แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2560
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 เม.ย. 2560
หมดอายุวันที่ 04 เม.ย. 2563
เลขทะเบียน นิติ 18
 
ที่อยู่ : 5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ซ.ศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) ถ.- ต.หนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10540
โทรศัพท์ : 0-2138-3658-9
โทรสาร : 0-2138-3659
อีเมล : gec_2547@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกล้า มณีโชติ
2. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน คือ
1. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
2. นางสาวพิมลพร กุดสง
3. นางสาวสมพร เพียรการ
4. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
5. ฐิติวรลดา เตียวตระกูล
6. นางสาวรวิวรรณ คำอ้น
7. นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
8. นางสาวสุณิสา หนูแก้ว
9. นางสาวปิยภรณ์ มาตผาง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 160 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819 13832 เหมืองแร่
ระยอง
29 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 13362 เหมืองแร่
น่าน
27 พ.ค. 2562
3 โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์ และแร่พลวง คำขอประทานบัตรที่ 4/2557 13361 เหมืองแร่
ลำพูน
24 พ.ค. 2562
4 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 13359 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
16 พ.ค. 2562
5 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 13212 เหมืองแร่
แพร่
25 มี.ค. 2562
6 โครงการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบและเหมืองสูบ ประทานบัตรที่ 33112/16122 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33113/16123 13211 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
21 มี.ค. 2562
7 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ ของ บริษัท เอสพีเอส ไมนิ่ง จำกัด 12805 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
17 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
8 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับประทานบัตรที่ 32444/15541ซึ่งร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 32439/15537, 14083/15538,14084/15539,14085/15540และ14087/15542,32443/15543,32440/15544, 12802 เหมืองแร่
สระบุรี
07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 11/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ บริษัท นันประเสริฐ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 12/2559 12803 เหมืองแร่
นครสวรรค์
07 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
10 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313 12568 เหมืองแร่
ระนอง
22 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
11 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 12486 เหมืองแร่
บุรีรัมย์
11 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 151/2558 12485 เหมืองแร่
สระบุรี
06 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
13 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับฟอกหนังและน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2550 12447 เหมืองแร่
สระบุรี
31 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
14 โครงการ ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 12419 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
28 ส.ค. 2561 อื่นๆ
15 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2560 และคำขอประทานบัตรที่ 3/2560 12443 เหมืองแร่
ชลบุรี
06 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
16 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2558 12058 เหมืองแร่
ขอนแก่น
15 พ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
17 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 11/2541 11810 เหมืองแร่
แพร่
12 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
18 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 11616 เหมืองแร่
สุรินทร์
29 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
19 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2559 บริษัท ศิลาเลิศ จำกัด 11518 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
29 ธ.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 26325/16341 11266 เหมืองแร่
จันทบุรี
30 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562

หน้าที่ 1 จาก 8 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 >>