แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดหน่วยงานอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี -

ที่อยู่ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้นที่ 21-22 เลขที่ 555/2 ซอย - ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง เขต/อำเภอ จตุจักร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900

โทรศัพท์ 0-2794-3000

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

ชื่อผู้ติดต่อ -


แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 126 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข จี 5/43 ของบริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สงขลา
13 มี.ค. 2557 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 7438
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแยกคอนเดนเสท ระยะที่ 2 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7596
3 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งก๊าซตะวันตกและแหล่งยางเมือง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
19 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 4114
4 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตะวันออกและแหล่งแม่น้ำน่านตอนล่าง แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
สุโขทัย
15 พ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2560 7419
5 โครงการ สำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจหมายเลข L29/50 สำรวจผลิตปิโตรเลียม
ชัยภูมิ
25 ต.ค. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 7056
6 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G8/50 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 19 ก.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2562 4316
7 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัทผลิตตราเพชร จำกัด (มหาชน) พลังงาน
สระบุรี
26 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562 7162
8 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม ระยะที่ 2 และพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิจิตร
พิษณุโลก
04 พ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6827
9 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L7/50 จังหวัดพิษณุโลก ของทวินช่า ออยล์ ลิมิเต็ด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
26 เม.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 6851
10 โครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งสุรินทร์ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G4/43 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 24 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกันโครงการผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งสุรินทร์ แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G4/43 1/2558 6811
11 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันประดู่เฒ่าตอนใต้ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันทุ่งใหญ่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ตะวันออก ระยะที่ 2 และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมืองและไทรงาม พื้นที่สัมปทาน เอส 1 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 17 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6818
12 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L16/50 หลุมสำรวจ TEW-F,TEW-G,TEW-H,TEW-I,TEW-J และ TEW-K จังหวัดกาฬสินธุ์ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กาฬสินธุ์
17 เม.ย. 2556 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 6823
13 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเจาะหลุมและผลิตปโตรเลียมแหล่งปรือกระเทียม และโครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ตอนใต้ สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
11 เม.ย. 2556 อื่นๆ 7420
14 โครงการ พัฒนาปิโตรเลียมแหล่งประดู่เฒ่าตอนใต้ระยะที่ 3 แปลงเอส 1 จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย ของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
พิษณุโลก
06 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 7127
15 โครงการผลิตปิโตรเลียม ของ บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จำกัด แหล่งนงเยาว์ (Nong Yao) แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G11/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 21 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ 3/2562 6711
16 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมทางบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L31/50 หลุมเจาะสำรวจ YPT1,YPT2 และ YPT3 จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ บริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด สำรวจผลิตปิโตรเลียม
บุรีรัมย์
สุรินทร์
28 ธ.ค. 2555 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 6641
17 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งสิริกิติ์ตอนเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย สำรวจผลิตปิโตรเลียม
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
สุโขทัย
05 ต.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6469
18 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดคอมพาวด์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการจากหน่วยงานอนุญาต
ระยอง
11 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563 6638
19 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมในทะเล แหล่งมโนราห์ แปลงสำรวจหมายเลข G1/48 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 17 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ 3/2562 6467
20 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียม ของ บริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข B5/27 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 13 ก.ค. 2555 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2562 6646

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 >>