แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 10/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 21 มี.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 127
 
ที่อยู่ : 19/126 หมู่ 3 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-525595
โทรสาร : 076525595
อีเมล : md.andamaninter@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวณฐพร จรุงเกียรติขจร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาววิราพรณ์ สันสท้าน
2. นายวุฒิชัย แซ่อุ๋ย
3. สาวิณี ตอหิรัญ
4. นางสาวเสาวนีย์ เพชรโชติ
5. นางสาวอารีรัตน์ ชูเพ็ง
6. นางสาวนฤมล กล่อมเกลี้ยง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงแรม ออ-มา ภูเก็ตทาวน์ (Ho-Ma Phuket Town) (ดัดแปลงอาคาร) 14666 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการโรงแรม ถลาง ( Thalang Hotel) ของบริษัท ราไวย์ แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14784 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
03 ก.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ โรงแรม ราไวย์ โฮเทล (Rawai Hotel) 14376 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
07 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการโรงแรม โซโล โคโค (SOLO COCO) 14317 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
09 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการโรงแรม บ้านกะรนบุรี รีสอร์ท (ขยายและดัดแปลงอาคาร) 14309 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
06 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ เดอะ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 3 (THE TOWER CONDOMINIUM 3) (เพื่อการค้า) 14084 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ เดอะ ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 2 (THE TOWER CONDOMINIUM 2) (เพื่อการค้า) 14087 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
27 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ โรงแรม เดอะ โรชิต้า โฮเทล 14278 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
31 ต.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ