แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 สิงหาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 14/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 24 ก.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 23 ก.ค. 2562
เลขทะเบียน นิติ 30
 
ที่อยู่ : 221/25 ถ.ถ.ปัญญาอินทรา ต.บางชัน อ.เขตคลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2548-0733-5
โทรสาร : 0-2548-0736
อีเมล : lotusconsultant49@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://lotusconsultant.net
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวพรทิพย์ พงศ์พัชรา
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาวผุสดี พงศ์พัชรา
2. นางสาวณัฐณิชา ผ่องพุฒิ
3. นางสาวศรัญญา ชูศักดิ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 20 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ J.QUARTIER RAMKHAMHAENG 13155 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 มี.ค. 2562
2 โครงการ Klass Siam 10318 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
22 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
3 โครงการ Well Hotel Silom 10044 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
12 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
4 โครงการ Klass Sarasin - Rajdamri 9936 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
5 โครงการอาคารชุดพักอาศัย KLASS LANGSUAN 7141 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
11 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ
6 โครงการเคทีดี เรสซิเด้นท์ บางบอน 1 7156 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
- เปิดดำเนินการ
7 โครงการ เอเวอเรสต์ คอนโดมิเนียม 7257 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ขอนแก่น
08 ก.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ เคทีดี เรสซิเดนท์ เอกชัย 7324 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
10 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชนรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) 4138 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ฉะเชิงเทรา
21 ต.ค. 2553 เปิดดำเนินการ monitor ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 2/2560
10 โครงการบ้านพันทาย 3968 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เพชรบุรี
21 มิ.ย. 2553 เปิดดำเนินการ
11 โครงการคชาทอง 3709 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
15 ก.พ. 2553 เปิดดำเนินการ
12 โครงการไพร์ม เนอเจอร์ วิลล่า หัวหิน คอนโด 3890 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เพชรบุรี
24 เม.ย. 2552 อื่นๆ
13 โครงการอาคารชุดพักอาศัยดิงโก้อพาร์ทเม้นท์ 3877 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
13 ก.พ. 2552 เปิดดำเนินการ
14 โครงการตะวันเพลส 3886 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
09 ม.ค. 2552 เปิดดำเนินการ
15 โครงการศุภาลัยฮิลล์ 3563 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
01 ต.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
16 โครงการศุภาลัย ซิตี้ ฮิลล์ 9892 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
18 ก.ย. 2551 เปิดดำเนินการ
17 โครงการเดอะพาโน บ้านสวนร็อคปาล์ม 3326 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
17 เม.ย. 2551 อื่นๆ
18 โครงการหัวหิน ทรอปปิคอล โอเชี่ยน วิว 3234 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เพชรบุรี
02 ม.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
19 โครงการพีรญา รีสอร์ท 3220 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
25 ธ.ค. 2550 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ ชาโตลากูน่า 3114 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 ส.ค. 2550 เปิดดำเนินการ