แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 04 สิงหาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 28/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 07 ธ.ค. 2560
หมดอายุวันที่ 06 ธ.ค. 2563
เลขทะเบียน นิติ 23
 
ที่อยู่ : 16,18 ซ.ซอยนวมินทร์ 98 ถ.- ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2948-6014-8
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : pdc_con@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.pdc-consultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายมนูญ แสงเพลิง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน คือ
1. นายเศวต คลายนาทร
2. นางมิ่งขวัญ ม่วงหมื่นสุข
3. นายภคพร แก้วประสิทธิ์
4. นายฤทธิชัย วุ้นศิริ
5. นายอุเทน เกตุแก้ว
6. นางสาวกฤษดาพร บัวแสง
7. นายวีรยุทธ ผรณเกียรติ์
8. นางสาวภรณ์ภิตา พงศ์ประสิทธิ์
9. นางสาวรุจิกานต์ เสนาคง
10. นางสาวชุดติมาพร ธรรมวิฐาน
11. นายรัฐพล แพรัตกุล
12. นางสาวสุธิดา นรดี
13. นางสาวอรปรียา บุญนนทร์
14. นางสาวสมฤทัย ภูหวดน้อย
15. นางสาวภาวิณี จิตต์ศรัทธา
16. นางสาวจันทร์จิรา ภาโสม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 67 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 32 กับทางหลวงหมายเลข 3275 (แยกอินทร์บุรี) จ.สิงห์บุรี 14363 คมนาคม
สิงห์บุรี
22 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ เชื่อมโครงข่ายถนนสาย ก ผังเมืองรวม เมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล.3469 13577 คมนาคม
พระนครศรีอยุธยา
17 มิ.ย. 2562
3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 211 13358 คมนาคม
หนองคาย
31 พ.ค. 2562
4 โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ของกรมทางหลวง 13972 คมนาคม
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
กรุงเทพมหานคร
15 พ.ค. 2562 อื่นๆ
5 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข 3646 อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท) ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 13261 คมนาคม
สระแก้ว
01 เม.ย. 2562
6 โครงการ สะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 10289 คมนาคม
กาฬสินธุ์
14 มิ.ย. 2559 อื่นๆ
7 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-ลำสำลี-มีนบุรี 9300 คมนาคม 30 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 2/2562
8 โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6953 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ประจวบคีรีขันธ์
- อยู่ระหว่างก่อสร้าง
9 โครงการ บ้านเอื้ออาทรสุขสวัสดิ์ (หมอบาง) ระยะที่ 3/2 5967 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
23 พ.ค. 2555 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558
10 โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 6950 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
สระบุรี
17 ม.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560 0/0
11 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย เกาะลันตาใหญ่ 5078 คมนาคม
กระบี่
23 ธ.ค. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
12 โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 7783 คมนาคม
ระยอง
24 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
13 โครงการเหมืองแร่ควอทซ์ ประทานบัตรที่ 12936/15955 2508 เหมืองแร่
ประจวบคีรีขันธ์
26 พ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
14 โครงการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ส่วนขยาย 2458 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 มี.ค. 2548 เปิดดำเนินการ
15 โครงการเคหะชุมชนปทุมธานี 1800 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
22 ม.ค. 2545 เปิดดำเนินการ
16 โครงการพัทยา อันเดอร์วอเตอร์ เวิลด์ 1784 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 ธ.ค. 2544 เปิดดำเนินการ
17 โครงการเคหะชุมชนพญาไท 1767 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 ต.ค. 2544 อื่นๆ
18 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมอาคาร B-15 และ B-16 1749 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ก.ย. 2544 เปิดดำเนินการ
19 โครงการก่อสร้างสนามบินบางปิ้ง 1748 คมนาคม
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
19 ก.ย. 2544 ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม สแควร์-เอ (SQ-A) 1702 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 มิ.ย. 2544 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 4 หน้า
1 2 3 4 >>