แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท กรีน พลาเน็ท คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 3/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 25 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ม.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 123
 
ที่อยู่ : 215/15 ซ.เฉลิมสุข ถ.รัชดาภิเษก ต.จันทรเกษม อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-007-7313/091-776-9507
โทรสาร : 02-049-1413
อีเมล : gpconsult2019@gmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายวิชิตโชค วิทูรชวลิตวงษ์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นายอรรถพล จิตต์ภักดี
2. นางสาวสุราวัน สุวรรณมณี
3. นางสาวสุธาสินี จิตต์ภักดี
4. นางสาวณฐฏ์มณฑน์ แสนพันธุ์
5. นายเอกภพ เด่นดวง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 11 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงแรมนิทรา 14427 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) 14429 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครการ BLUE 105 (บูล 105) 14247 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
21 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการดีคอนโด รามคำแหง 40 14337 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
31 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5 โครงการ Park Origin Rama 4 (พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4) 14168 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
20 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการ เดอะ คิวบ์ ลอฟท์ นวลจันทร์ 14177 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
03 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) 13709 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 2/2562
8 โครงการ UNITY 26 (ยูนิตี้ 26) 13710 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.ย. 2562 ยื่น Monitor 3/2562
9 โครงการ ซัมเมอร์เซ็ท พัทยา 13850 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105 13820 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ เคียงทะเล รีสอร์ท 13795 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
16 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ