แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 3/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 เม.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 04 เม.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 18
 
ที่อยู่ : 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2138-3658-9
โทรสาร : 0-2138-3659
อีเมล : gec_2547@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกล้า มณีโชติ
2. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
2. นางสาวพิมลพร กุดสง
3. นางสาวสมพร เพียรการ
4. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
5. ฐิติวรลดา เตียวตระกูล
6. นางสาวรวิวรรณ คำอ้น
7. นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
8. นางสาวสุณิสา หนูแก้ว
9. นางสาวปิยภรณ์ มาตผาง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 172 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30288/16093 14369 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
29 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ ทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแร่แกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 14365 เหมืองแร่
เชียงราย
18 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง 14361 คมนาคม
ตรัง
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 23287/15110) 13881 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 13882 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 13883 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
13 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 13880 เหมืองแร่
สุโขทัย
10 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 13879 เหมืองแร่
นครสวรรค์
09 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 13832 เหมืองแร่
ระยอง
29 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 13362 เหมืองแร่
น่าน
27 พ.ค. 2562
11 โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ และแร่พลวง คำขอประทานบัตรที่ 4/2557 13361 เหมืองแร่
ลำพูน
24 พ.ค. 2562
12 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 13359 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
16 พ.ค. 2562
13 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 13212 เหมืองแร่
แพร่
25 มี.ค. 2562 อื่นๆ
14 โครงการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบและเหมืองสูบ ประทานบัตรที่ 33112/16122 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33113/16123 13211 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
21 มี.ค. 2562
15 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ 33182/15788 13895 เหมืองแร่
ชลบุรี
04 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
16 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่แบไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 13905 เหมืองแร่
เลย
04 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
17 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 12805 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
17 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
18 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับประทานบัตรที่ 32444/15541 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 10 แปลง 12802 เหมืองแร่
สระบุรี
07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 11/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 12803 เหมืองแร่
นครสวรรค์
07 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313/16096 12568 เหมืองแร่
ระนอง
22 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562

หน้าที่ 1 จาก 9 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>