แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 เม.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 04 เม.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 18
 
ที่อยู่ : 14/21-22 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2138-3658-59
โทรสาร : 0-2138-3659
อีเมล : gec_2547@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกล้า มณีโชติ
2. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
2. นางสาวพิมลพร กุดสง
3. นางสาวสมพร เพียรการ
4. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
5. ฐิติวรลดา เตียวตระกูล
6. นางสาวรวิวรรณ คำอ้น
7. นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
8. นางสาวสุณิสา หนูแก้ว
9. นางสาวปิยภรณ์ มาตผาง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 151 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 13212 เหมืองแร่
แพร่
25 มี.ค. 2562
2 โครงการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบและเหมืองสูบ ประทานบัตรที่ 33112/16122 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33113/16123 13211 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
21 มี.ค. 2562
3 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ บริษัท เอสพีเอส ไมนิ่ง จำกัด 12805 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
17 ธ.ค. 2561
4 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับประทานบัตรที่ 32444/15541ซึ่งร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 32439/15537, 14083/15538,14084/15539,14085/15540และ14087/15542,32443/15543,32440/15544, 12802 เหมืองแร่
สระบุรี
07 ธ.ค. 2561
5 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 11/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท นันประเสริฐ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2559 12803 เหมืองแร่
นครสวรรค์
07 ธ.ค. 2561
6 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 12486 เหมืองแร่
บุรีรัมย์
11 ก.ย. 2561
7 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 151/2558 12485 เหมืองแร่
สระบุรี
06 ก.ย. 2561
8 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับฟอกหนังและน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2550 12447 เหมืองแร่
สระบุรี
31 ส.ค. 2561
9 โครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 12419 บริการชุมชนและที่พักอาศัย
สมุทรปราการ
28 ส.ค. 2561
10 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2560 และคำขอประทานบัตรที่ 3/2560 12443 เหมืองแร่
ชลบุรี
06 ส.ค. 2561
11 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2558 12058 เหมืองแร่
ขอนแก่น
15 พ.ค. 2561
12 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 11/2541 11810 เหมืองแร่
แพร่
12 ก.พ. 2561
13 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินย่งล้ง 11616 เหมืองแร่
สุรินทร์
29 ม.ค. 2561
14 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2559 บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด 11518 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
29 ธ.ค. 2560
15 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 11266 เหมืองแร่
จันทบุรี
30 พ.ย. 2560
16 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 ร่วมโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29373/16009 11261 เหมืองแร่
ปราจีนบุรี
06 พ.ย. 2560 ระยะดำเนินการ
17 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 15/2558 11238 เหมืองแร่
เลย
30 ต.ค. 2560
18 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 12/2559 11237 เหมืองแร่
ลพบุรี
16 ต.ค. 2560
19 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 4/2558 11235 เหมืองแร่
สระบุรี
02 ต.ค. 2560
20 โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 11/2554 11141 เหมืองแร่
ลพบุรี
18 ก.ย. 2560

หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 >>