แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 กันยายน 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 2/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 ม.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 19 ม.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 12
 
ที่อยู่ : 123/726 ซ.ซ.กรีทรัพย์ ถ.ถ.นวมินทร์ ต.คลองกุ่ม อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2510-8278
โทรสาร : 0-2948-6013
อีเมล : encad@encad-consultant.com
เว็บไซต์ : http://www.encad-consultant.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายกฤษดารักษ์ แพรัตกุล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นางสาวศรันย์รักษ์ จิตสุภาพ
2. นางสาวทัศวรรณ สัมพันธารักษ์
3. นายจริงจิตร์ ภู่พรประเสริฐ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ควรดี
5. นางสาววาลิกา ภาณุพินทุ
6. นายพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร
7. นางสาวลินดา โยธาคึก
8. นางสาวธาริณี วชิรวัฒนกุล
9. นางสาวณัฐณิกา วงค์พันธุ์
10. นางสาวจินตมาส เขียวขำ
11. นางสาวสุภัตรา ปรีชา
12. นางสาวปิยะนุช การะพงศ์
13. นางสาวเมธาวี บุณรังศรี
14. นายพรรณนพ ลิ่มหุ่น
15. นางสาวสุนิสา รูปพรมราช
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 48 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองบึงกาฬ กม. 0+000 (บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 กม. 123+430) - กม. 2+276 (บริเวณจุดตัดทางหลวงชนบทหมายเลข บก. 3217) 14241 คมนาคม
บึงกาฬ
บึงกาฬ
18 ก.พ. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลำพูน 6948 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ลำพูน
05 ธ.ค. 2554 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปราจีนบุรี ระยะที่ 3/2 5889 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปราจีนบุรี
22 พ.ย. 2554 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปราจีนบุรี ระยะที่ 3/2 (2/2555) 0/0
4 โครงการชลประทานพิษณุโลก ฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 6949 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิษณุโลก
04 พ.ย. 2554 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
5 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 6455 คมนาคม
ยะลา
30 ส.ค. 2554 อื่นๆ
6 โครงการ เอสโทร คอนโดมิเนียม (Astro Condominium) 5772 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
24 พ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ
7 โครงการ Condolette Light Convent 5093 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
07 มี.ค. 2554 เปิดดำเนินการ
8 โครงการบ้านภัสสร 19 4188 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.ค. 2553 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ สวัสดิการที่พักอาศัย ประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ 7776 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2553 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556
10 โครงการ Condolette Ladprao 4172 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
19 เม.ย. 2553 เปิดดำเนินการ
11 โครงการ THE SEED CHAENG WATTHANA 3634 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
25 ธ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
12 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานปาย 3905 คมนาคม
แม่ฮ่องสอน
02 ธ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
13 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม ชัยลัดดา อพาร์ทเมนต์ 5028 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
20 ต.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
14 โครงการบ้านพฤกษา 28/1 (ส่วนขยาย) 3337 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
17 เม.ย. 2551 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2556
15 โครงการ The Seed Phaholyothin 3325 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 เม.ย. 2551 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน The Seed Phaholyothin 1/2558
16 โครงการงานจ้างออกแบบอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบของศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลอุทธรณ์ภาค8 ศาลแรงงานภาค 8 และ ศาลจังหวัดภูเก็ต แผนก คดีเยาวชนและครอบครัว 3251 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
23 ม.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
17 โครงการเจ้าฟ้าการ์เด้นโฮม 3 (เกาะแก้ว) 3240 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
08 ม.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ A SPACE เกษตร-นวมินทร์ 3218 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ธ.ค. 2550 เปิดดำเนินการ
19 โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า รีสอร์ท (ส่วนขยาย) 3211 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
23 พ.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
20 โครงการฌ็องเซลิเซ่ 3 3170 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
05 ต.ค. 2550 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>