แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 13 ธันวาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 4/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 13 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 12 ม.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 35
 
ที่อยู่ : 204 เมืองทอง 2/3 ซ.ซอยพัฒนาการ 53 ถ.ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2322-5758 มือถือ : 089-813-5940
โทรสาร : 0-2322-5759
อีเมล : top-class204@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายดิเรก รัตนวิชช์
2. นางสาวเจติยา ขวัญมา
3. นางกัญญ์ณพิขญ์ สบประสงค์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางลัลล์ณิชา จันทรุพันธุ์
2. นายธนรักษ์ เข็มลา
3. นางสาวปิยะนุช อยู่คล้ำ
4. นางสาวพัชรี วงค์พนม
5. นางสาวพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง
6. นางสาวศิริรัตน์ พลซา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 85 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 13/2558 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 14/2558 12906 เหมืองแร่
ลำปาง
28 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
2 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 10/2542 12800 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
3 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 10/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 9/2542 12799 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
4 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 12487 เหมืองแร่
ขอนแก่น
24 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
5 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2555 12233 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
6 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2558 12234 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
7 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30217/15577 และประทานบัตรที่ 30234/15864 11886 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
8 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่ฟลูออไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 19/2555 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25912/16080 11887 เหมืองแร่
ลำพูน
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 11615 เหมืองแร่
ชุมพร
23 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
10 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 12/2556 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 13-17/2556 และประทานบัตรที่ 27340/14390, 28341/14391 และประทานบัตรที่ 27348/14392 11515 เหมืองแร่
สระบุรี
04 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 17/2557 11264 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
27 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการ โรงไฟฟ้า พลังความร้อน ขนาด 150 เมกะวัตต์ 11231 พลังงาน
สระบุรี
02 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
13 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 23/2557 11138 เหมืองแร่
สระบุรี
08 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
14 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 21/2550 11139 เหมืองแร่
สระบุรี
08 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31943/15870 11077 เหมืองแร่
บุรีรัมย์
29 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
16 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 11075 เหมืองแร่
มุกดาหาร
09 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
17 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ขนาด 70 เมกะวัตต์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 11000 พลังงาน
สระบุรี
25 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
18 โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29254/16302 10993 เหมืองแร่
ลพบุรี
20 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
19 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 5/2557 10989 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
03 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก คำขอประทานบัตรที่ 5/2557 ร่วมแผนผังเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 4/2557 และประทานบัตรที่ 16178/16091 10917 เหมืองแร่
ตาก
07 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>