แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 22 ตุลาคม 2563

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1333/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 01 เม.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 113
 
ที่อยู่ : 111/39 หมู่6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 063-653-2922
โทรสาร : 025730339
อีเมล : prapatk@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายประพัตร์ กรังพานิชย์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวลักษณ์ ตันตยาภิรักษ์
2. นางสาวสุวจี อภิชาติกุล
3. นางสาวทักษพร ระยับ
4. นางสาวพุทธชาติ ทองแหง
5. นางสาววัชราภรณ์ ยะกร
6. ขวัญจิราภัสร์ กรังพานิชย์
7. นายประเวศ กรังพาณิชย์
8. นางสาวก่องกาญจน์ วิถาทานัง
9. ชาญวิทย์ โสมรักษ์
10. อัญชิสา นาคคง
11. วัชระ ชะวณิชย์
12. นางสาววีรวรรณ์ วิชิตชีพ
13. ทิพาพร วิชิตชีพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 7 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ The breeze beach side condominium 14415 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการ Touch Hill Place Elegant 14513 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
24 ธ.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ โรงแรม Four peaks hotel 13822 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
บุรีรัมย์
27 ส.ค. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ โรงแรม คาซ่าวีวรรณ 13671 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
12 ก.ค. 2562
5 โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 13109 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2563
6 โครงการ ป๊อบอินน์ 13162 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 มี.ค. 2562
7 โครงการ ดิ เอ็กเซล ไฮด์อะเวย์ (The Excel Hideaway) (รัชดา-ห้วยขวาง) 13148 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563