สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
210
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
211
บริษัท อุตสาหกรรมวิคตอรี่แกรนนิต จำกัด
-
คมนาคม
-
-
-
212
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
213
บริษัท ประมงวิชิต จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
214
บริษัท กระบี่ซิตี้โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
215
บริษัท สยาม พุงซาน เมทัล จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
216
-
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
217
บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โรงกลั่นน้ำมัน
-
-
-
218
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
219
บริษัท มากอตโต จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
220
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
คมนาคม
-
-
-
221
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
222
บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด
บริษัท ไท - ไท วิศวกร จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
18 ก.ค. 2562
-
223
บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
224
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
225
นางนิตยา เลขะกุล
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
226
บริษัท แม่โขง รอยัล จำกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
227
บริษัท เอชเอ็มที โพลีสไตรีน จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
228
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
229
บริษัท เอ็มซี สยามโลจีสติคส์ จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
230
บริษัท วิพัฒน์ ศิริ จำกัด
บริษัท แมคโคร คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
231
บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
232
นายธนวัฒน์ ศิลปศาสตร์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
233
นายสมชาย อุ่นทรัพย์
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
234
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
235
บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
236
บริษัท พลังกาล จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
237
บริษัท เซาท์ซีรีสอร์ท จำกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
238
นายประจวบ เพ็ชร์กุล
-
เหมืองแร่
-
-
-
239
บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูน จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
240
-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
241
บริษัท ฮอลิเดย์วิลเลจเจส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
242
-
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
243
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
244
บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
245
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
246
บริษัท เจ เค ธุรกิจ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
247
บริษัท บุงเตยหินอ่อน จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
248
บริษัท เหมืองแร่ภูเก็ต จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
249
บริษัท แก้วกาญจน์เรียลเอสเตทส์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
250
บริษัท สยามอ๊อกซิเดนทอล อีเลคโตรเคมีคอล จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
251
บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุตสาหกรรม
-
-
-
252
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์เนอรี่ เวนเจอร์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
253
บริษัท ซินโฮเปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
254
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
255
บริษัท เมธาวลัย จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
256
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
257
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
259
บริษัท เอ.อาร์.โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
260
-
-
โรงกลั่นน้ำมัน
-
-
-
<หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | [5]  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511