แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 18/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 17 ต.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 16 ต.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 32
 
ที่อยู่ : 25/83-84 ซ.ซ.ชินเขต ถ.ถ.งามวงศ์วาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-5806-844 02-5916-866
โทรสาร : 0-2589-0686
อีเมล : crt2546@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางพัชรา บัวเลิศ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นายเกรียงไกร ไชยภูมิ
2. นายพยศ อ่อนสุวรรณ์
3. นางสาวปนัดดา เปียผึ้ง
4. นางสาววริยา มิตตา
5. นางสาววชิราภรณ์ คำยัง
6. นางสาวนฤมล วงษ์สวรรค์
7. นางสาวเมลานี ชวนกำเนิดการ
8. นางสาวอรนภา ถาหล้า
9. นางสาวประภัสสร อุดมศรี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 20 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 14279 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิจิตร
11 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 14237 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิจิตร
06 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ของกรมชลประทาน 14002 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิจิตร
18 ต.ค. 2562 อื่นๆ
4 โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ของกรมชลประทาน 14003 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิษณุโลก
18 ต.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2563
5 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด 13891 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ตราด
05 มิ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช 11951 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
นครศรีธรรมราช
21 มิ.ย. 2559 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ ท่อส่งน้ำมันของบริษัท คูเวตปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 9891 พลังงาน
ชลบุรี
24 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2563
8 โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 9578 พลังงาน
กาฬสินธุ์
07 ก.ย. 2558 อื่นๆ
9 โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในแหล่งผลิตดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ 9662 พลังงาน
กาฬสินธุ์
28 พ.ค. 2558 อื่นๆ
10 โครงการคลองประอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง 6954 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พัทลุง
18 มิ.ย. 2557 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา 11935 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พะเยา
22 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
12 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L7/50 จังหวัดพิษณุโลก ของทวินช่า ออยล์ ลิมิเต็ด 6851 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
26 เม.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
13 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลำพูน 6948 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ลำพูน
05 ธ.ค. 2554 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ 6952 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
เชียงใหม่
14 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
15 โครงการชลประทานพิษณุโลก ฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 6949 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิษณุโลก
04 พ.ย. 2554 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
16 โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนทดน้ำผาจุก) จังหวัดอุตรดิตถ์ 6899 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
17 โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับ และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเส้นทาง สาย พท. 3037 บ้านใสกลิ้ง-บ้านหัวป่า 1665 คมนาคม
พัทลุง
23 มี.ค. 2544 เปิดดำเนินการ
18 โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิโตรเคมีและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 999 คมนาคม
ระยอง
06 ส.ค. 2540 เปิดดำเนินการ
19 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดลำปาง 6938 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ลำปาง
26 ก.พ. 2540 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
20 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1329 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
นครศรีธรรมราช
06 พ.ย. 2538 อยู่ระหว่างก่อสร้าง