FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 05 เมษายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 25 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ม.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 123
 
ที่อยู่ : 215/15 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก ต.จันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-007-7313/091-776-9507
โทรสาร : 02-049-1413
อีเมล : gpconsult2019@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายวิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นายอรรถพล จิตต์ภักดี
2. นางสาวสุราวัน สุวรรณมณี
3. นางสาวสุธาสินี จิตต์ภักดี
4. นางสาวณฐฏ์มณฑน์ แสนพันธุ์
5. นายเอกภพ เด่นดวง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครการ BLUE 105 (บูล 105) 14247 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ Park Origin Rama 4 (พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4) 14168 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ เดอะ คิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ 14177 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) 13709 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
5 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) 13710 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 3/2562
6 โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท พัทยา 13850 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 13820 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ เคียงทะเล รีสอร์ท 13795 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
16 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ