แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ธันวาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 เม.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 04 เม.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 18
 
ที่อยู่ : 5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ซ.ศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) ถ.- ต.หนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10540
โทรศัพท์ : 0-2138-3658-9
โทรสาร : 0-2138-3659
อีเมล : gec_2547@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกล้า มณีโชติ
2. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
2. นางสาวพิมลพร กุดสง
3. นางสาวสมพร เพียรการ
4. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
5. ฐิติวรลดา เตียวตระกูล
6. นางสาวรวิวรรณ คำอ้น
7. นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
8. นางสาวสุณิสา หนูแก้ว
9. นางสาวปิยภรณ์ มาตผาง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 169 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 23287/15110) 13881 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 13882 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด 13883 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 ของ บริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด 13880 เหมืองแร่
สุโขทัย
10 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) 13879 เหมืองแร่
นครสวรรค์
09 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 13832 เหมืองแร่
ระยอง
29 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 13362 เหมืองแร่
น่าน
27 พ.ค. 2562
8 โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ และแร่พลวง คำขอประทานบัตรที่ 4/2557 13361 เหมืองแร่
ลำพูน
24 พ.ค. 2562
9 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 13359 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
16 พ.ค. 2562
10 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 13212 เหมืองแร่
แพร่
25 มี.ค. 2562
11 โครงการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบและเหมืองสูบ ประทานบัตรที่ 33112/16122 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33113/16123 13211 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
21 มี.ค. 2562
12 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ 33182/15788 13895 เหมืองแร่
ชลบุรี
04 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
13 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่แบไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 บริษัท บี.เค.เอส. การเหมืองแร่ จำกัด 13905 เหมืองแร่
เลย
04 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
14 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ บริษัท เอสพีเอส ไมนิ่ง จำกัด 12805 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
17 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับประทานบัตรที่ 32444/15541ซึ่งร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 32439/15537, 14083/15538,14084/15539,14085/15540และ14087/15542,32443/15543,32440/15544, 12802 เหมืองแร่
สระบุรี
07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 11/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท นันประเสริฐ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2559 12803 เหมืองแร่
นครสวรรค์
07 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
17 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313 12568 เหมืองแร่
ระนอง
22 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
18 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 24828/16164 5572 เหมืองแร่
สระบุรี
18 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
19 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 12486 เหมืองแร่
บุรีรัมย์
11 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 151/2558 12485 เหมืองแร่
สระบุรี
06 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต

หน้าที่ 1 จาก 9 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>