แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 29/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 13 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 12 ม.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 35
 
ที่อยู่ : 204 เมืองทอง 2/3 ซ.ซอยพัฒนาการ 53 ถ.ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2322-5758 มือถือ : 089-813-5940
โทรสาร : 0-2322-5759
อีเมล : top-class204@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายดิเรก รัตนวิชช์
2. นางสาวเจติยา ขวัญมา
3. นางกัญญ์ณพิขญ์ สบประสงค์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน คือ
1. นางลัลล์ณิชา จันทรุพันธุ์
2. นายธนรักษ์ เข็มลา
3. นางสาวปิยะนุช อยู่คล้ำ
4. นางสาวพัชรี วงค์พนม
5. นางสาวพรพรรณ เลิศกิจมั่นคง
6. นางสาวศิริรัตน์ พลซา
7. นางสาวนิตญา แสนคำภา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 96 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 14368 เหมืองแร่
ขอนแก่น
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
2 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 14364 เหมืองแร่
สตูล
08 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2561 14432 เหมืองแร่
นครราชสีมา
03 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2559, 2/2559, 4/2559 และประทานบัตรที่ 31125/16017 14227 เหมืองแร่
พะเยา
พะเยา
09 ธ.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
5 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559 และประทานบัตรที่ 31125/16017 14228 เหมืองแร่
พะเยา
พะเยา
09 ธ.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
6 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 1/2559, 3/2559, 4/2559 และประทานบัตรที่ 31125/16017 14232 เหมืองแร่
พะเยา
09 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทราย เพื่ออุสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตร 5/2558 (ประทานบัตรที่ 33693/16400) 14332 เหมืองแร่
บึงกาฬ
17 มิ.ย. 2562 เปิดดำเนินการ
8 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 155/2558 14331 เหมืองแร่
สระบุรี
06 มิ.ย. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
9 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 13/2558 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 14/2558 12906 เหมืองแร่
ลำปาง
28 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
10 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 127/2538 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองแร่เดียวกันกับประทานบัตรที่ 28655/15227 และประทานบัตรที่ 28654/15228 14333 เหมืองแร่
สระบุรี
24 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 9/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 10/2542 12800 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 10/2542 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 9/2542 12799 เหมืองแร่
สระบุรี
03 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
13 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 12487 เหมืองแร่
ขอนแก่น
24 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
14 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2555 12233 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2558 12234 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2563
16 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2558 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30217/15577 และประทานบัตรที่ 30234/15864 11886 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
17 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง และแร่ฟลูออไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 19/2555 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25912/16080 11887 เหมืองแร่
ลำพูน
12 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
18 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 11615 เหมืองแร่
ชุมพร
23 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
19 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 12/2556 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 13-17/2556 และประทานบัตรที่ 27340/14390, 28341/14391 และประทานบัตรที่ 27348/14392 11515 เหมืองแร่
สระบุรี
04 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
20 โครงการหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด ประทานบัตรที่ 30328/16342 (เดิมคำขอประทานบัตรที่ 17/2557) 11264 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
27 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>