แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 25 มีนาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น คอนซัลติ้ง จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 25/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 12 ปี
เริ่มวันที่ 09 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 08 ธ.ค. 2562
เลขทะเบียน นิติ 29
 
ที่อยู่ : 10/2 ซ.ซอยรามคำแหง 30/1 แยก 2 ถ.ถนนรามคำแหง ต.หัวหมาก อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2732-1684, 0-2732-3973
โทรสาร : 0-2732-9632
อีเมล : jandnconsult2557@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวณัฐชุดา ชุมศรี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางสาวอรวรรณ ปลอดเถาว์
2. นายภูริทัต รอดเกษม
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์ชาลี
4. นางสาวอัญชลี กุลานุวัตร์
5. นางสาวภัทราพร เค้าแคน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 37 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Notting Hill Saphanmai 12854 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2562
2 โครงการ สุขสวัสดิ์อพาร์ทเม้นท์ 11500 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
25 ธ.ค. 2560
3 โครงการ Kensington Sukhumvit-Thepharak 10972 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
18 ก.ค. 2560 ระยะดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2561
4 โครงการ Notting Hill Rattanathibet 10964 บริการชมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
03 ก.ค. 2560
5 โครงการธารา 10647 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
24 ม.ค. 2560
6 โครงการ Kensington Phahol - Kaset 10402 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
29 ส.ค. 2559
7 โครงการ Knightsbridge The Ocean Sriracha 9814 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 ม.ค. 2559
8 โครงการ Chewathai Bang Pho 9140 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
14 ส.ค. 2558 ระยะดำเนินการ
9 โครงการ วนารินทร์ 9488 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ปทุมธานี
01 พ.ค. 2558 ระยะดำเนินการ
10 โครงการ The Issara Chaing Mai (ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) 7734 บริการชมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
12 ธ.ค. 2557 Monitor 2/2560
11 โครงการ Hallmark @ Chaengwattana 7746 บริการชมชนและที่พักอาศัย
นนทบุรี
11 พ.ย. 2557
12 โครงการ The change relax condo 11165 บริการชมชนและที่พักอาศัย
นครราชสีมา
12 มิ.ย. 2557
13 โครงการ IDEO S11 7819 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
02 พ.ค. 2557
14 โครงการ The Maple @ Ratchada 7211 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
-
15 โครงการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อย (ส่วนขยาย) 7117 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
07 ธ.ค. 2556
16 โครงการ ลุมพินี เพลส ยูดี -โพศรี 7038 บริการชมชนและที่พักอาศัย
อุดรธานี
10 พ.ย. 2556
17 โครงการ Dcondo Campus Resort Ratchapruk - charan 7037 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2556 ระยะดำเนินการ Monitor 2/2556
18 โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา 7282 บริการชมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
09 ส.ค. 2556 ระยะดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด แคมปัส รีสอร์ท บางนา 2/2556 0/0
19 โครงการ Me Style @ Bangna 6867 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
15 พ.ค. 2556
20 โครงการธิงค์ปาร์ค (Think Park) 6801 บริการชมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
24 เม.ย. 2556

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>