แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 เมษายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 19/2559
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ก.ค. 2559
หมดอายุวันที่ 24 ก.ค. 2562
เลขทะเบียน นิติ 19
 
ที่อยู่ : 69/730 ซ.แผ่นดินทอง ซ.57/1 หมู่ที่ 8 ถ.ถนนติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-1370-1
โทรสาร : 0-2580-6897
อีเมล : te69730@ksc.th.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาววรรณา หงอสกุล
2. นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 11 คน คือ
1. นายดุษฎี หงอสกุล
2. นายอิศรา หงอสกุล
3. นางสาวจินตรา สิงห์ซอม
4. นายณัฐวุฒิ เตชารักษ์
5. นางสาวจันทร์จิรา คงทวี
6. นางสาวลดาวัลย์ แย้มรุ่ง
7. นางสาวศุภาวดี ศรฤทธิ์
8. นายขจรวิทย์ มูลดา
9. นางสาวปิยะนันท์ วรรณชาลี
10. นางสาวนันทนา เอี่ยมอ่อน
11. นางสาวศิโรรัตน์ แซ่เซี้ยน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 272 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ Hyde Heritage @ Thonglor (ไฮด์ เฮอริเทจ แอท ทองหล่อ) 13064 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
03 เม.ย. 2562
2 โครงการ โรงแรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (Amata City Chonburi Hotel) 13040 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
25 มี.ค. 2562
3 โครงการ Tara Tropical Lux 13020 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
18 ก.พ. 2562
4 โครงการ โกลด์ อพาร์ทเม้นท์ อมตะ 12825 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
07 ก.พ. 2562
5 โครงการ วัลลภ อพาร์ทเม้นต์ 12826 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
07 ก.พ. 2562
6 โครงการ หมู่บ้านศิริมงคล 3 12710 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
17 ธ.ค. 2561
7 Tara Tropical Lux 12604 อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร
ชลบุรี
03 ธ.ค. 2561 โครงการไม่เกิดขึ้น
8 โครงการ Flipper House 12615 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
28 พ.ย. 2561
9 โคงการ เกตน์สิริ ดีไซน์ โฮเทล พัทยา (Katesiree Design Hotel Pattaya) 12663 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
21 พ.ย. 2561
10 โครงการ CLICK SATHORN 11 HOTEL 12525 บริการชมชนและที่พักอาศัย
กรุงเทพมหานคร
06 พ.ย. 2561
11 โครงการ เลอ ลามุง (Le Lamung) 11628 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ชลบุรี
23 ส.ค. 2561
12 โครงการ The Forest Pattaya 12409 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
10 ส.ค. 2561
13 โครงการ Hotel Shambhala 12402 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
07 ส.ค. 2561
14 โครงการ Rock อพาร์ทเม้นต์ 12341 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
26 ก.ค. 2561
15 โครงการ ปัญญา อพาร์ทเม้นต์ 12179 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
26 ก.ค. 2561 ระยะดำเนินการ
16 โครงการ เอวีซี นิว รีสอร์ท (AVC New Resort) 12224 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ภูเก็ต
20 มิ.ย. 2561
17 โครงการ อวีซ่่า โฮเทล (Avisa hotel) 12202 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
07 มิ.ย. 2561 ระยะดำเนินการ
18 โครงการ THE EXPO @ PATTAYA 12201 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
05 มิ.ย. 2561
19 โครงการ RS Apartment 12053 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
24 พ.ค. 2561
20 โครงการ เนอร์วาน่า ซีวิว ของ บริษัท เนอร์วาน่า ซีวิว จำกัด และบริษัท ซีไซด์ แกรนด์ บิวดิ้ง จำกัด 11882 บริการชมชนและที่พักอาศัย
ชลบุรี
30 มี.ค. 2561

หน้าที่ 1 จาก 14 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>