แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มกราคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 21/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 26 ก.ย. 2562
หมดอายุวันที่ 25 ก.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 27
 
ที่อยู่ : 126/196-197 ( ZONE A ) ซ.ซอยรามอินทรา 40 ถ.- ต.นวลจันทร์ อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2944-6617
โทรสาร : 0-2944-6618
อีเมล : ns_consult@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nsconsultgroup.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวพินิดา พิณพยูร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน คือ
1. นางสุกัญญา อุ่นพัฒนาศิลป์
2. นางสาวแพตรี ดรศรีเนตร
3. นางสาวเบญจมาศ แบ่งงาเครือ
4. นางสาวอัจฉรา พจนรักษ์
5. นางสาวพนิดา จันทระ
6. นางสาวเกศสุดา คามะปะโส
7. นางสาวชุติมณฑน์ จรรยผล
8. นางสาวอรไพลิน สืบวิเศษ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 467 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Premio Unic (พรีมิโอ ยูนิค) 14072 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
13 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ THE TRES PATTAYA 12847 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ม.ค. 2562 อื่นๆ
3 โครงการ โรงแรม เดอะ นาคารา (The Nakara Hotel) 12919 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
17 ม.ค. 2562 เปิดดำเนินการ
4 โครงการ โรงพยาบาลมนครา 12789 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ธ.ค. 2561 อื่นๆ
5 โครงการ BaaN 62 12770 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
6 โครงการ วารีน่า พาเลซ (VAREENA PALACE) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 12546 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ Elmas Cha Am 12451 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
05 ก.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ Kensington Phaholyothin 63 12425 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ส.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
9 โครงการ มายสไตล์ คอนโด หัวหิน 12420 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
28 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ Verso Huahin 13608 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
10 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
11 โครงการ QUINTO 11985 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2562
12 โครงการ โรงแรมคอร์ทยาร์ด แมริออท สุวรรณภูมิ COURTYARD BY MARRIOTT SUVARNABHUMI 11879 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
13 โครงการ โรงแรมพรีมา 11 11723 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ Sea Sky Beach Resort 11805 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
08 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ Tha Unite อ่อนนุช-พัฒนาการ 11722 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ blue sky beach resort 11929 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
17 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ Prompan Homeland 11279 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
16 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2562
18 โครงการ อาคารชุด ซายน์ สุขุมวิท 50 11188 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
19 โครงการ กลอรี่เฮ้าส์ หัวหิน 94/4 11094 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
09 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
20 โครงการ โรงแรม คชาทอง 11041 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประจวบคีรีขันธ์
07 ส.ค. 2560 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 24 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>