แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 กันยายน 2562

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000650167

ที่อยู่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ซอย - ถนน พญาไท
แขวง/ตำบล บางจาก เขต/อำเภอ ปทุมวัน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330

โทรศัพท์ 022073599

โทรสาร 022073502, 022073508

อีเมล support@erc.or.th

เว็บไซต์ www.erc.or.th/

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 336 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 12 เมกะวัตต์ บริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน 03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7522
2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี บริษัท คลอหลวง ยูทิลิตี้ จำกัด พลังงาน
ปทุมธานี
03 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7532
3 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (25 MW) จังหวัดกำแพงเพชร ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) พลังงาน
กำแพงเพชร
02 ก.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7527
4 โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มเติมการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล พลังงาน
กาญจนบุรี
21 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7533
5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษัท ซีพีแรม จำกัด พลังงาน
ปทุมธานี
03 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ 7523
6 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม(ส่วนขยาย) พลังงาน
ระยอง
01 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7107
7 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า PP 5A ครั้งที่ 1 พลังงาน
ปราจีนบุรี
01 ก.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 7494
8 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด พลังงาน
ระยอง
23 มิ.ย. 2557 อื่นๆ 7398
9 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 4 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด พลังงาน
สระบุรี
12 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7409
10 โครงการโรงไฟฟ้าภูเขียว ส่วนขยายระยะที่ 2 พลังงาน
ชัยภูมิ
09 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7493
11 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี พลังงาน
สระบุรี
08 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7395
12 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงผลิตไฟฟ้านวนคร พลังงาน
ปทุมธานี
07 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน 1/2558 7370
13 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ครั้งที่ 1 พลังงาน
ระยอง
01 พ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7369
14 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองปลาหมอ พลังงาน
สระบุรี
29 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ 3/2561 7487
15 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองละลอก 2 พลังงาน
ระยอง
28 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7486
16 โครงการโรงไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด พลังงาน
ระยอง
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7365
17 โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ส่วนขยาย) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด พลังงาน
ระยอง
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7366
18 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พลังงาน
ราชบุรี
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7379
19 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 12 เมกะวัตต์ พลังงาน
กำแพงเพชร
22 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557 7482
20 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมบางปะอิน ส่วนขาย (ครั้งที่ 1) บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด พลังงาน
พระนครศรีอยุธยา
13 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7402

หน้าที่ 1 จาก 17 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>