แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 15/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ก.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ก.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 19
 
ที่อยู่ : 53 ซ.กาหลง 9 ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2950-1370-1
โทรสาร : 0-2580-6897
อีเมล : teco69730@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางสาววรรณา หงอสกุล
2. นางสาวลดารัตน์ คงโพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. นายดุษฎี หงอสกุล
2. นายอิศรา หงอสกุล
3. นางสาวจินตรา สิงห์ซอม
4. นายณัฐวุฒิ เตชารักษ์
5. นางสาวจันทร์จิรา คงทวี
6. นางสาวลดาวัลย์ แย้มรุ่ง
7. นางสาวศุภาวดี ศรฤทธิ์
8. นางสาวปิยะนันท์ วรรณชาลี
9. นางสาวนันทนา เอี่ยมอ่อน
10. นางสาวศิโรรัตน์ แซ่เซี้ยน
11. นายเตตฤณ อดุลย์กองแก้ว
12. นายณัฐพล แก้วเกิด
13. นายขจรวิทย์ มูลดา
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 297 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โกลด์เด้น พาเลซ 14449 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ แพลทินัม มาร์เก็ต 14456 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
02 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ อพาร์ทเม้นต์ร่มเย็น 14380 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
13 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ Pattaya New Image (พัทยา นิว อิมเมจ) 14275 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ ลักขณา พูลไซด์ รีสอร์ท (LAKKHANA Poolside Resort) 14206 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
21 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ โรงแรมอีสต์ จอมเทียน ฮอลิเดย์ 14204 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 Sabai Inn Hotel (โรงแรมสบาย อินน์) (ขอดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) 13174 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ชลบุรี
10 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
8 โครงการ วีซี โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (VC Hotel and Residence) 14199 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการ บ้านฉาง ซิตี้ โฮเต็ล (Banchang City Hotel) 13557 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ระยอง
27 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โรงแรมรัตนสุภชัย 13502 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ชลบุรี
20 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
11 ฟ้าใส พูล วิลล่า 13054 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ชลบุรี
06 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการ มินน์ โฮเทล (Mynn Hotel) 12641 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงแรม
ชลบุรี
29 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
13 โครงการโรงแรม เมมโม สวีท พัทยา (MEMO SUITE PATTAYA HOTEL) ของนางเนาวรัตน์ ไกรศรีบวร 13971 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
11 พ.ย. 2562 อื่นๆ
14 บ้านคุ้มครอง 13129 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 โครงการ เอกธารา 2 13841 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 โครงการ สลีพ อินน์ (Sleep Inn) 13765 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
20 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการ บ้านนุ๊กซ์ซอล 13624 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
22 ส.ค. 2562
18 โครงการ ซันเซ็ท โฮเทล 13529 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
30 ก.ค. 2562
19 โครงการ ณุศบา 13400 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 มิ.ย. 2562
20 โครงการ 63 อพาร์ทเม้นต์ 13301 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
12 มิ.ย. 2562

หน้าที่ 1 จาก 15 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>