แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 สิงหาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 5/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 29 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 28 ม.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 28
 
ที่อยู่ : 50 ซ.- ถ.ถนนงามวงศ์วาน ต.ลาดยาว อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2579-0113,0-2942-8200
อีเมล : fforsit@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.ku.ac.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายกิตติชัย ดวงมาลย์
2. นายเชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
3. นางสาวศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 28 คน คือ
1. นางสารัฐ รัตนะ
2. นายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ
3. นายกิติชัย รัตนะ
4. นายปิยพงษ์ ทองดีนอก
5. นางพัฒนา อนุรักษ์พงศธร
6. นางสาวสุจิณณา กรรณสูต
7. นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
8. นายณัฐ มาแจ้ง
9. นายสุรัตน์ บัวเลิศ
10. นางคณิตา ตังคณานุรักษ์
11. นางสาวอรอนงค์ ผิวนิล
12. นายอลงกรณ์ อินทรักษา
13. นางสาวทัศนีย์ บุญประคอง
14. นายนฤชิต ดำปิน
15. นายดีเซลล์ สวนบุรี
16. นางสาวฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล
17. นายรองลาภ สุขมาสรวง
18. นางสาวสุภัทรา ถึกสถิตย์
19. นางอรววรณ โมกขะเวส
20. นางสาวนพิมพ์พร แสงวิเชียร
21. นางสาวริสา ฟองสายชล
22. ธนิศร์ ปัทมพิฑูร
23. นพวรรณ เสมวิมล
24. วัชรพงษ์ วาระรัมย์
25. สตรีไทย พุ่มไม้
26. นายศุภวัฒน์ ชัยเกษม
27. นางสาวเนตรนภางค์ ทรัพย์เจริญ
28. นางสาวสุดารัตน์ รงค์ทอง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 111 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 18 ของบริษัท วังเมือง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 9334 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
28 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
2 โครงการ นายเลิศ ปาร์ค หัวหิน 9323 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ประจวบคีรีขันธ์
26 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
3 โครงการ ทรีโอเจมส์ คอนโดมิเนียม 9170 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
29 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ พรเทพ โฮมทาวส์ 9 7924 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
22 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ Laguna bay 9115 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
03 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ เอส เอส เรสซิเดนท์ 7695 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
11 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ Skylight Jomtien 9387 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
02 ก.พ. 2558 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ ซีซี คอนโดมิเนียม 3 9526 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
26 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ รัตนากรวิลเลจ 19 9268 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ Beston Service Apartment 9093 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ THE ZEA 7904 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
12 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด 10911 คมนาคม
ตราด
19 ธ.ค. 2557 อื่นๆ
13 โครงการ Casa Till Changmai Condominium 7738 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
เชียงใหม่
12 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ อาคารชุด โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา คอนโดมิเนียม 7757 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
28 พ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
15 โครงการ Spring Residence 7648 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
13 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ ดุสิต แกรนด์ พาร์ค 7885 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
27 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ วารุณี อพาร์ทเม้นท์ 7974 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
13 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ รัตนากรการ์เด้นท์ 8 7973 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
06 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ อิมเพเรี่ยม อพาร์ทเม้นท์ 7524 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ พรทิพย์ อพาร์ทเม้นท์ 7525 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>