สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
731
บริษัท โรงแรมเฟลิกซ์กะรนวิวพอยต์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
732
บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
733
บริษัท เพชรกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
734
บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
735
บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
736
บริษัท ณัฐวดี จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
737
บริษัท ดีไซน์ แอนด์ ลิฟวิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
738
บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
739
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
740
บริษัท ไทยชินกง อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
741
บริษัท ไทยอีพอกซี่ แอนด์ อัลลายด์ โปรดักส์ จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
742
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
743
บริษัท พลังงานอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
-
-
-
744
-
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
745
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
746
-
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
747
บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
748
บริษัท ทีโอเอ ยูนิ เคมิคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
749
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภกิจไพศาล
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
750
บริษัท ลิฟวิ่ง แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
751
บริษัท ฟาร์ม คีรีขันธ์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
752
บริษัท พาราไดซ์ปาล์ม จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
753
บริษัท บี-สแปนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
754
นายสกล โสภณ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
755
บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
756
นายอำนวย ฤทธิ์เพ็ชร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
757
บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
758
นายบุญเลิศ พุทธานนท์
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
759
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
760
กรมทรัพยากรธรณี
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
761
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
762
บริษัท โรงแรมลองบีชชะอำ จำกัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
763
บริษัท ชลบุรีสตีลมิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
764
บริษัท หาดใหญ่เคหะการ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
765
บริษัท พงษ์ศิริชัยดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
766
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
767
บริษัท โรงแรมเฟลิกซ์กะรนวิวพอยต์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
768
บริษัท เอสจี สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
769
กรมทางหลวง
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
770
บริษัท ผลิตภัณฑ์คาร์บอนไทย จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
771
โรงพยาบาล ศรีสะเกษ
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
772
บริษัท สยามส่งเสริมการเคหะ จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
773
บริษัท กะตะธานี จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
774
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
775
บริษัท บ้านเรือนทอง จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
777
บริษัท วันธงชัยกรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
778
กรมเจ้าท่า
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
779
บริษัท อัลฟา เพาเวอร์ จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
พลังงาน
-
-
-
780
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
06 ส.ค. 2562
-
781
นายอุดม จันทร์จิเรศรัศมี
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [15]  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511