แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 26 มกราคม 2564

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 31/2558
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 27 พ.ย. 2558
หมดอายุวันที่ 26 พ.ย. 2561
เลขทะเบียน นิติ 10
 
ที่อยู่ : 196/10-12 ซ.ซอยประดิพัทธ์ 14 ถ.ถนนประดิพัทธ์ ต.ถนนพญาไท อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-8899ต่อ612 และ 086-888-5026
อีเมล : sts.envi@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.sts.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายสุวัชร์ บัวแย้ม
2. นายวสันต์ วัฒนะรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน คือ
1. นายภูมินทร์ ทรงไพบูลย์
2. นายสราวุธ สังงาม
3. นางสาวจันทิมา จรัสกุล
4. นางสาวกนกทัศน์ ยลปราโมทย์
5. นางสาวอุษา สุขประเสริฐ
6. ชาตรี เสกรัมย์
7. นายชัชชัย อภินันทิตยา
8. นายแผด ศรีลาชัย
9. นางสาวเยาวลักษณ์ จรัสเอี่ยม
10. นายธนากร รัตนพันธุ์
11. นายรัตนะ ดอกแย้ม
12. กมลลักษณ์ มูลศรี
13. อุไรวรรณ ปะตินัดตัง
14. ณัฐพล ศรีสุโน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 102 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลชิงโค (บริเวณหาดทรายแก้ว) 9110 คมนาคม
สงขลา
20 เม.ย. 2558 อื่นๆ
2 โครงการ ก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น (ปากตะโก จังหวัดชุมพร) 7785 คมนาคม
ชุมพร
12 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
3 โครงการบางกอกอะพาร์ทเม้นท์ 11923 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
4 โครงการถมทะเลเพื่อประโยชน์สำหรับการย้ายที่ตั้งด่านท่าเรือและปรับปรุงระบบจราจรท่าเรือน้ำลึกสงขลา ของ กรมธนารักษ์ 7114 คมนาคม
สงขลา
- อื่นๆ
5 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ 7387 คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
07 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ
6 โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเพชรบูรณ์ 6742 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบูรณ์
12 ก.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
7 โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดเชียงราย (ริมกก) 6351 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
19 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
8 โครงการไทวัสดุ สาขาชะอำ 5479 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
05 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ ท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา 5999 คมนาคม
พังงา
25 มี.ค. 2554 อื่นๆ
10 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมจำนวน 144 ห้อง (บ้านพักพนักงานภูเก็ต) 3879 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
18 มี.ค. 2552 เปิดดำเนินการ
11 โครงการท่าเทียบเรือ ของ บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 3911 คมนาคม
สมุทรสาคร
18 ก.พ. 2552 อื่นๆ
12 โครงการอาคารชุดพักอาศัยรวมสูง 38 ชั้น จำนวน 2 อาคาร ซอยสุขุมวิท 24 3531 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ก.ย. 2551 อื่นๆ
13 โครงการคลู เฮ้าส์ 3477 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
08 ส.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
14 โครงการโรงแรมเฌอ 3451 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เพชรบุรี
28 ก.ค. 2551 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ ซิตี้ พลัส 3392 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
24 มิ.ย. 2551 อื่นๆ
16 โครงการไดมอนด์ รัชดา 3398 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
23 มิ.ย. 2551 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ Homeworks สาขาภูเก็ต 3227 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
14 ธ.ค. 2550 เปิดดำเนินการ
18 โครงการอาคารพักอาศัย ซอยสุขุมวิท 81 3105 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ส.ค. 2550 เปิดดำเนินการ
19 โครงการผลิต Modified Starch,Liquid Maltose และ Liquid Glucose 3084 อุตสาหกรรม
จันทบุรี
04 ก.ค. 2550 อื่นๆ
20 โครงการไทม์ รีเจนซี่ 2663 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
06 ม.ค. 2549 เปิดดำเนินการ monitor 2/2555

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>