แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วีเอสอี คอนซัลแทนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 11/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 22 มี.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 21 มี.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 124
 
ที่อยู่ : 68/1 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 063-3954995
อีเมล : vse.consultant@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววีรินท์ พีรธำรงค์สิน
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน คือ
1. นางสาวศรีวิไล โฆษิตชัยยงค์
2. นางสาววันทนีย์ ศรีจันทร์
3. นางสาวนิภาพร คูลิ้นฟ้า
4. นางสาวสุกัญญา หมั่นธัม
5. นางสาวธนินท์ธร จันทรอำไพวงศ์
6. นางสาวเกศแก้ว ปานสมุทร์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 9 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ปัญญ์ (PUNN) 14913 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด สเตชั่น ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 14813 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
26 ต.ค. 2563 อื่นๆ
3 โครงการ โรงแรม อ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีกรุงธนบุรี 14658 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ บางนา 14464 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ สุขุมวิท ฮิลส์ 14467 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
18 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการโรงแรม ฮ็อป อินน์ กรุงเทพ สถานีอ่อนนุช 14463 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ 10 14466 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ นิว โนเบิล ศรีนครินทร์-ลาซาล (Nue Noble Srinakarin-Lasalle) 14318 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
10 มี.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1/2563
9 โครงการ ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 101/1-ปุณณวิถี 14205 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ม.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563