แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 14/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 23 มิ.ย. 2561
หมดอายุวันที่ 22 มิ.ย. 2564
เลขทะเบียน นิติ 3
 
ที่อยู่ : 11-11/1 ซ.ซอยลาดพร้าว 34 ถ.ถนนลาดพร้าว ต.สามเสนนอก อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2938-2882-3
โทรสาร : 0-2938-3159
อีเมล : dhara.consult@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายจำลอง สุทิน
2. นายนพดล ครุฑทอง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นายปรีดา แย้มมณฑา
2. นายนิยม มาประจง
3. นางสาวกมลวรรณ หมายปาน
4. นางเกศินี ผดุงกิจ
5. นางสาวสุวรรณี อยู่เต็มสุข
6. นายสุขุม ชาญพิทยานุกูลกิจ
7. นายนิวัติ ชาญกูล
8. นางสาวฤทัย เพ็ชรหล่อ
9. นายพิชญา เพิ่มทอง
10. นายยุทธศักดิ์ อภิชนาพงศ์
11. นายชาญณรงค์ สุภาพพร้อม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 35 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง (ส่วนขยาย) 14682 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ SOL HOTEL TOWER 2 14756 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน สุขสวัสดิ์ 14455 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3087 (แยกเขางู) 14242 คมนาคม
ราชบุรี
04 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแหล่ง จังหวัดชัยภูมิ 11822 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ชัยภูมิ
27 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ Monitor 1/2561 0/0
6 โครงการ อาคารศุนย์บริการทางการแพทย์หริภุญ 12707 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำพูน
08 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
7 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์ 6955 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
19 ก.ย. 2556 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ Mollis Residence 6870 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครปฐม
22 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ ไอดีโอ โมบิ พระราม 9 5944 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 เม.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563
10 โครงการ หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7913 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 17 มี.ค. 2553 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ The Next Condominium 2994 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 เม.ย. 2550 เปิดดำเนินการ
12 โครงการปิ่นเกล้า พาวิลเลี่ยน 2987 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 เม.ย. 2550 เปิดดำเนินการ
13 โครงการโอเอซิส เดอะซิตี้เรสซิเดนท์ 2815 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ส.ค. 2549 เปิดดำเนินการ
14 โครงการโอ.พี. แมนชั่น 2 2821 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ส.ค. 2549 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
15 โครงการ โรงแรม เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ (ชื่อเดิมโครงการโฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์) 2667 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 ม.ค. 2549 เปิดดำเนินการ
16 โครงการอาคารพักอาศัย 5 ชั้น ของ บริษัท ยูนานิมมิตี้ อพาร์ทเม้นท์ จำกัด 2620 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 พ.ย. 2548 เปิดดำเนินการ
17 โครงการไดร์ฟ อิน คอร์ท 2566 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 ส.ค. 2548 เปิดดำเนินการ
18 โครงการบ้านราชประสงค์ 2481 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 พ.ค. 2548 อื่นๆ
19 โครงการอาคารชุดพักอาศัยมหานครธานี 2464 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 เม.ย. 2548 เปิดดำเนินการ
20 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 8 ชั้น ของ นายสหรัฐ ฟักผลงาม 2439 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 ก.พ. 2548 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>