แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 21 มิถุนายน 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท สะสมความดี จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 26/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 24 ต.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 23 ต.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 103
 
ที่อยู่ : 679 ซ.- ถ.แฮปปี้แลนด์ สาย 1 ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 081-930-3044
อีเมล : contactus@sasomkwamdee.com
เว็บไซต์ : https://www.sasomkwamdee.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายถาวร ชินะธิมาตร์มงคล
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางสาวฐิติพันธุ์ ขำภู่
2. นายศรัณย์พงศ์ อติชาติ
3. นายชูชีพ วงศ์สุภาพ
4. นางสาวกัลยา บุญเพิ่ม
5. นายกันติทัต รุ่งมณี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้