 
ที่อยู่ : 184 ซ.ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 ถ.พุทธมณฑลสาย2 ต.บางไผ่ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2
โทรสาร : 0-2805-6660-3 ต่อ 17
อีเมล : asialabconsult@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางรังษิยา กมลพนัส
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน คือ
1. นายพนัส กมลพนัส
2. นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ
3. นางสาววีรวรรณ ชูขันธ์
4. นางสาวอุษณีย์ เลิศอภิรดี
5. นางสาวจินตนา มั่นคง
6. นางสาวฐานนันท์ อินปาว
7. นางสาวอนวรรณ นาคงาม
8. นางสาวนันทวงศ์ สอนโคกกลาง
9. นางสาวมนสิกานต์ จันทราช
10. นางสาววรรณนิสา แม้นชัยภูมิ
11. นางสาวสุภาภรณ์ บางจริง
12. นางสาวภัทราพร กังวานเจษฎา
13. นางสาวสุธีรา ปรัชญาเกรียงไกร
14. นายวิษณุวัฒน์ ส่งเสริม
15. นางสาวรวิวาร มีศรีผ่อง
16. นางสาววงศ์วารี กาญจนขุนดี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 86 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อน โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (วัดรังสีสุธาวาส) 9727 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
16 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
2 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) 13232 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
3 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดระยอง (วังหว้า) 9519 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ระยอง
03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
4 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6953 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดลำปาง (ต้นธงชัย) 7123 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ลำปาง
- เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
6 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงใหม่ (ซอยเจ้าแม่กวนอิม) 7197 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
- เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
7 โครงการบ้านเอื้ออาทร บุรีรัมย์ (ต.อิสาณ) ระยะที่ 4 7004 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
บุรีรัมย์
06 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
8 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 จังหวัดสุรินทร์ 6806 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สุรินทร์
15 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
9 โครงการ บ้านเอื้ออาทร มุกดาหาร 2 ระยะ 5 6586 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
มุกดาหาร
15 มี.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
10 โครงการบ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 7/1 5478 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
12 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
11 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรสงคราม (ลาดใหญ่) 6398 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรสงคราม
23 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
12 โครงการ สราญวิลล์ แฮปปี้แลนด์ 6363 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
30 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
13 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (บางนา) 6358 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
23 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
14 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบุรี (ดงพระราม 2) 5429 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปราจีนบุรี
17 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
15 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดปราจีนบุรี (ดงพระราม) 6322 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ปราจีนบุรี
10 ก.พ. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
16 โครงการบ้านเอื้ออาทร สมุทรสาคร 2 (คลองสี่วาพาสวัสดิ์) 6318 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรสาคร
31 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
17 โครงการ รัฐเอื้อราษฎร์ กองทัพเรือ (พุทธมณฑล สาย 4) 5915 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
18 โครงการ บ้านเอื้ออาทรจังหวัดสมุทรสาคร (ติดนิคม) 5913 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรสาคร
09 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557
19 โครงการบ้านเอื้ออาทร เมืองใหม่ (บางพลี) 6286 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
06 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
20 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 6284 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
27 ธ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>